Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Kuiper, Prof. Yme

Yme Kuiper
Yme Kuiper

Yme Kuiper has been Professor by Special Appointment in Historical, Cultural and Religious Anthropology, via the Groningen University Fund, at the Faculty of Theology and Religious Studies since 2006. He studies the historical and cultural background to current changes in the relationship between religion, society and culture. Research themes include the complex relationship between religious mobilization and the revived interest in nationalism and ethnic awareness – as currently seen throughout the world – and the roles of traditional and modern forms of religiousness in the Netherlands today. Kuiper studied Sociology and Cultural Anthropology at the University of Groningen and gained his PhD at the Faculty of Arts of the same institute in 1993 with a thesis entitled ‘Adel in Friesland 1780-1880’ [‘Nobility in Friesland, 1780-1880’]. This standard work has been awarded two academic prizes. He also publishes works on topics varying from sports history (the football player Abe Lenstra) to literature (the writers Louis Couperus and W.F. Hermans). In January 2012 Yme Kuiper and Jacob van Sluis published an interview with the famous historian Jonathan Israel (in Dutch).

As of september 2012, Kuiper will also be Professor by Special Appointment in Historic Country Houses and Estates.

Article UG
Article UG

Contact and further information

See profile page

Publications

2018

Kuiper, Y. (2018). De mug en de kaars: Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640. G/geschiedenis: mensen, verhalen, tijdperken, 9(3), 60.
Kuiper, Y. (2018). Een plezierreis in de zomer van 1718. G/geschiedenis: mensen, verhalen, tijdperken, 9(2), 61.
Kuiper, Y. (2018). Eenmaal romanticus, altijd romanticus? Kasteel & Buitenplaats, 20(61), 16-17.
Kuiper, Y. (2018). Friese adel weerspiegelt authentieke cultuur: Thema Joost Halbertsma. Historisch Tijdschrift Fryslân, 24(5), 8-11.
Kuiper, Y. (2018). Romantiek op de Friese klei. Arcadië, 10(1), 20-23.
Kuiper, Y. (2018). Slopen die handel! Kasteel & Buitenplaats, 20(60), 16-17.

2017

Kuiper, Y. (2017). De Hofstede, 'tot vermaeck en voordeel aengeleyt' : beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de zeventiende eeuw.  Afscheid van Arcadië? : wegen naar een nieuwe historische antropologie van buitenplaats en landgoed. Stichting Van der Wyck-de Kempenaer.
Kuiper, Y. (2017). Droombeelden, Droomhuizen, Doornroosjehuizen: De romantiek van het leven op de buitenplaats in het werk van jhr.dr. Henri van der Wijck. Arcadië, 9(1), 28-33.
Kuiper, Y. (2017). Een verhaal vertellen. Kasteel & Buitenplaats, 19(56), 8-9.
Kuiper, Y. (2017). Het blijft in de familie: Recensie: De levens van Jan Six : een familiegeschiedenis - Geert Mak. Amstelodamum, 104(1), 50-51.
Kuiper, Y. (2017). "Maar je weet ook hoe een zekere melancholie van mijn werk haast onafscheidelijk is": Iets over de taalwereld van Jan Mankes. Eigenbouwer. Tijdschrift voor de goede smaak, 6, 18-31.
Kuiper, Y. (2017). Middachten revisited. Kasteel & Buitenplaats, 19(58), 10-11.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (2017). Nawoord: Over veldwerk en antropologie als wetenschap. In Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (New edition ed., pp. 161-178). Bornmeer.
Kuiper, Y. (2017). Ons beeld van de achttiende eeuw: Bijkleuring gewenst. Arcadië, 9(2), 20-21.
Kuiper, Y. (2017). Reizen in een burgerlijk Hof van Eden. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 230-235.
Kuiper, Y. (2017). Trouw aan de keizer: Dagboeken van een vleugeladjudant. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 236-243.
Kuiper, Y. (2017). Van machtshuizen naar buitenhuizen: De Groninger borgenkaart van Theodorus Beckeringh uit de (late) achttiende eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 19(57), 12-13.
Kuiper, Y. (2017). What About the Moorish Footman? Portrait of a Dutch Nabob as a Dedicated Follower of Fashion. In J. Ilmakunnas , & J. Stobart (Eds.), A Taste for Luxury in Early Modern Europe : Display, Acquisition and Boundaries (pp. 77-97). Bloomsbury Academic.
Kuiper, Y., & Schijf, D. H. (2017). What do Dutch nobles think about themselves? Some notes on a 2016 survey on the identity of the Dutch nobility. Virtus. Journal of Nobility Studies, 24, 173-186.
Kuiper, Y. (2017). Zweven op het Oude Loo en Juliana's hang naar het Hogere. Tijdschrift voor Biografie, 6(2), 67-76.

