Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Advisory committees CUOS

Coronavirus: informatie voor studentenorganisaties

The following information is in dutch: 

Algemene informatie

Nu de gebruikelijke evenementen geen doorgang meer kunnen vinden en een groot deel van het verenigingsleven naar de digitale omgeving is verplaatst lopen veel studentenorganisaties tegen dezelfde problemen aan met betrekking tot online evenementen:

 • Wat werkt wel en wat werkt niet online?
 • Hoe bevorder je online de ledenbinding?
 • Welke voorzieningen worden vanuit de RUG aangeboden?

Op deze pagina willen wij graag informatie delen over dit onderwerp gebaseerd op wat wij vanuit verenigingen hebben meegekregen en zelf zien in onze omgeving. Mochten jij of jouw bestuur nog toevoegingen hebben, stuur dan een mail naar cuos@rug.nl en vermeld in de titel ‘corona platform’.

Voor informatie over de maatregelen, aanvragen bij de veiligheidsregio en hulp bij het opstellen van activiteiten binnen de maatregelen kan contact opgenomen worden met: 

Nickolet Boer
Hoger veiligheidskundige 
Afdeling Arbo Milieu en Duurzaamheid
Rijksuniversiteit Groningen
050 363 4820
06 11650995

Do’s en Dont's van online evenementen

 • Maak het niet te lang! Aangezien veel studenten al lange dagen naar een scherm zitten te kijken vinden ze een evenement van een uurtje meer dan voldoende.
 • Neem evenementen op en maak ze voor langere tijd beschikbaar. Zo kunnen lezingen of andere workshops bekeken worden op het moment dat het iemand uit komt en worden er meer studenten bereikt.
 • Maak het interactief! De ervaring leert dat interactieve evenementen met kleinere groepjes beter aanslaan dan evenementen waarbij er passief naar een scherm gekeken wordt.
 • Maak vooraf en na afloop ruimte voor kennismaking. Wanneer er een groep is met veel mensen die elkaar nog niet kennen kan het helpen wanneer iedereen zichzelf van tevoren even kort introduceert. Zorg ook dat er na afloop van het evenement ruimte is om met elkaar te praten, eventueel in breakout rooms.

Ledenbinding

Ledenbinding is dit jaar erg lastig en kost meer werk dan normaal. Het belangrijkste is om veel te blijven organiseren, ondanks dat het opkomstpercentage misschien lager ligt dan gebruikelijk. Wij hebben verschillende initiatieven gehoord die positief werden ontvangen. Een daarvan was het maandelijks organiseren van een online evenement voor alle commissieleden waarin de commissies gemengd werden en daardoor een sterkere band kregen met de andere commissies en de verenging als geheel. Een ander voorbeeld was een digitale bierproeverij, waarin het bestuur de biertjes kwam langsbrengen en zo even persoonlijk contact had met alle deelnemers.

RUG-faciliteiten

 • Nestor collaborate: Het College van Bestuur heeft besloten om meer ondersteuning voor online onderwijs aan te bieden. Deze ondersteuning wordt georganiseerd vanuit het Actieplan onderwijs. Ook de activiteiten die verenigingen organiseren voor studenten vallen onder deze ondersteuning. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een geschikt aanbod voor verenigingen. Dit aanbod hangt ook af van de behoeftes van verenigingen. Mochten jullie dus een wens hebben voor digitale ondersteuning, dan horen we dit graag via digitalsupportstudentorganizations@rug.nl. Eén van de dingen die al wordt aangeboden is het gebruik van Blackboard Collaborate door verenigingen gelieerd aan de RUG. Als je hier gebruik van wilt maken kan je een mail sturen naar nestorsupport@rug.nl. Stuur dit verzoek vanaf het e-mailadres van de vereniging zodat Nestor Support kan verifiëren dat het om een legitiem verzoek gaat. Vermeldt in de mail de s-nummer(s) en/of f-nummer(s) die beheerder moeten worden. In principe kunnen de functionaliteiten in één dag worden aangemaakt. Voor inhoudelijke vragen kan je telefonisch terecht bij 050-36 38282 of mailen naar nestorsuppor@rug.nl.Voor verdere vragen en ideeën over digitale ondersteuning kan je contact opnemen met digitalsupportstudentorganizations@rug.nl.  
 • Webcam voor elke verenging: De RUG stelt ook gratis webcams beschikbaar voor verengingen zodat evenementen gefilmd kunnen worden en daarna gemakkelijk digitaal te plaatsen zijn. Eén iemand vanuit het bestuur kan bij de AV service van letteren ((https://www.rug.nl/rechten-letteren/av-services/) een camera ophalen.

Ruimtes vanuit de RUG

Er is voor een aantal verenigingen ruimte voor fysieke evenementen gecreëerd in deOB18. Zie voor meer informatie hierover het kopje OB18

Samenvatting corona maatregelen RUG

Sinds het voorjaar van 2020 is het dagelijks leven ontzettend veranderd. In korte tijd zijn we overgegaan naar een leven met online hoorcolleges en werkgroepen, digitale tentamens en werken we zoveel mogelijk thuis. De RUG heeft een aantal maatregelen en richtlijnen genomen om samen het corona-virus zo goed mogelijk in te dammen.

