Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Kuiper, Prof. Yme

Yme Kuiper
Yme Kuiper

Yme Kuiper has been Professor by Special Appointment in Historical, Cultural and Religious Anthropology, via the Groningen University Fund, at the Faculty of Theology and Religious Studies since 2006. He studies the historical and cultural background to current changes in the relationship between religion, society and culture. Research themes include the complex relationship between religious mobilization and the revived interest in nationalism and ethnic awareness – as currently seen throughout the world – and the roles of traditional and modern forms of religiousness in the Netherlands today. Kuiper studied Sociology and Cultural Anthropology at the University of Groningen and gained his PhD at the Faculty of Arts of the same institute in 1993 with a thesis entitled ‘Adel in Friesland 1780-1880’ [‘Nobility in Friesland, 1780-1880’]. This standard work has been awarded two academic prizes. He also publishes works on topics varying from sports history (the football player Abe Lenstra) to literature (the writers Louis Couperus and W.F. Hermans). In January 2012 Yme Kuiper and Jacob van Sluis published an interview with the famous historian Jonathan Israel (in Dutch).

As of september 2012, Kuiper will also be Professor by Special Appointment in Historic Country Houses and Estates.

Article UG
Article UG

Contact and further information

See profile page

Publications

2018

Kuiper, Y. (2018). De mug en de kaars: Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640. G/geschiedenis: mensen, verhalen, tijdperken, 9(3), 60.
Kuiper, Y. (2018). Een plezierreis in de zomer van 1718. G/geschiedenis: mensen, verhalen, tijdperken, 9(2), 61.
Kuiper, Y. (2018). Eenmaal romanticus, altijd romanticus? Kasteel & Buitenplaats, 20(61), 16-17.
Kuiper, Y. (2018). Friese adel weerspiegelt authentieke cultuur: Thema Joost Halbertsma. Historisch Tijdschrift Fryslân, 24(5), 8-11.
Kuiper, Y. (2018). Romantiek op de Friese klei. Arcadië, 10(1), 20-23.
Kuiper, Y. (2018). Slopen die handel! Kasteel & Buitenplaats, 20(60), 16-17.

2017

Kuiper, Y. (2017). De Hofstede, 'tot vermaeck en voordeel aengeleyt' : beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de zeventiende eeuw.  Afscheid van Arcadië? : wegen naar een nieuwe historische antropologie van buitenplaats en landgoed. Stichting Van der Wyck-de Kempenaer.
Kuiper, Y. (2017). Droombeelden, Droomhuizen, Doornroosjehuizen: De romantiek van het leven op de buitenplaats in het werk van jhr.dr. Henri van der Wijck. Arcadië, 9(1), 28-33.
Kuiper, Y. (2017). Een verhaal vertellen. Kasteel & Buitenplaats, 19(56), 8-9.
Kuiper, Y. (2017). Het blijft in de familie: Recensie: De levens van Jan Six : een familiegeschiedenis - Geert Mak. Amstelodamum, 104(1), 50-51.
Kuiper, Y. (2017). "Maar je weet ook hoe een zekere melancholie van mijn werk haast onafscheidelijk is": Iets over de taalwereld van Jan Mankes. Eigenbouwer. Tijdschrift voor de goede smaak, 6, 18-31.
Kuiper, Y. (2017). Middachten revisited. Kasteel & Buitenplaats, 19(58), 10-11.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (2017). Nawoord: Over veldwerk en antropologie als wetenschap. In Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (New edition ed., pp. 161-178). Bornmeer.
Kuiper, Y. (2017). Ons beeld van de achttiende eeuw: Bijkleuring gewenst. Arcadië, 9(2), 20-21.
Kuiper, Y. (2017). Reizen in een burgerlijk Hof van Eden. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 230-235.
Kuiper, Y. (2017). Trouw aan de keizer: Dagboeken van een vleugeladjudant. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 236-243.
Kuiper, Y. (2017). Van machtshuizen naar buitenhuizen: De Groninger borgenkaart van Theodorus Beckeringh uit de (late) achttiende eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 19(57), 12-13.
Kuiper, Y. (2017). What About the Moorish Footman? Portrait of a Dutch Nabob as a Dedicated Follower of Fashion. In J. Ilmakunnas , & J. Stobart (Eds.), A Taste for Luxury in Early Modern Europe : Display, Acquisition and Boundaries (pp. 77-97). Bloomsbury Academic.
Kuiper, Y., & Schijf, D. H. (2017). What do Dutch nobles think about themselves? Some notes on a 2016 survey on the identity of the Dutch nobility. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 173-186.
Kuiper, Y. (2017). Zweven op het Oude Loo en Juliana's hang naar het Hogere. Tijdschrift voor Biografie, 6(2), 67-76.