2016

Kuiper, Y. (2016). Balans van tuinhistorisch onderzoek: Een uitleiding. In A. Van der Does, & J. Holwerda (Eds.), Tuingeschiedenis in Nederland II: Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 (Vol. II, pp. 223-233). CASCADE Stichting Tuinhistorisch Genootschap .
Kuiper, Y. (2016). Casa Vasari: Een villa suburbana in Arezzo. Kasteel & Buitenplaats, 18(54), 26-27. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2016). Death, Memory, and Liminality: Rethinking Lampedusa's Later Life as Author and Aristocrat. In P. Berger, & J. Kroesen (Eds.), Ultimate Ambiguities: Investigating Death and Liminality (pp. 253-269). Berghahn.
Kuiper, Y. (2016). Hoog tijd voor gender. Kasteel & Buitenplaats, 18(55), 8-9.
Kuiper, Y. (2016). In memoriam Jaap Dronkers (1945-2016). Virtus. Journal of Nobility Studies, 23, 205-209.
Kuiper, Y. (2016). Kasteel De Haar: Een boutade van een castellofoob. In Meander Almanak 2016 (pp. 48-51). Studievereniging Meander.
Kuiper, Y. (2016). Korwars en Kaja-Kaja's. De Moanne, 15(2), 25-27.
Kuiper, Y. (2016). Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000): A historiographical balance and research agenda. Virtus. Journal of Nobility Studies, 23, 82-99.
Kuiper, Y. (2016). Met jhr.dr. Henri van der Wijck Europa in. Arcadië, 8(2), 28-31.
Kuiper, Y. (2016). 'Opsterlands groene parels'. In R. Van Immerseel, & P. Verhoeff (Eds.), Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp (128 pag.) (pp. 6-9). Uitgeverij Matrijs (Utrecht).
Kuiper, Y. (2016). Recensie van: Sisters. Myth and reality of anabaptist, mennonite and doopsgezind women, ca 1525-1900 (Brill: Leiden/Boston. eds.: Mirjam van Veen, Piet Visser and Gary K. Waite). Doopsgezinde Bijdragen, (42), 325-328.
Kuiper, Y. (2016). Rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de 'late' Gouden Eeuw: Een terreinverkenning. In H. Oly, & G. de Vries (Eds.), Leeuwarden in de Gouden Eeuw (pp. 133-164). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2016). The Dutch Enlightenment and Patriotism: Mennonites and Politics in Late Eighteenth-Century Friesland. In M. Jantzen, M. S. Sprunger, & J. D. Thiesen (Eds.), European Mennonites and the Challenge of Modernity over Five Centuries: Contributors, Detractors, and Adapters (pp. 71-90). (Cornelius H. Wedel Historical Series; Vol. 18). Bethel College North Newton, Kansas.
Kuiper, Y. (2016). The rise of the country house in the Dutch Republic: Beyond Johan Huizinga's narrative of Dutch civilisation in the 17th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption (pp. 11-23). Historic England.
Kuiper, Y. (2016). Van blekerijen naar Mennistenhemels: Doopsgezinden en hun buitenplaatsen rond Haarlem. Arcadië, 8(1), 12-15. http://www.stichtinginarcadie.nl/stichting-in-arcadie/publicaties/
Kuiper, Y. (2016). Veldwerk in Brabant. Kasteel & Buitenplaats, 18(52), 13-14.
Kuiper, Y. (2016). Via Denemarken Europa in. Kasteel & Buitenplaats, 18(53), 30-31. http://www.kastelen.nl/_kastelen/content/documenten/kk53.pdf

