Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Advisory committees CUOS

College van Bestuur zoekt nieuw CUOS

12 maart 2012

Het College van Bestuur zoekt studenten voor de functies van

VOORZITTER EN BESTUURSLEDEN (m/v)

van het Centraal UitvoeringsOrgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

Het CUOS is door het College van Bestuur ingesteld voor het faciliteren van algemene studentenorganisaties met subsidie en/of huisvesting en voor het adviseren over de opname van studentenorganisaties in de Regeling Profileringfonds.

TAAK

Het CUOS heeft de volgende taken:

  • toetsen of studentenorganisaties voldoen aan de voorwaarden van de RUG voor de toekenning van subsidie, huisvesting en bestuursbeurzen,
  • verdelen van de financiële middelen voor deze organisaties (ca. € 350.000 euro),
  • verdelen van huisvesting over organisaties (kantoorruimte St. Walburgstraat 22),
  • toewijzen van financiële ondersteuning aan organisaties van internationale studenten,
  • adviseren aan het College van Bestuur over de toekenning van bestuursbeursmaanden aan organisaties,
  • adviseren aan het College van Bestuur over het door de RUG te voeren beleid t.a.v. de studentenvoorzieningen en de studentenorganisaties.
  • Het CUOS voert regelmatig overleg met de voorzitters van koepelorganisaties en de studentenvoorzieningen. Een lid van het CUOS is toehoorder bij vergaderingen van het AB van de ACLO, ESN, KEI en Usva.

SAMENSTELLING

Het CUOS bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter in functie wordt benoemd. Het CUOS verdeelt zelf de overige taken.

Alle leden worden benoemd door het College van Bestuur op voordracht van de benoemingsadviescommissie.

DUUR, TIJDSBESLAG EN VERGOEDING

De leden worden voor een jaar, ingaande 1 september 2012, benoemd. De werkzaamheden nemen gemiddeld 2 dagen per week in beslag. De leden ontvangen een bestuursbeurs van 4 maanden (ca. € 2500).

SOLLICITATIE

Studenten, ingeschreven als voltijdstudent aan de RUG en beschikkend over de benodigde bestuurlijke ervaring en capaciteiten, kunnen voor 2 april aanstaande hun schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, richten aan het hoofd van de afdeling Studentenzaken, dhr. L.B. Kroes, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

INFORMATIE

Meer informatie is te verkrijgen bij het huidige CUOS (cuos.voorzitter@rug.nl), de afdeling Studentenzaken (050 363 4653) en op de website www.rug.nl/cuos.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:36

Meer nieuws