Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2004

Toekenningen Veni

Kankercellengevoelig maken

Dr. T. (Tiemen) van der Heide (m) 05-12-1972, UMCG - Membraancelbiologie
Resistentie van kankercellen tegen cytostatica wordt vaak veroorzaakt door een bepaald eiwit. De onderzoekers zullen in een aantal artificiële modellen gaan bestuderen hoe dit eiwit wordt beïnvloed door zijn omgeving, met als doelstelling het eiwit uiteindelijk uit te kunnen schakelen.

Sturen op de evolutie van enzymen

Dr. R.M. (René) de Jong (m) 22-03-1976, RUG - Biofysische Chemie
Uit informatie over de structuur van een haloalcohol dehalogenase is gebleken dat dergelijke enzymen zijn geëvolueerd uit ten minste twee korte dehydrogenase/reductase enzymen. Dit onderzoek beoogt op een innovatieve manier te onderzoeken of de evolutie van dergelijke dehalogenases uit korte dehydrogenases/reductases in het laboratorium nagedaan kan worden. Dit zou een belangrijke stap zijn in het gericht ontwikkelen van nieuwe enzymen voor allerlei verschillende soorten chemische reacties.

Benauwddoor je DNA

Dr. G.H. (Gerard) Koppelman (m) 29-03-1970, UMCG / RUG - Beatrix Kinderkliniek
Astmapatiënten worden benauwd na inademing van koude lucht: ze hebben overgevoelige luchtwegen. Dit komt door een recent ontdekt astma-gen, vooral bij kinderen die in hun vroege jeugd passief hebben gerookt. Dit onderzoek gaat de werking van dit gen na en de rol die roken hierin speelt.

Een nieuwe weg naar een hartinfarct

Dr. T. (Ton) Lisman (m) 10-3-1976, UMCG - Haematologie
Het samenklonteren van bloedplaatjes speelt een belangrijke rol in het stoppen van bloedingen. Echter, als bloedplaatjes wat al te enthousiast samenklonteren in bloedvaten rond het hart ontstaat een hartinfarct. De onderzoekers bekijken een nieuwe manier waarop bloedplaatjes zo'n dodelijke prop vormen.

Deflexibele eiwitstructuur ingekleurd

Dr. T. (Thomas) La Cour Jansen (m) 25-11-1974, RUG - Natuurkunde
De ruimtelijke structuur en vervorming van eiwitten in levende cellen bepalen in belangrijke mate hun werking. Dit onderzoek analyseert een nieuwe methode die met ultrakorte lichtpulsen van verschillende golflengte deze structuur en veranderingen daarin in kaart brengt.

Milieuvriendelijkeproductie van bèta-aminozuren

Dr. G.J. (Gerrit) Poelarends (m) 08-01-1971, RUG - Biochemie
Bèta-aminozuren zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van medicijnen. Door gebruik te maken van biologische systemen tracht de onderzoeker nieuwe syntheseroutes te ontwikkelen voor deze aminozuren. Gezien de milieuvoordelen is er een sterk groeiende belangstelling voor syntheseroutes gebaseerd op biokatalyse.

Stressen ongezondheid

Dr. J.G.M. (Judith) Rosmalen (v) 25-11-1971,UMCG - Psychiatrie
Van stress kun je allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Toch blijven sommige mensen gezond ondanks veel stress, terwijl anderen al ziek worden bij weinig stress. De onderzoekers gaan analyseren of bepaalde genvarianten, betrokken bij de reactie op stresshormonen, deze verschillen veroorzaken.

Ontspoordestamcellen leiden tot leukemie?

Dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa (m) 05-11-1971, UMCG - Hematologie
Bloedvormende stamcellen in het beenmerg worden continu voor een keuze gesteld: na celdeling nieuwe stamcellen of functionele uitgerijpte bloedcellen genereren. De onderzoekers bestuderen hoe stamcellen met deze keuze omgaan en hoe genetische defecten deze keuzemogelijkheid zo kunnen beïnvloeden dat leukemie ontstaat.

Seizoensvariatiein afweersysteem en energieverbruik bij vogels

Dr. B.I. (Irene) Tieleman (v) 15-06-1973, RUG - Dierecologie
De levenslopen van vogels in woestijn-, tropische en gematigde streken verschillen sterk. Een evolutionaire verklaring hiervoor ligt misschien in de kans om ziek te worden. Dit onderzoek bestudeert het afweersysteem en de energiebalans van vogels in verschillende omgevingen en verschillende seizoenen.

