Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2003

Toekenningen Veni

Communicatieen initiatie van afweer

Dr. M. (Marianne) Boes (v) 26-03-1973, UMCG - Celbiologie
We worden voortdurend belaagd door ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen, maar gelukkig is ons afweersysteem meestal in staat ze snel onschadelijk te maken. De initiatie van afweerreacties door communicatie tussen poortwachtercellen en afweercellen is onderwerp van dit onderzoek.

Remmenvan teloorgang hartspiercellen

Dr. B.J.J.M. (Bianca) Brundel (v) 07-02-1971, UMCG - Celbiologie
In patiënten met zogenaamd boezemfibrilleren is de activiteit van hartcellen in de boezem sterk toegenomen, wat leidt tot de teloorgang van deze cellen. Dit project bestudeert de processen die hierbij betrokken zijn en onderzoekt mogelijkheden dit te voorkomen.

Gladdespiercellen in de fout in getransplanteerde organen

Dr. J.L. (Jan-Luuk) Hillebrands (m) 13-02-1972, UMCG – Celbiologie
Fanatiek delende gladde spiercellen zorgen voor verstoppingen in de bloedvaten in getransplanteerde organen zoals harten, nieren en longen. Deze organen kunnen daardoor niet meer functioneren. Dit onderzoek gaat na waar deze cellen in de patiënt precies vandaan komen en waarom ze de fout in gaan.

Romeinenvan stavast of zoetgevooisde sofisten?

Dr. W.H. (Wytse) Keulen (m) 17-07-1968, RUG - Griekse en Latijnse Talen en Culturen
Prominente Grieken uit de tweede eeuw na Christus manifesteerden nadrukkelijk hun culturele en intellectuele identiteit: nostalgie naar een roemrijk verleden, eruditie en retorische hoogstandjes waren troef. In hoeverre lopen de contemporaine Romeinse ontwikkelingen parallel aan deze zogenaamde Griekse Tweede Sofistiek?

Individuele verschillen neurocognitief bekeken

Dr. A.D.J. (Sander) Martens (m) 15-11-1973, RUG - Experimentele en Arbeidspsychologie

Stamcellenvoor nierherstel

Dr. E (Eliane) R. Popa (v) 25-03-1969, UMCG - Medische Biologie
Dagelijks gaan er in de nier cellen verloren door slijtage. De wetenschappers willen onderzoeken of de nier tijdens de embryonale ontwikkeling stamcellen aanlegt die gebruikt kunnen worden voor het vervangen van de versleten cellen.

Speurtochtnaar kernmembraaneiwitten

Dr. L.M. (Liesbeth) Veenhoff (v) 23-11-1972, RUG - Biochemie
In de cel is het DNA opgeborgen in de kern, een compartiment dat omgeven is door een membraan. De onderzoekers willen naar nieuwe eiwitten zoeken die zich in deze membraan bevinden en vervolgens bestuderen wat ze doen.

Toekenningen Vidi

Theorie-uitbreiding

Dr. ir. P.L. (Paul) de Boeij (m), RUG - Quantumchemie
Het project is een nieuwe benadering van een theorie die de statische elektronenstructuur van vaste stoffen en grote moleculen beschrijft. De onderzoeker verwacht onder meer de beschrijving van de technologisch interessante geconjugeerde polymeren te verbeteren.

Nieuwe natuurkrachten

Dr. L. (Lorenz) Willmann (m), RUG - Kernfysisch Versneller Instituut
Elementaire deeltjes kunnen in het standaardmodel alleen volgens bepaalde symmetrieën veranderen. Het onderzoek gaat de symmetrieveranderingen experimenteel vaststellen bij het verval van radium. Het soort metingen kan leiden tot de ontdekking van nieuwe fundamentele natuurkrachten.

Nieuw licht op cognitie

Dr. F.A. (Fred) Keijzer (m), RUG - Theoretische Filosofie
De kern van cognitie is niet zozeer innerlijk redeneren, een intern proces zoals gezien in de cognitieve wetenschappen, als wel 'agency'. Agency is het vermogen om te handelen in een sociale omgeving.

Waarom oorlog mensen tot beesten kan maken

Dr. E. (Eelco) Runia (m), RUG - Geschiedenis
De hypothese is dat oorlogen en revoluties een maatschappij in een dissociatieve staat brengen, waardoor mensen gedrag vertonen dat in strijd is met hun identiteit, en waar ze geen persoonlijke redenen toe hebben.

Culturele verandering in oude Griekenland

Dr. S. (Sofia) Voutsaki (v ), RUG - Groningen Instituut voor Archeologie
Door analyse van archeologische vondsten worden sociale en culturele veranderingen op het Griekse vasteland in kaart gebracht tussen 2000 en 1500 v.Chr. Ook DNA wordt onderzocht om verwantschappen tussen bevolkingsgroepen op te sporen.

Locale democratie tussen 1870 en 1940

Dr. D.J. (Dirk Jan) Wolffram (m), RUG - Geschiedenis
In de periode 1870-1940 veranderde de maatschappij door verstedelijking en industrialisatie. Het onderzoek richt zich op de veranderingen die dit met zich meebracht voor de locale politiek, de locale democratie en de opkomst van de bureaucratie.

Bevooroordeelde vooroordelen

Dr. E.H. (Ernestine) Gordijn, RUG - Sociale en Organisatie Psychologie
We weten dat stereotypen en vooroordelen ons denken en gedrag beïnvloeden. Waarmee we meestal geen rekening houden is dat die vooroordelen het gedrag van de bevooroordeelde weer kunnen beïnvloeden!

Reparatiemechanismen DNA-schade

Dr. O.C.M. (Ody) Sibon (v), RUG - Straling en Stress Celbiologie
Het gen CHK1 is in het fruitvliegje essentieel voor het repareren van beschadigd DNA. Dit onderzoek gaat in de mens verwante processen uitzoeken die in bepaalde typen tumoren een rol spelen.

Toekenningen Vici

Dewaarde van vrijheid

Prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees (m) 26-07-1964, RUG - Filosofie
Wat is vrijheid? Waarom is vrijheid belangrijk of waardevol? Deze vragen zijn zo oud als de filosofie zelf. In dit onderzoeksprogramma zullen deze aloude vragen van nieuwe antwoorden worden voorzien door recente ontwikkelingen in economie en ethiek te combineren.

Levensecht puzzelen

Prof. dr. R.C. (Ritsert) Jansen (m) 21-08-1963, RUG - Groningen Bioinformatica Centrum
Hoe 'praten' de 30.000 genen van de mens eigenlijk met elkaar? Dat gaan de onderzoekers systematisch analyseren in de muis, als model voor de mens. Om met zo veel stukjes te kunnen puzzelen, worden nieuwe wiskundige en statistische methoden ontwikkeld.

Jedood werken, hoe gaat dat?

Dr. S. (Simon) Verhulst (m) 11-12-1963, RUG – Zoölogisch Laboratorium
Mensen en dieren die langere tijd een grote inspanning leveren, bijvoorbeeld zeer intensief sporten of veel jongen verzorgen, betalen daarvoor een prijs: ze verouderen sneller en leven korter. Uit laboratoriumonderzoek is bekend dat DNA-schade een belangrijke rol speelt bij veroudering. In dit project gaan we bij vogels in het wild onderzoeken of verhoogde inspanning resulteert in meer DNA-schade, en of DNA-schade samenhangt met verminderde voortplanting en overleving.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20