Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2006

Toekenningen Veni

Modelberekeningenvoor betere radiotherapie

Dr. P. (Peter) van Luijk (m) 17-05-1974,UMCG – Radiotherapie.
Tumorgenezing door radiotherapie wordt beperkt door risico op schade aan vitale organen. Precieze inschatting van dit risico is dus essentieel om tot een effectieve, bijwerking-arme behandeling te komen. De onderzoeker wil modellen ontwikkelen die dit complexe risico precies voorspellen.

Verhoogd risico hart- en vaatziekten bij ploegendienst

Dr. T (Thierry) Claudel (m) 29-08-1972, UMCG - Kindergeneeskunde.
Ploegendienst (~10% beroepsbevolking) leidt tot verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarschijnlijk door verstoring van de biologische ritmiek van de vetstofwisseling. In dit project worden moleculaire mechanismen van de 'biologische klok' ontrafeld en de gevolgen van verstoringen onderzocht in muizen.

Aristotelesover de grondslagen van de wetenschap

Dr. P.S. (Pieter Sjoerd) Hasper (m) 26-06-1970, RUG – Filosofie
Wanneer begrijpen wij een fenomeen wetenschappelijk? Volgens Aristoteles wanneer wij het verklaren en ontleden tot een samenspel van elementaire factoren. In het licht van dit idee kunnen vele raadselachtige facetten van Aristoteles' wetenschapstheorie zelf beter worden verklaard en begrepen.

Hematopoietischestamcellen

Dr. G. (Gerwin) Huls (m) 21-02-1971, UMCG, Hematologie.
Hematopoietische stamcellen bevinden zich in ons beenmerg en zorgen voor de aanmaak van de verschillende cellen in ons bloed. Dit project heeft als doel methoden te onderzoeken die een rol spelen bij expansie van hematopoietische stamcellen.

Oversymmetrie in moleculaire architecturen

Dr. N. (Nathalie) Katsonis (v), 22-02-1978, RUG - Chemistry
Chirale objecten zijn niet over hun spiegelbeeld heen te leggen, net zoals rechterhanden niet in links-handige handschoenen passen. Moleculen vormen chirale architecturen bij het ontstaan van leven. Dit project bestudeert hoe chirale structuren spontaan worden gevormd aan oppervlaktes.

Modelberekeningenvoor betere radiotherapie

Dr. P. (Peter) van Luijk (m) 17-05-1974, RUG, UMCG – Radiotherapie.
Tumorgenezing door radiotherapie wordt beperkt door risico op schade aan vitale organen. Precieze inschatting van dit risico is dus essentieel om tot een effectieve, bijwerking-arme behandeling te komen. De onderzoeker wil modellen ontwikkelen die dit complexe risico precies voorspellen.

Ultrasnelschakelen

Dr. D.A. (Dmitry) Mazurenko (m) 26-01-1974, RUG – Fysica
Het zeer snel schakelen van de weerstand, de magnetisatie en andere eigenschappen van materialen is van groot belang voor elektronische, optische, en opto-elektronische componenten in de elektronica en de communicatietechnologie. In dit project wordt gezocht naar manieren om ultrasnel materiaaleigenschappen te kunnen schakelen, en naar fundamentele limieten aan de schakelsnelheid.

Koningenvan de Noordzee

Dr. J. (Johan) A.W. Nicolay (m) 15-04-1974, RUG – Archeologie
Gouden sieraden en andere kostbaarheden behoren tot de meest aansprekende archeologische vondsten uit de vroege middeleeuwen. Ze getuigen van machtige koninkrijken in het gebied rond de Noordzee. Hoe deze koninkrijken vorm kregen en waren georganiseerd, vormt het onderwerp van deze studie.

Hetdilemma gedurende de celdeling

Dr. M. (Marleen) Otzen (v) 17-03-1977, RUG – Eukaryote Microbiologie
Elk organisme is opgebouwd uit cellen, die zich vermeerderen door middel van deling. Elke cel bevat een groot aantal onderdelen. Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen hoe deze onderdelen correct worden verdeeld over de twee nieuwe cellen.

What controls biodiversity in a complex ecosystem?

Dr. D. (David) Alonso (m) 29-1-1966, Barcelona, Spain, University of Groningen – Ecology
Wat is de rol van ziektekiemen (virussen, bacterien, parasieten) in ecosystemen? Zijn natuurlijke vijanden en ziektes van belang voor het behoud van biodiversiteit? In dit project zullen onderzoekers nieuwe kwantitatieve theory ontwikkelen om deze vragen te beantwoorden.