2016

Kuiper, Y. (2016). Balans van tuinhistorisch onderzoek: Een uitleiding. In A. Van der Does, & J. Holwerda (Eds.), Tuingeschiedenis in Nederland II: Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 (Vol. II, pp. 223-233). CASCADE Stichting Tuinhistorisch Genootschap .
Kuiper, Y. (2016). Casa Vasari: Een villa suburbana in Arezzo. Kasteel & Buitenplaats, 18(54), 26-27. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2016). Death, Memory, and Liminality: Rethinking Lampedusa's Later Life as Author and Aristocrat. In P. Berger, & J. Kroesen (Eds.), Ultimate Ambiguities: Investigating Death and Liminality (pp. 253-269). Berghahn.
Kuiper, Y. (2016). Hoog tijd voor gender. Kasteel & Buitenplaats, 18(55), 8-9.
Kuiper, Y. (2016). In memoriam Jaap Dronkers (1945-2016). Virtus. Journal of Nobility Studies, 23, 205-209.
Kuiper, Y. (2016). Kasteel De Haar: Een boutade van een castellofoob. In Meander Almanak 2016 (pp. 48-51). Studievereniging Meander.
Kuiper, Y. (2016). Korwars en Kaja-Kaja's. De Moanne, 15(2), 25-27.
Kuiper, Y. (2016). Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000): A historiographical balance and research agenda. Virtus. Journal of Nobility Studies, 23, 82-99.
Kuiper, Y. (2016). Met jhr.dr. Henri van der Wijck Europa in. Arcadië, 8(2), 28-31.
Kuiper, Y. (2016). 'Opsterlands groene parels'. In R. Van Immerseel, & P. Verhoeff (Eds.), Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp (128 pag.) (pp. 6-9). Uitgeverij Matrijs (Utrecht).
Kuiper, Y. (2016). Recensie van: Sisters. Myth and reality of anabaptist, mennonite and doopsgezind women, ca 1525-1900 (Brill: Leiden/Boston. eds.: Mirjam van Veen, Piet Visser and Gary K. Waite). Doopsgezinde Bijdragen, (42), 325-328.
Kuiper, Y. (2016). Rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de 'late' Gouden Eeuw: Een terreinverkenning. In H. Oly, & G. de Vries (Eds.), Leeuwarden in de Gouden Eeuw (pp. 133-164). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2016). The Dutch Enlightenment and Patriotism: Mennonites and Politics in Late Eighteenth-Century Friesland. In M. Jantzen, M. S. Sprunger, & J. D. Thiesen (Eds.), European Mennonites and the Challenge of Modernity over Five Centuries: Contributors, Detractors, and Adapters (pp. 71-90). (Cornelius H. Wedel Historical Series; Vol. 18). Bethel College North Newton, Kansas.
Kuiper, Y. (2016). The rise of the country house in the Dutch Republic: Beyond Johan Huizinga's narrative of Dutch civilisation in the 17th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption (pp. 11-23). Historic England.
Kuiper, Y. (2016). Van blekerijen naar Mennistenhemels: Doopsgezinden en hun buitenplaatsen rond Haarlem. Arcadië, 8(1), 12-15. http://www.stichtinginarcadie.nl/stichting-in-arcadie/publicaties/
Kuiper, Y. (2016). Veldwerk in Brabant. Kasteel & Buitenplaats, 18(52), 13-14.
Kuiper, Y. (2016). Via Denemarken Europa in. Kasteel & Buitenplaats, 18(53), 30-31. http://www.kastelen.nl/_kastelen/content/documenten/kk53.pdf