2015

Kuiper, Y., & Olde Meierink, B. (Eds.) (2015). Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek . (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Cultuur van het buitenleven: Europese invloeden op hof en parken. Historisch Tijdschrift Fryslân, 21(3), 4-7. http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen
Kuiper, Y. (2015). De Vlaamse connectie: hoe de Hollandse buitenplaatscultuur door vluchtelingen werd opgestuwd. Arcadië, 7(2), 12-14.
Kuiper, Y. (2015). Drie gidsfiguren van Gerrit Jan Zwier. In M. Schaap (Ed.), Altijd veldwerk: Het literaire landschap van Gerrit Jan Zwier (pp. 51-56). The Black Sheep Press.
Kuiper, Y., & Zijlstra, A. (2015). Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: Het rijke buitenleven in de Republiek (pp. 96-127). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Huizen met een ziel. Kasteel & Buitenplaats, 17(48), 14-15. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). In opdracht of voor de markt? Schilderijtjes van buitenplaatsen uit de Gouden Eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 17(50), 12-14. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). Landgoederen en jacht: toen en thans. Kasteel & Buitenplaats, 17(51), 8-9.
Kuiper, Y., & Brand, H. (Eds.) (2015). Maria Louise landgravin van Hessen-Kassel. Historisch Tijdschrift Fryslân, 21(3). http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen?limit=5&start=10
Kuiper, Y. (2015). Memory, Residence and Profession: Aspects of the process of reconversion of a Dutch noble family in the twentieth century. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (pp. 117-148). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Peeters.
Kuiper, Y., Bijleveld, N., & Dronkers, J. (Eds.) (2015). Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Peeters - Groningen Studies in Cultural Change.
Kuiper, Y. (2015). Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw: Een vogelvluchtperspectief. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (pp. 12-41). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. (2015). Rembrandt en de buitenplaats. Arcadië, 7(1), 20-21.
Kuiper, Y. (2015). Terug naar Kassel. Kasteel & Buitenplaats, 17(49), 9-10. http://www.kastelen.nl/kastelen-publicaties.php?id=1
Kuiper, Y. (2015). Towards a comparative history of nobility in twentieth-century Europe: An introduction. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (Vol. 50, pp. 1-26). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Peeters.
Kuiper, Y. (2015). "Unsere Welt gibt es nicht mehr": Erzählung (narrative) und Selbstbild in den Familienerinnerungen der adeligen Witwe Jeanne van Andringa de Kempenaer (1858-1926). In G. Teske (Ed.), Adelige über sich selbst: Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederländischen Adelsarchiven (Vol. Band 29 , pp. 195-206). LWL Archivamt Westfalen.

2014

Kuiper, Y. (2014). "Daar praalt het Landhuis in zyne deftige plantagie": Hofsteden en herenkamers in het doopsgezinde buitenleven in Friesland, 1650-1800. Doopsgezinde Bijdragen, NR. 40, 223-250.
Kuiper, Y., & Kuiper, A. (2014). ‘De kindertijd van freule Sjaantje': Stads- en buitenleven van de Friese aristocratie in de jaren 1860. Arcadië, 6(2), 28-33.
Kuiper, Y., & Bruinsma, E. (Eds.) (2014). De vergeten tuinen van Vlaskamp. AFUK Leeuwarden.
Kuiper, Y. (2014). 'Liever Couperus dan Bourdieu'. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(2), 347-349. http://nl.aup.nl/nl/tijdschriften/tijdschrift-voor-geschiedenis.html
Kuiper, Y. (2014). Meer cultuurhistorie. Maar hoe? Kasteel & Buitenplaats, 16(47), 9-10. http://www.kastelen.nl/_kastelen/content/documenten/kk47.pdf
Kuiper, Y. (2014). Mennonites and Politics in Late Eighteenth Century. In A. den Hollander (Ed.), Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic (Vol. 67, pp. 249-267). (Brill's series in church history). Brill.
Kuiper, Y. (2014). 'Microgeschiedenis als inspiratiebron voor biografisch onderzoek'. Tijdschrift voor Biografie, 3(3), 90-94.
Kuiper, Y. (2014). Plantages, landgoederen en notabelen. Virtus, 21, 223-230.
Kuiper, Y. (2014). ‘Zwarte bedienden op de buitenplaats’. Arcadië, 6(1), 20-21.

2013

Kuiper, Y. (Guest ed.) (2013). De Gouden Eeuw in Friesland. Fryslân. Nieuwsblad van Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedens en Cultuur, 19(5). http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/online-nummers-en-artikelen
Kuiper, Y. B. (2013). De hofstede: tot vermaek en voordeel aengeleyt. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf zeventiende eeuw. (Arcadie, jrg 5, No. 1). Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
Kuiper, Y. B., & Ronnes, H. (2013). Discussiedossier Erfgoed en Buitenplaatscultuur in Nederland’. Virtus, 20, 182 - 188.
Kuiper, Y. B. (2013). Herinneringscultuur. In F. J. W. van Kan, & I. D. Jacobs (Eds.), Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis (pp. 317-327). (Adelgeschiedenisreeks; No. 12). WBOOKS.
Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2013). Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in Nederland en België. Virtus, 20, 128-131.
Kuiper, Y. B. (2013). Tolstoyans on a Mountain: From New Practices of Asceticism to the Deconstruction of the Myths of Monte Verità. Journal of Religion in Europe, 6(4), 464 - 481.
Kuiper, Y. (2013). ‘Tuinen voor notabelen. Op zoek naar Gerrit Vlaskamp. Een inleiding’. In Y. Kuiper, & E. Bruinsma (Eds.), De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp (pp. 10-25). AFUK Leeuwarden.
Kuiper, Y. (2013). Van het ene kasteel naar het andere: Drie bundels nader kekeken. Virtus, 20, 132-153.
Kuiper, Y. B. (2013). Verhalen in steen en groen. Van transnationale netwerken naar lokale herinneringen. Virtus, 20, 189 - 196.
Kuiper, Y. B. (Ed.) (2013). Virtus (Special issue). Virtus, 20.