Zoektochtnaar exotische materie

Dr A. (Aleksandra) Biegun (v) 18-09-1974, RUG - KVI
Het standaardmodel van de deeltjesfysica voorspelt het bestaan van exotische deeltjes opgebouwd uit bekende bouwstenen van materie. Een bewijs van het bestaan van deze deeltjes is nodig om onze kennis over de oorsprong van massa te verbeteren. De huidige technologische ontwikkelingen maken een speurtocht naar exotische materie mogelijk. In dit project wordt essentiële informatie geleverd om een succesvol experiment te kunnen garanderen.

Sluipwesp (m/v)

Dr. J.G. (Jetske) de Boer (v) 16-08-1976, Groningen, RUG – Evolutionary Genetics
Inteelt leidt tot meer mannetjes en minder vrouwtjes bij de sluipwesp Cotesia vestalis. Dit onderzoek bestudeert of sluipwespen-gedrag de mate van inteelt beïnvloedt. Ook wordt de samenhang tussen genetische diversiteit en de verhouding mannetjes:vrouwtjes in natuurlijke populaties onderzocht.

Erkenningen republicanisme

Dr. B.P. (Boudewijn) de Bruin (m) 22-06-1974, RUG - Wijsbegeerte
Wat is goed voor de individuele burger? Republicanisme benadrukt het belang van politieke deelname. Erkenningstheorie benadrukt het belang van erkenning van (ethnische, religieuze, enz.) identeit. Het onderzoek brengt deze opvattingen bij elkaar. Resultaat is onder meer een argument voor de vrijheid van meningsuiting dat toegespitst is op westerse multiculturele samenlevingen.

Water in het universum

Dr. S. M. (Stéphanie) Cazaux (f), 02-05-1973, RUG - Sterrenkunde
Water komt veel voor in het heelal. Het ontstaat bij, en beïnvloedt de eigenschappen van, pasgeboren sterren. Laboratoriumexperimenten, theoretische modellering en satellietwaarnemingen, zullen het ontstaan van water, en de effecten ervan op de geboorte van sterren en planeten onthullen.

Biologischeveroudering van hart en bloedvaten

Dr. P. (Pim) van der Harst (m) 07-11-1977, Wageningen, UMCG – Cardiologie
Hart- en vaatziekten treden op bij veroudering, maar niet bij iedereen op hetzelfde moment. De onderzoekers denken dat dit komt door biologische veroudering van DNA in cellen. Zij gaan dit fenomeen bestuderen in patiënten met aderverkalking en hartfalen.

Beestenals aanjagers van tropische biodiversiteit

Dr. ir. P.A. (Patrick) Jansen (m) 04-09-1967, Hilversum, RUG – Community Ecology
Veel tropische bossen zijn extreem rijk aan boomsoorten. Hoe kan het dat dit bos niet wordt ‘overgenomen’ door een handvol ‘sterke’ boomsoorten? Biologen gaan na of zaadverspreidende en zaadetende dieren door eigenaardig foerageergedrag de boomdiversiteit in stand helpen houden.

Economic prosperity and the role of neighbors

Dr. M. (Michael) Koetter (m) 02-07-1974, RUG – Economics
In today’s global village, regions are no isolated islands. Economic activity in one region most likely affects the prosperity of neighboring regions and vice versa. I analyze these interdependencies to explain why regions continue to grow differently.

Ikof wij?

Dr. A.A.T.S. (Simone) Reinders (v) 06-04-1974, UMCG – Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming
Bij mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis lijkt het of het brein meerdere personen huisvest. Dit zal worden onderzocht door het effect van autobiografische woorden op het brein in beeld te brengen en dit te vergelijken met een controle groep.

Toekenningen Vidi

Een vissende oerbacterie

Dr. S.V. (Sonja-Verena) Albers (v) 20-03-1972, RUG – Moleculaire Microbiologie
De oerbacterie Sulfolobus groeit in hete, voedselarme bronnen bij 80 graden en een lage zuurgraad. Om hierin te kunnen overleven heeft deze bacterie een soort hengel ontwikkeld om effectief grondstoffen te kunnen vangen. Dit project onderzoekt hoe deze hengel in elkaar wordt gezet en hoe deze hengel functioneert.

Magnetische zuurstofionen in spin-elektronica

Dr. G.R. (Graeme) Blake (m) 15-03-1973, RUG – Chemische Fysica
In bijna alle bekende magnetische materialen is het magnetisme afkomstig van metaalatomen. In dit project wordt een nieuwe klasse materialen gecreërd, die magnetische zuurstofionen bevat. Verwacht wordt dat deze materialen bijzondere elektronische eigenschappen zullen hebben en geschikt zullen zijn voor applicaties in spin-elektronica.