2015

Kuiper, Y., & Olde Meierink, B. (Eds.) (2015). Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek . (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Cultuur van het buitenleven: Europese invloeden op hof en parken. Historisch Tijdschrift Fryslân, 21(3), 4-7. http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen
Kuiper, Y. (2015). De Vlaamse connectie: hoe de Hollandse buitenplaatscultuur door vluchtelingen werd opgestuwd. Arcadië, 7(2), 12-14.
Kuiper, Y. (2015). Drie gidsfiguren van Gerrit Jan Zwier. In M. Schaap (Ed.), Altijd veldwerk: Het literaire landschap van Gerrit Jan Zwier (pp. 51-56). The Black Sheep Press.
Kuiper, Y., & Zijlstra, A. (2015). Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: Het rijke buitenleven in de Republiek (pp. 96-127). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Huizen met een ziel. Kasteel & Buitenplaats, 17(48), 14-15. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). In opdracht of voor de markt? Schilderijtjes van buitenplaatsen uit de Gouden Eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 17(50), 12-14. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). Landgoederen en jacht: toen en thans. Kasteel & Buitenplaats, 17(51), 8-9.
Kuiper, Y., & Brand, H. (Eds.) (2015). Maria Louise landgravin van Hessen-Kassel. Historisch Tijdschrift Fryslân, 21(3). http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen?limit=5&start=10
Kuiper, Y. (2015). Memory, Residence and Profession: Aspects of the process of reconversion of a Dutch noble family in the twentieth century. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (pp. 117-148). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Peeters.
Kuiper, Y., Bijleveld, N., & Dronkers, J. (Eds.) (2015). Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Peeters - Groningen Studies in Cultural Change.
Kuiper, Y. (2015). Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw: Een vogelvluchtperspectief. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (pp. 12-41). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Rembrandt en de buitenplaats. Arcadië, 7(1), 20-21.
Kuiper, Y. (2015). Terug naar Kassel. Kasteel & Buitenplaats, 17(49), 9-10. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). Towards a comparative history of nobility in twentieth-century Europe: An introduction. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (Vol. 50, pp. 1-26). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Peeters.
Kuiper, Y. (2015). "Unsere Welt gibt es nicht mehr": Erzählung (narrative) und Selbstbild in den Familienerinnerungen der adeligen Witwe Jeanne van Andringa de Kempenaer (1858-1926). In G. Teske (Ed.), Adelige über sich selbst: Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederländischen Adelsarchiven (Vol. Band 29 , pp. 195-206). LWL Archivamt Westfalen.

2014

Kuiper, Y. (2014). "Daar praalt het Landhuis in zyne deftige plantagie": Hofsteden en herenkamers in het doopsgezinde buitenleven in Friesland, 1650-1800. Doopsgezinde Bijdragen, NR. 40, 223-250.
Kuiper, Y., & Kuiper, A. (2014). ‘De kindertijd van freule Sjaantje': Stads- en buitenleven van de Friese aristocratie in de jaren 1860. Arcadië, 6(2), 28-33.
Kuiper, Y., & Bruinsma, E. (Eds.) (2014). De vergeten tuinen van Vlaskamp. AFUK Leeuwarden.
Kuiper, Y. (2014). 'Liever Couperus dan Bourdieu'. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(2), 347-349. http://nl.aup.nl/nl/tijdschriften/tijdschrift-voor-geschiedenis.html
Kuiper, Y. (2014). Meer cultuurhistorie. Maar hoe? Kasteel & Buitenplaats, 16(47), 9-10. http://www.kastelen.nl/_kastelen/content/documenten/kk47.pdf
Kuiper, Y. (2014). Mennonites and Politics in Late Eighteenth Century. In A. den Hollander (Ed.), Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic (Vol. 67, pp. 249-267). (Brill's series in church history). Brill.
Kuiper, Y. (2014). 'Microgeschiedenis als inspiratiebron voor biografisch onderzoek'. Tijdschrift voor Biografie, 3(3), 90-94.
Kuiper, Y. (2014). Plantages, landgoederen en notabelen. Virtus, 21, 223-230.
Kuiper, Y. (2014). ‘Zwarte bedienden op de buitenplaats’. Arcadië, 6(1), 20-21.