Waaromdieren persoonlijkheden hebben

Dr. N.J. (Niels) Dingemanse (m) 13-03-1974, RUG – Dieroecologie
Dieren verschillen in hun gedrag, zoals mensen verschillen in hun persoonlijkheid. Het is onduidelijk waarom niet iedereen gewoon hetzelfde is. Dit onderzoek gaat na hoe verschillen in persoonlijkheid tot stand komen en welke processen ervoor zorgen dat persoonlijkheidsverschillen blijven bestaan.

SoortvorminginFucus

Dr. G.G. (Galice) Hoarau (m) 16-10-1976, RUG – Mariene Biologie
Soorten van het zeewier geslacht Fucus komen massaal voor op de rotskusten van Europa. Door te kijken naar de genen die betrokken zijn bij de ei-spermatozoïde-interacties, wil de onderzoeker nagaan hoe soortvorming bij Fucus plaatsvindt.

Mechanismevan orthodontische tandverplaatsing

Dr. Y (Yijin) Ren (v) 19-01-1973, UMCG – Orthodontie
Zo'n veertig procent van de Nederlandse kinderen en veel volwassenen is bezig met een beugelbehandeling. Maar onze kennis van het mechanisme van tandverplaatsing is nog beperkt. Dit onderzoek bestudeert de rol van sommige belangrijke enzymen in tandverplaatsing. Het onderzoek maakt hiervoor gebruik van patiënten, dieren en cellen.

Beterkijken in de hersenen

Dr. A.W. (Alwin) Stegeman (m) 25-06-1975, RUG – Psychologie
Om te onderzoeken hoe de hersenen werken, moet de hersenactiviteit gemeten worden. Dit gebeurt door het analyseren van magnetische en elektrische signalen, die door het brein worden gegenereerd. Voor deze signalen wordt in dit onderzoek een betere analysemethode uitgeprobeerd.

Toekenningen Vidi

Hoe raken we van ons cholesterol af?

Dr. K.N. (Klaas Nico) Faber (m), 01-06-1965 (Amsterdam), RUG/UMCG - Maag-, Darm- en Leverziekten
De lever zet cholesterol om in galzouten die vervolgens worden uitgescheiden in de ontlasting. Hoe galzouten door de levercel getransporteerd worden, is onbekend. Leverschade en atherosclerose zijn mogelijke gevolgen als het transport niet goed gaat. De onderzoekers willen het mechanisme begrijpen en therapieën ontwikkelen.

Melkweg als fossiele kroniek

Dr. A. (Amina) Helmi (v), 06-10-1970 (Argentinië), RUG - Sterrenkunde (Kapteyn Instituut)
De evolutiegeschiedenis van onze melkweg heeft zijn stempel gedrukt op de verdeling, bewegingen, leeftijden en chemische samenstelling van haar sterren. Dit project beoogt deze fossiele kroniek te karakteriseren. Analyses van waarnemingen van miljoenen sterren ontrafelen op een unieke wijze het ontstaansproces van sterrenstelsels zoals onze melkweg.

Synthese van moleculen uit tuberculosebacteriën

Dr. ir. A.J. (Adri) Minnaard (m), 03-02-1968 (Kruiningen), RUG - Organische Chemie
Zowel bacteriën die tuberculose veroorzaken als bacteriën die op onderzeese vulkanen voorkomen, moeten overleven in een vijandige omgeving. Daartoe wapenen ze hun celwand met bijzondere moleculen. De onderzoekers gaan nieuwe chemische reacties ontwikkelen om die moleculen te maken en te kunnen bestuderen.

Kijken naar de bal helpt

Dr. ir. F.T.J.M. (Frank) Zaal (m), 22-08-1963, RUG - Bewegingswetenschappen
Dagelijkse bewegingen zoals het oppakken van een pen en het vangen van een bal worden continu bijgestuurd op basis van visuele informatie. De onderzoekers proberen te ontrafelen hoe dit precies gebeurt.

Toekenningen Vici

Levende kunstwerken

dr. C.A. (Caroline) van Eck (v) 22-7-1959, RUG – Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis
In vrijwel alle tijden en culturen reageren mensen op kunstwerken alsof het levende wezens zijn, maar deze zeer frequente respons is weinig onderzocht. In dit project wordt een nieuwe, tweeledige benadering ontwikkeld: historisch, vanuit de klassieke retorica; en vanuit de antropologie. Doel is om een hedendaags en transcultureel perspectief te verkrijgen.

Nanostructuren bouwen met moleculen

dr. J.H. (Jan) van Esch (m) 8-11-1962, RUG – Organische Chemie
Kleine moleculen kunnen zichzelf assembleren tot grotere nanostructuren, maar het is nog niet mogelijk om dit proces precies te controleren. Dit onderzoek gaat na hoe we met moleculaire bouwstenen de geometrie en eigenschappen van nanostructuren kunnen bepalen, zodat ze bruikbaar zijn in bijvoorbeeld elektronische of biomedische componenten.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20