Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2011

Toekenningen Veni

Eiwitnanoporiën als nanoreactoren

Dr. A.J. (Arnold) Boersma (m) RUG - GBB
De onderzoekers zullen een eiwitnanoporie op een nieuwe manier construeren, zodat deze eiwitten toegepast kunnen worden als nanoreactoren. In de nanoporiën worden de belangrijkste chemische omzettingen bestudeerd en inzichten verkregen die niet toegankelijk zijn met behulp van bestaande technieken.

Climate change, extreme droughts and biodiversity conservation

Dr. J. (Jofre) Carnicer (m) RUG - Community and Conservation Ecology Group (COCON)
Climate change is causing more frequent and warmer extreme drought events that impact European biodiversity. The researchers will quantify the response of forests, birds and butterflies to extreme droughts using demographic and genetic techniques.

Archaeology of the Milky Way Galaxy

Dr. S. (Shoko) Jin (v) Rijksuniversiteit Groningen - Astronomy
The outskirts of our Milky Way Galaxy host streams of stars and gas that were stripped from smaller galaxies during fatal, close encounters. By studying their motions, this project aims to determine the distribution of the invisible dark matter around our Galaxy.

Verbeterde therapie voor diabetes

Dr. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink (m) UMCG – Klinische Farmacologie
Ondanks huidige geneesmiddelen lopen patiënten met type-2 diabetes een groot risico op hart- en vaatziekten. Een reden is dat de ingestelde ther apie onvoldoende wordt aangepast aan de individuele patiënt. De onderzoekers bestuderen waardoor patiënten verschillend reageren op geneesmiddelen om zo de effectiviteit van therapieën te vergroten.

Zuurstof als bouwsteen

Dr. E. (Edwin) Otten (m) Heerenveen, RUG - Moleculair anorganische chemie
De inbouw van zuurstofatomen in moleculen is een belangrijke stap in het maken van bijvoorbeeld medicijnen. Rechtstreeks zuurstof (O2) uit de lucht gebruiken heeft grote voordelen, maar is problematisch doordat ongewenste reacties optreden. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe manieren om O2 als bouwsteen in synthese mogelijk te maken.

Omgaan met bewijs

Dr. B.P. (Bryan) Renne (m) RUG - Faculteit Wijsbegeerte
Als je geconfronteerd wordt met bewijs veranderen soms je overtuigingen over wat waar is. In dit project wordt een theorie ontwikkeld over hoe je dit het beste kunt doen.

Het beloningsysteem bij therapieresistente depressies in beeld

Dr. H.G. (Eric) Ruhé (m) UMCG - Psychiatrie
Het leren van positieve gebeurtenissen is verstoord tijdens een depressie. In twee groepen patiënten (zonder/met therapieresistentie) meten de onderzoekers met MRI-scans het aanleren van verbanden tussen signaal en beloning (conditionering). Vervolgens bepalen zij hoe behandeling met antidepressiva dit beloningssysteem beïnvloedt.

Complete niet-invasieve scan voor afbeelding van hartziekte

Dr. R. (Rozemarijn) Vliegenthart (v) CMINEN / UMCG – Radiologie
Bij patiënten met pijn op de borst kan een nieuwe CT-scanner tegelijkertijd kransslagadervernauwing en doorbloeding van de hartspier afbeelden. Onderzocht wordt of met slechts één gecombineerd non-invasief onderzoek direct besloten kan worden of een invasieve behandeling moet plaatsvinden.

Toekenningen Vidi

Hear with your ear, hear with your brain

Dr. D. (Deniz) Başkent (v) 11-08-1973, Ankara (Turkije), UMCG – Otorhinolaryngology
The human brain restores degraded speech and enhances its intelligibility. This research project aims to use the restoration phenomenon to study the interactions between the brain and the ear, specifically for speech understanding by hearing-impaired listeners and users of hearing devices.

Hoe chemie het heelal vorm geeft

Dr. S.M. (Stéphanie) Cazaux (v) 02-05-1973, La Rochelle (Frankrijk), RUG – Sterrenkunde
Sterren ontstaan in een omgeving bestaande uit gas en vaste stofdeeltjes. De chemie die plaatsvindt op deze stofdeeltjes beïnvloedt de vorming van sterren en is tevens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van moleculen noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Dit onderzoek richt zich op de oorsprong van sterren en leven door middel van laboratoriumexperimenten, theorie en (astronomische) waarnemingen.

Nabootsen van de iriserende kleuren van scarabeeën

Dr. N. (Nathalie) Katsonis (v) 22-02-1978, Wenen (Oostenrijk), RUG – Chemistry
De kleuren van scarabeeën worden veroorzaakt door complexe structuren gebaseerd op de vorm van een spiraal. Geïnspireerd op deze structuren zullen onderzoekers nieuwe materialen creëren die licht en energie reflecteren, zoals scarabeeën dat doen. Deze materialen zullen toegepast worden om energie te besparen.