2013

Kuiper, Y. (Guest ed.) (2013). De Gouden Eeuw in Friesland. Fryslân. Nieuwsblad van Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedens en Cultuur, 19(5). http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen
Kuiper, Y. B. (2013). De hofstede: tot vermaek en voordeel aengeleyt. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf zeventiende eeuw. (Arcadie, jrg 5, No. 1). Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
Kuiper, Y. B., & Ronnes, H. (2013). Discussiedossier Erfgoed en Buitenplaatscultuur in Nederland’. Virtus, 20, 182 - 188.
Kuiper, Y. B. (2013). Herinneringscultuur. In F. J. W. van Kan, & I. D. Jacobs (Eds.), Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis (pp. 317-327). (Adelgeschiedenisreeks; No. 12). WBOOKS.
Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2013). Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in Nederland en België. Virtus, 20, 128-131.
Kuiper, Y. B. (2013). Tolstoyans on a Mountain: From New Practices of Asceticism to the Deconstruction of the Myths of Monte Verità. Journal of Religion in Europe, 6(4), 464 - 481.
Kuiper, Y. (2013). ‘Tuinen voor notabelen. Op zoek naar Gerrit Vlaskamp. Een inleiding’. In Y. Kuiper, & E. Bruinsma (Eds.), De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp (pp. 10-25). AFUK Leeuwarden.
Kuiper, Y. (2013). Van het ene kasteel naar het andere: Drie bundels nader kekeken. Virtus, 20, 132-153.
Kuiper, Y. B. (2013). Verhalen in steen en groen. Van transnationale netwerken naar lokale herinneringen. Virtus, 20, 189 - 196.
Kuiper, Y. B. (Ed.) (2013). Virtus (Special issue). Virtus, 20.

2012

Kuiper, Y. (2012). Abe Lenstra: Over de constructie van de voetbalvirtuoos. Historisch Tijdschrift Fryslân, 18(4), 21-23.
Kuiper, Y. B. (2012). Amsterdamse connecties van een Friese entrepreneur uit de Gouden Eeuw. In B. Volker (Ed.), Over gaten, bruggen en witte paters : sociaal kapitaal in sociologsch onderzoek (pp. 185 - 192). Rozenberg Publishers.
Kuiper, Y. B. (2012). Aristocratische distinctie en aan de top blijven. Dertig jaar onderzoek naar de Nederlandse adel in de lange negentiende eeuw. Virtus, 19, 63 - 81.
Kuiper, Y., & Sluis, van, J. (2012). Bar mitswa in Kilburn, professor in Princeton: Een interview met Jonathan Israel. Historisch Tijdschrift Fryslân, 18(1), 14-17.
Kuiper, Y. B. (2012). De roots van de Hollandse Fehrs uit de Oude Kolonie. Historisch en antropologisch commentaar bij Arlette Kouwenhoven 'De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie'. Doopsgezinde Bijdragen, 38, 375 - 382.
Kuiper, Y. B. (2012). In de ban van de zegelring. Van een novelle van W.F. Hermans naar een antropologie van distinctie. In R. Alma (Ed.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie (pp. 329 - 340). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2012). Mannen van eer en vrouwen met reputatie. Religie en politiek op de Friese 'edele state' rond 1650. Alde Fryske Tsjerken, 1 - 9. [6].
Kuiper, Y. B., & Sleebe, V. (2012). Naar nieuwe wegen voor elite- en adelsonderzoek in Nederland. Discussiedossier bij 'Toward a new template for Dutch history' van Brusse & Mijnhardt. Virtus, 19, 147 - 159.
Kuiper, Y. B. (2012). Recensieartikel van Jaap Goedegebuure, 'Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010'. Religie en Samenleving, 7(2), 197-201.
Kuiper, Y. B. (2012). "Stukken van troosteloos wee". Vogelstudie, fotografie en natuurbeleving bij Jan Mankes". In S. Faassen (Ed.), Jan Mankes in woord en beeld (pp. 3 - 7). (MB : tijdschrift van Museum Belvedere; No. 16). Museum Belvédère.
Kuiper, Y. B. (2012). Themanummer Historische buitenplaatsen. De Nederlandsche Leeuw : tijdschrift van het KNGGW, 193-195.
Kuiper, Y. B. (2012). Zwischen Republik und Fürstentum. Amtscharisma und militärisches Selbstbild Heinrich Casimirs II. In F. Jürgensmeier (Ed.), Nassau-Diez und die Niederlande. Dynastie und Oranierstadt Diez in der Neuzeit (pp. 99 - 117). (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau; No. 82). Historische Kommission für Nassau.