Verstaanbaarheid van nauw verwante talen

Dr. C.S. (Charlotte) Gooskens (v) 10-10-1962, RUG – Scandinavische Talen en Culturen
Sommige talen, zoals Zweeds en Deens, zijn zo nauw verwant dat ze worden gebruikt voor de onderlinge communicatie. Toch treden geregeld begripsproblemen op. In dit onderzoek wordt een computermodel ontwikkeld dat de relatie tussen linguïstische afstand en verstaanbaarheid in kaart brengt.

Falende zuiveringsinstallaties

Dr. P. (Peter) Heeringa (m) 29-01-1968, UMCG – Interne Geneeskunde
Ontstekingen van de nieren kunnen leiden tot nierfalen. Hierdoor kan het bloed niet meer goed gezuiverd worden van afvalstoffen. Dit project bestudeert of een groep van bloeddruk-regulerende eiwitten ook betrokken is bij het ontstaan van nierontstekingen en nierfalen.

Donkere materie in sterrenstelsels

Dr. L.V.E. (Leon) Koopmans (m) 07-03-1973, RUG – Kapteyn Instituut
De meeste materie in het heelal is donker en van onbekende aard. In dit onderzoek wordt de verdeling van deze 'donkere materie' in ver weg staande sterrenstelsels bepaald door de zwaartekrachtwerking op sterren en de afbuiging van licht.

Grammatica in drie dimensies

Dr. M. (Mark) de Vries (m) 29-07-1973, RUG – Algemene Taalwetenschap
Zinnen worden opgebouwd uit verplichte onderdelen en eventuele franje, zoals tussenzinnen en bijstellingen. Dit onderzoek bestudeert deze complicerende toevoegingen vanuit het perspectief van een ruimtelijk model. Daarbij wordt de zinsstructuur gezien als een vertakkende boom, met de woorden als bladeren.

Quantumlicht vangen met elektronen

Dr. ir. C.H. (Caspar) van der Wal (m) 06-02-1971, RUG – Materialen Studie Centrum
Met quantummechanica kan optische communicatie via een glasvezelnetwerk fundamenteel veilig worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor internetbetalingen. Wat hiervoor nog ontbreekt is de mogelijkheid een puls quantumlicht op te slaan in een geheugen. Dit project onderzoekt of zo'n geheugen kan worden gemaakt met elektronen in kleine lichtkanaaltjes van halfgeleidermateriaal.

Toekenningen Vici

Ouderwordendestamcellen

Prof. dr. G. (Gerald) de Haan (m) 21-08-1965, Drachten, UMCG - Celbiologie
In vrijwel ieder weefsel van het menselijk lichaam bevinden zich stamcellen. Stamcellen zorgen ervoor dat door veroudering verloren gegane cellen weer worden aangevuld. De onderzoekers gaan genen opsporen die ervoor zorgen dat stamcellen hun taak gedurende veroudering kunnen blijven uitoefenen.

Optimaalspreken en verstaan

Dr. P. (Petra) Hendriks (v), 10-08-1964, RUG - Nederlandse Taal en Cultuur
Als kinderen foutloos spreken, betekent dat nog niet dat ze alles ook goed begrijpen. De onderzoekers gaan taalproductie en taalbegrip systematisch bestuderen bij kinderen, volwassenen, en autistische jongeren. Zo kunnen ze vaststellen welke grammaticale kennis nodig is voor optimale communicatie.

Geadresseerdemedicijnen

Prof. dr. K. (Klaas) Poelstra (m) 03-01-1964. RUG - Farmacokinetiek & Drug Delivery
De activiteit van alle lichaamscellen wordt gestuurd door signaalstoffen en het lijkt dus logisch deze producten te gebruiken als medicijn. Helaas is dit vaak onmogelijk. Tijdens dit onderzoek worden technieken ontwikkeld om signaalstoffen gericht te zenden naar cellen in de zieke lever.

GalactischeArchaeologie: De Lokale Groep en verder

Prof. dr. E. (Eline) Tolstoy (v) 01-08-1965, RUG - Sterrenkunde
Oude sterren die minder zwaar zijn dan onze Zon kunnen de langst levende objecten in het Heelal zijn, met bijna dezelfde leeftijd als het Heelal zelf. Individuele sterren kunnen ons informatie verschaffen over de toestand van het heelal vanaf het vroegste stadium tot aan vandaag. Dit project bestudeert oude sterren in nabijgelegen sterrenstelsels en maakt gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen - zogeheten "Adaptive Optics". Deze techniek kan snel de nauwkeurige correcties maken voor bewegingen in onze atmosfeer die anders leiden tot een verlies aan scherpte. Dit resulteert in astronomische beelden van bijzonder hoge kwaliteit - goed genoeg om individuele sterren in een groot aantal sterrenstelsels te bestuderen. Deze technieken zullen een belangrijke rol spelen in toekomstige telescopen zoals bijvoorbeeld de "Extremely Large Telescope" van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20