Bloedstollende reparatie van de lever

Dr. J.A. (Ton) Lisman (m) 10-03-1976, Arnhem, UMCG – Chirurgie
Wanneer een deel van de lever chirurgisch wordt verwijderd, groeit deze in korte tijd weer aan tot zijn oorspronkelijke grootte. Bloedplaatjes regisseren het herstel van de beschadigde lever. In dit onderzoek wordt duidelijk hoe bloedplaatjes deze bijzondere functie vervullen.

Zit vruchtbaarheid in de genen?

Prof. dr. M. (Melinda) Mills (v) 26-09-1969, Red Deer (Canada), RUG – Sociologie
Een omvangrijk uitstelproces heeft zich voltrokken in de leeftijd bij eerste geboorten, naast de groei van onvrijwillige onvruchtbaarheid in Europa. Dit onderzoeksproject richt zich op de rol van genen, de omgeving en hun interactie, met het oog op oorzaken en het ontwikkelen van interventies.

Wat zijn de kansen?

Dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn (m) 13-08-1975, RUG – Faculteit Wijsbegeerte
Artsen, politici, beleggers, en onderzoekers, in het ongewisse maakt iedereen gebruik van kansen. Maar wat zeggen die kanspercentages precies? De onderzoekers formuleren een antwoord op deze vraag en verbeteren aan de hand daarvan de methoden waarmee kansen worden bepaald.

Ziekteproces dengue ontrafeld  

Dr. J.M. (Jolanda) Smit (v) 15-04-1975, Uitwierde, UMCG – Medische Microbiologie
Er worden wereldwijd jaarlijks 50 tot 100 miljoen mensen besmet met het denguevirus. Ongeveer 500.000 mensen ontwikkelen een bloederige koorts. In dit onderzoek wordt onderzocht welke processen een rol spelen bij het ontstaan van een ernstig ziektebeeld.

Electron transport through polymeric nanostructures

Dr. habil. M.A. (Meike) Stöhr (v) 14-07-1971, Ludwigsburg (Duitsland), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
The usage of low-dimensional conducting polymers as active materials in nanoelectronic devices is a promising alternative to conventional silicon-based materials. With the aid of a new modular concept, researchers will fabricate such polymers on surfaces and study their electronic and structural properties.

Ecologie van gezonde eieren

Dr. B.I. (Irene) Tieleman (v) 15-06-1973, Groningen, RUG – Dierecologie
Eieren beschermen zichzelf tegen infectie met bacteriën uit het nest. De kans op infectie varieert met leefomgeving. De onderzoekers bestuderen eieren en nesten in tropen, woestijnen en andere gebieden. Dit geeft inzicht in de evolutie van afweersystemen van vogels.

Toekenningen Vici

Harvesting the sun.... safely

Prof. dr. R.G.M. (Roberta) Croce (v) 28-08-1968, Turijn (Italië), RUG
Deze studie richt zich op de mechanismen die planten gebruiken om zich te beschermen tegen schade door licht terwijl ze toch van fotosynthese gebruikmaken. Het complexe systeem van de fotosynthetische membraam is nog verre van opgehelderd, en de moleculaire mechanismen zijn ook nog lang niet allemaal begrepen. Het doel van dit project is om met een geïntegreerde biologische en fysische benadering de betrokken mechanismen op te helderen.

Het DNA-kopieerapparaat onder de loep

Prof. dr. A.M. (Antoine) van Oijen (m) 06-05-1972, Drunen, RUG – Single-Molecule Biophysics
Elk organisme dient zijn DNA te dupliceren tijdens celdeling. Dit complexe proces wordt uitgevoerd door een groot aantal eiwitten die het DNA ontrafelen en er twee identieke kopieën van maken. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe microscopietechnieken te ontwikkelen om te begrijpen hoe de verschillende eiwitten met elkaar samenwerken.

Coenzym-A opnieuw in de aandacht

Dr. O.C.M. (Ody) Sibon (v) 03-10-1964, Bergen op Zoom, UMCG
Coenzym-A is een welbekende essentiële cofactor voor de stofwisseling. Toch is in 2001 gevonden dat verminderd CoA metabolisme ook samen gaat met voortschrijdend verlies van neuronale functie. Dit onderzoek probeert de reden voor deze en andere onverwachte observaties te vinden waarbij Coenzym-A in niet-metabolische processen een rol lijkt te spelen. Er zal gebruik gemaakt worden van een fruitvliegmodel waarmee op gerichte wijze CoA-niveau kan worden gemeten en gemanipuleerd.

The End of Darkness: How the Universe Ionized its Gas

Prof. dr. S. (Saleem) Zaroubi (m) 14-10-1963, Nazareth (Israël), RUG – Kapteyn Instituut
About 400 million years after the Big-Bang the Universe started forming its first stars and galaxies. Radiation from these objects transformed completely ionized cosmic gas. This project aims at detecting and understanding this process using the LOFAR radio telescope.

Laatst gewijzigd:28 februari 2022 15:50