2011

Kuiper, Y. B. (2011). Bekering op de buitenplaats. Adel, religie en biografie in het interbellum. In Y. B. Kuiper, M. P. A. de Baar, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie. De religieuze factor in de biografie (pp. 107 - 129). Boom.
de Baar, M. P. A., Kuiper, Y. B., & Renders, H. (Eds.) (2011). Biografie & Religie: De religieuze factor in de biografie. Boom.
Kuiper, Y. B. (2011). De verdwenen en herontdekte wereld van Transsylvaanse aristocraten. Virtus, 18.
Kuiper, Y. B. (2011). Eine rein bürgerliche Nation? Adel und Politik in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In J. Leonhard, & C. Wieland (Eds.), What makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century (pp. 201 - 217). (FRIAS School of History). Vandenhoeck & Ruprecht.
de Baar, M. P. A., Kuiper, Y. B., & Renders, J. W. (2011). Inleiding. In M. de Baar, Y. Kuiper, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie: De religieuze factor in de biografie (pp. 7-17). Boom.
Kuiper, Y. B. (2011). “Je bent een fijne kerel”. De kunstbroeders Lebeau en Mankes. In R. de Jong (Ed.), Chris Lebeau. Kunstenaar en anarchist. Tentoonstellingscatalogus (pp. 39 - 46). Kelder Uitgeverij.
Kuiper, Y. B. (2011). “’t Cieraad van onze stad” – Anna Braam !738-1777). Bruilofsverzen en portretten als venster op de positie van vrouwen binnen geleerde doopsgezinde kringen in Harlingen rond 1750. Doopsgezinde Bijdragen, 37.

2010

Kuiper, Y. B. (2010). Adel, Nation und Staat in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In M. van Driel, M. Pohl, & B. Walter (Eds.), Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (pp. 229 - 250). Ferdinand Schöningh.
Kuiper, Y. B. (2010). Aristocracy, Roman Fleuve and Culture History. Louis Couperus' The Books of the Small Souls and Dutch High Sociey around 1900. Virtus, 17, 43 - 58.
Kuiper, Y. B. (2010). Charismatisch leiderschap: van Lou de Palingboer tot Barak Obama. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (pp. 101 - 109). Koninklijke Van Gorcum.
Kroesen, J., Dijkstra, J. H. F., & Kuiper, Y. B. (Eds.) (2010). Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer. (Numen Book Series; Vol. 127). Martinus Nijhoff/Brill.
Kuiper, Y. B. (2010). On Monte Verità: Myth and Modernity in the Lebensreform Movement. In J. H. F. Dijkstra, J. E. A. Kroesen, & Y. B. Kuiper (Eds.), Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer (pp. 629 - 650). (Numen Book Series: Studies in the History of Religions; No. 127). Martinus Nijhoff/Brill.
Kroesen, J. E. A., Kuiper, Y. B., & Nanninga, P. G. T. (Eds.) (2010). Religie en cultuur in hedendaags Nederland: Observaties en interpretaties. Koninklijke Van Gorcum.
Kuiper, Y. B. (2010). Steven Blaupot ten Cate (1807-1884). Doopsgezinde Bijdragen, 35/36, 158 - 160.
Kroesen, J. E. A., Kuiper, Y. B., & Nanninga, P. G. T. (2010). Ten geleide. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland: Observaties en interpretaties (Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid ed., pp. 7-13). Koninklijke Van Gorcum.
Kuiper, Y. B. (2010). Van patriot tot notabele. De reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792. Doopsgezinde Bijdragen, 35/36, 303 - 336.
Last modified:23 March 2021 3.22 p.m.
printView this page in: Nederlands