Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2007

Toekenningen Veni

3D structure of mitochondrial supercomplexes

Dr. N.V. (Natalya) Dudkina (v) 06-06-1982 Novokuznetsk (Russia), RUG - Biophysical Chemistry
Mitochondrial respiratory chain complexes work in concert to generate energy in the form of ATP. They assemble into supercomplexes. This research aims to solve the 3D structures of the dimeric ATP synthase complex and the I-III2 supercomplex by cryo-electron microscopy.

Hebbenstamcellen de eeuwige jeugd?

Dr. B.J. (Brad) Dykstra (m) 17-06-1977 Smithers (Canada), UMCG – Celbiologie
Beenmergstamcellen zijn verantwoordelijk voor de levenslange productie van alle soorten bloedcellen. Tijdens het proces van veroudering veranderen enkele essentiele eigenschappen van de stamcellen. In dit projekt zal onderzocht worden wat hiervan de consequenties zijn en hoe en waarom dit gebeurt.

Eenadembenemend mechanisme

Dr. R. (Reinoud) Gosens (m) 10-09-1977 Roosendaal, RUG – Moleculaire Farmacologie
Benauwdheid door luchtwegvernauwing is een belangrijk astmasymptoom. De spieren die luchtwegvernauwing veroorzaken zijn bij astmapatiënten veranderd, waardoor deze sterker samentrekken, luchtwegontsteking veroorzaken en geleidelijk in omvang toenemen. De onderzoekers stellen zich tot doel het mechanisme van deze spierveranderingen te ontrafelen.

Blame, Praise, and Intentional Action

Dr. F.A. (Frank) Hindriks (m) 15-05-1974, RUG – Ethics
Uit recent empirisch onderzoek blijkt dat we gedrag eerder als opzettelijk of intentioneel karakteriseren als we dat gedrag negatief in plaats van positief waarderen. De vraag die centraal staat in dit project is of daar goede redenen voor zijn.

Delevensloop beperkt

Dr. B.A. (Bart) Pannebakker (m) 18-06-1976 Leiderdorp, RUG – Evolutionaire Genetica
Eigenschappen van een levensloop, zoals vruchtbaarheid en levensduur, zijn op elkaar afgestemd om organismen een zo groot mogelijk voortplantingssucces te geven. Toch zijn niet alle combinaties van eigenschappen mogelijk. Dit onderzoek aan sluipwespen moet laten zien of genen de mogelijkheden beperken.

Studies voor het bepalen van de neutrinomassa

Dr. L.A. (Lucia) Popescu (v) 29-10-1977, RUG - Kernfysisch Versneller Instituut
Neutrino's zijn de op één na meest voorkomende deeltjes in het heelal. Het is bewezen dat ze massa hebben, maar de absolute massaschaal is nog onbekend. Dit onderzoek zal fundamentele hindernissen in het bepalen van de absolute neutrinomassa wegnemen.

Spontaneaggregatie van biologische systemen

Dr. L. (Lars) Schäfer (m) 16-03-1978 Braunschweig (Duitsland), RUG – Molecular Dynamics
De spontane aggregatie en organisatie van grote biomoleculen in biologisch functionele clusters is essentieel voor de ontwikkeling van het leven. Maar hoe werkt dit aggregatie proces op moleculair nivo? De onderzoekers willen met behulp van moleculaire computer simulaties inzicht krijgen in de bewegingen van eiwitclusters in celmembranen om zo het aggregatie proces te verklaren. Deze inzichten zullen nieuw licht werpen op de rol van zulke clusters in de communicatie tussen zenuwcellen.

Toekenningen Vidi

Computermodellenvan de evolutie van spraak

Dr. B. G. (Bart) de Boer (m) 22-09-1970, RUG – Kunstmatige Intelligentie
Het kunnen praten onderscheidt mensen van dieren. Dit project onderzoekt hoe dit vermogen is geëvolueerd. Omdat de geschiedenis niet teruggedraaid en opnieuw afgespeeld kan worden, worden computersimulaties gebruikt. Hiermee wordt een kunstmatige evolutie van sprekers en luisteraars nagedaan.

Aanpassing aan klimaatsverandering

Dr. C. (Christiaan) Both (m) 12-12-1969, RUG - Dierecologie
Dit onderzoek gaat na of en op welke manier trekvogels kunnen overleven in een warmer wordende wereld: door evolutie of door te vertrekken naar koudere streken. Dit gebeurt in samenwerking met een groot aantal Europese onderzoekers van natuurlijke vogelpopulaties.

(De) tuning the Chlorophyll orchestra

Dr. R. (Roberta) Croce (v) 21-08-1968, RUG – GBB/Biofysische Chemie
De hoeveelheid zonlicht die de bladeren van planten bereikt kan binnen een kort tijdsbestek enorm variëren. Er zal onderzocht worden hoe planten instantaan op deze veranderingen kunnen reageren zodat het fotosynthese proces zeer efficiënt blijft.

Eiwittendie je bij blijven

Dr. F.A.A. (Frans) Mulder (m) 02-04-1969, RUG – Biofysische Chemie
De ziekten van Alzheimer, Parkinson en Creutzfeld-Jacob worden veroorzaakt door de langzame maar zekere afzetting van lichaamseigen eiwitten in de hersenen. Een onderzoeksteam zal uitzoeken waarom deze moleculen aan elkaar blijven plakken en hoe dit is te voorkomen.

Eénenzym voor alles: superenzymen

Dr. G.J. (Gerrit) Poelarends (m) 08-01-1971, RUG - Farmaceutische Biologie
Het actieve centrum van een enzym bestaat uit reactieve groepen. Op basis van deze groepen proberen de onderzoekers te voorspellen welke reactie(s) een enzym kan versnellen. Toevoeging van nieuwe reactieve groepen moet leiden tot superenzymen: enzymen die meerdere interessante reacties kunnen uitvoeren.

Toekenningen Vici

De tuberculosebacterie betrapt

Prof. dr. ir. A.J. Minnaard (m) 03-02-1968 Kruiningen, RUG – Stratingh Instituut voor Chemie
Tuberculosebacteriën hebben een dikke celwand die hen beschermt tegen de afweerreactie van de mens. Moleculen uit de celwand 'verraden' echter ook de aanwezigheid van de bacterie. Dit onderzoek gaat deze moleculen chemisch maken en gebruiken voor de ontwikkeling van een TB-vaccin en betere diagnosemethoden.

Redeneren over het denken van de ander

Dr. L.C. (Rineke) Verbrugge (v) 12-03-1965 Amsterdam, RUG - Kunstmatige Intelligentie
Wie effectief wil samenwerken of onderhandelen, denkt na over wat de ander weet en wil. Maar hoe redeneren mensen precies over andermans kennis en intenties? Dat onderzoeken we met logica en cognitiewetenschappelijke methoden. Dit resulteert in een beslissingsondersteunend computersysteem voor mensen en softwareprogramma's die als team samenwerken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20