Allereerst volgt de RUG de richtlijnen en maatregelen van het kabinet en het RIVM. Daarnaast staat de RUG in contact met de GGD Groningen en Friesland en de veiligheidsregio Groningen.

Colleges en studie gerelateerde evenementen vinden op dit moment zoveel mogelijk online plaats. Niet- onderwijs gerelateerde activiteiten volgen de landelijke maatregelen. Midden oktober zijn er ruimtes in de OB18 beschikbaar gesteld waar studieverenigingen binnen de gestelde kaders toch activiteiten kunnen organiseren.

Het advies is om alleen naar de universiteit te komen als dit noodzakelijk is. Mocht je toch naar de universiteit komen, houd je dan aan onderstaande regels:

 • Vanaf woensdag 21 oktober geldt de verplichting een mondkapje te dragen wanneer je je beweegt binnen de gebouwen van de RUG, en daarnaast staand in wachtrijen (bijvoorbeeld voor de UB, de Aletta Jacobshal en andere drukke locaties).
 • Kom alleen naar de universiteit wanneer dit noodzakelijk is
 • Schrijf je in voor colleges volgens de afspraken per faculteit
 • Wil je in een RUG-gebouw werken, dan moet je je eerst registreren
 • Blijf bij corona gerelateerde klachten thuis en laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Was regelmatig je handen, of ontsmet ze
 • Nies of hoest in je elleboog
 • Schud geen handen
 • Volg altijd de aangegeven looproutes: in alle gebouwen zijn rode stickers met pictogrammen aangebracht voor de aanduiding van o.a. gescheiden in- en uitgangen, looproutes en de maximale capaciteit van bijvoorbeeld toiletten

Daarnaast wordt het op prijs gesteld om dat er een (vrijwillige) melding wordt gemaakt, wanneer je als student of medewerker positief test op een coronatest.

Houd je ook buiten de universiteit aan de regels en maatregelen en ‘spread the knowledge, not the virus’.

Gebruik en reservering van de sociale ontmoetingsruimtes aan de Oude Boteringestraat 18

In het RUG-gebouw aan de Oude Boteringestraat 18 (voormalige openbare bibliotheek) is er naast extra studieplekken een fysieke ontmoetingsruimte ingericht. Als studievereniging kan er een cluster gereserveerd worden in de sociale ontmoetingsruimte. Deze ruimte is bedoelt om fysieke sociale ontmoetingen tussen studenten te faciliteren en sociale cohesie zowel binnen verenigingen als vereniging overstijgend te ondersteunen. 

Studieverenigingen kunnen clusters reserveren in één van de drie tijdsblokken:

 1. 9:30 t/m 11:30 
 2. 12:00 t/m 14:00
 3. 14:30 t/m 17:00.

De ruimte kan voor de volgende doeleinde gebruikt worden:

 • Commissie vergaderingen
 • Workshops
 • Masterclass
 • Discussiegroep
 • Verdere activiteiten die zittend in groepen van maximaal 18 personen mogelijk zijn.

Let op! De ruimte is geen stiltegebied en dus NIET geschikt voor vertrouwelijke gesprekken.

De verdeling van de ruimte:

De sociale ontmoetingsruimte is opgedeelde in zes clusters;

Cluster 1: 18 personen

Cluster 2: 12 personen

Cluster 3: 6 personen

Cluster 4: 14 personen

Cluster 5: 14 personen

Cluster 6: 8 personen

Let op! Per vereniging kan er per tijdsblok maximaal twéé clusters gereserveerd worden.


Reservering:

Besturen van studieverenigingen kunnen per week in totaal zes clusters in verschillende tijdsblokken reserveren. Een aanvraag wordt ingediend door een mail te sturen naar schedules.feb@rug.nl. Het is aan de studievereniging bestuurders om invulling te geven aan de leden die aanwezig mogen zijn. 

Let op! Bij de aanvraag dienen de volledige namen en S-nummers van de aanwezige personen doorgegeven te worden. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met cuos.huisvesting@rug.nl.

 

Regels voor gebruik:

 • Er dient ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Gebruik de aangegeven looproute om bij de toegewezen cluster te komen en blijf daar ook tot vertrek (op uitzondering van koffie, wc en informele zithoek).
 • De informele zithoek rechtsonder op de kaart kan door elk (deel) cluster gebruikt worden mits deze leeg is.
 • Alcohol is niet toegestaan.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de handhaving op.
 • Uitsluitend toegang met reservering.
 • Een reservering dient gebruikt en anders geannuleerd te worden.
 • Het is niet toegestaan om consumpties te laten bezorgen.
 • Met het maken van een reservering geef je aan dat je de regels gelezen te hebben en je eraan te houden.


Maximaal aantal toegestane personen is ondanks de nieuwe maatregelen nog altijd 18 personen.Laatst gewijzigd:23 februari 2021 14:59