2012

Kuiper, Y. (2012). Abe Lenstra: Over de constructie van de voetbalvirtuoos. Historisch Tijdschrift Fryslân, 18(4), 21-23.
Kuiper, Y. B. (2012). Amsterdamse connecties van een Friese entrepreneur uit de Gouden Eeuw. In B. Volker (Ed.), Over gaten, bruggen en witte paters : sociaal kapitaal in sociologsch onderzoek (pp. 185 - 192). Rozenberg Publishers.
Kuiper, Y. B. (2012). Aristocratische distinctie en aan de top blijven. Dertig jaar onderzoek naar de Nederlandse adel in de lange negentiende eeuw. Virtus, 19, 63 - 81.
Kuiper, Y., & Sluis, van, J. (2012). Bar mitswa in Kilburn, professor in Princeton: Een interview met Jonathan Israel. Historisch Tijdschrift Fryslân, 18(1), 14-17.
Kuiper, Y. B. (2012). De roots van de Hollandse Fehrs uit de Oude Kolonie. Historisch en antropologisch commentaar bij Arlette Kouwenhoven 'De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie'. Doopsgezinde Bijdragen, 38, 375 - 382.
Kuiper, Y. B. (2012). In de ban van de zegelring. Van een novelle van W.F. Hermans naar een antropologie van distinctie. In R. Alma (Ed.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie (pp. 329 - 340). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2012). Mannen van eer en vrouwen met reputatie. Religie en politiek op de Friese 'edele state' rond 1650. Alde Fryske Tsjerken, 1 - 9. [6].
Kuiper, Y. B., & Sleebe, V. (2012). Naar nieuwe wegen voor elite- en adelsonderzoek in Nederland. Discussiedossier bij 'Toward a new template for Dutch history' van Brusse & Mijnhardt. Virtus, 19, 147 - 159.
Kuiper, Y. B. (2012). Recensieartikel van Jaap Goedegebuure, 'Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010'. Religie en Samenleving, 7(2), 197-201.
Kuiper, Y. B. (2012). "Stukken van troosteloos wee". Vogelstudie, fotografie en natuurbeleving bij Jan Mankes". In S. Faassen (Ed.), Jan Mankes in woord en beeld (pp. 3 - 7). (MB : tijdschrift van Museum Belvedere; No. 16). Museum Belvédère.
Kuiper, Y. B. (2012). Themanummer Historische buitenplaatsen. De Nederlandsche Leeuw : tijdschrift van het KNGGW, 193-195.
Kuiper, Y. B. (2012). Zwischen Republik und Fürstentum. Amtscharisma und militärisches Selbstbild Heinrich Casimirs II. In F. Jürgensmeier (Ed.), Nassau-Diez und die Niederlande. Dynastie und Oranierstadt Diez in der Neuzeit (pp. 99 - 117). (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau; No. 82). Historische Kommission für Nassau.

2011

Kuiper, Y. B. (2011). Bekering op de buitenplaats. Adel, religie en biografie in het interbellum. In Y. B. Kuiper, M. P. A. de Baar, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie. De religieuze factor in de biografie (pp. 107 - 129). Boom.
de Baar, M. P. A., Kuiper, Y. B., & Renders, H. (Eds.) (2011). Biografie & Religie: De religieuze factor in de biografie. Boom.
Kuiper, Y. B. (2011). De verdwenen en herontdekte wereld van Transsylvaanse aristocraten. Virtus, 18.
Kuiper, Y. B. (2011). Eine rein bürgerliche Nation? Adel und Politik in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In J. Leonhard, & C. Wieland (Eds.), What makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century (pp. 201 - 217). (FRIAS School of History). Vandenhoeck & Ruprecht.
de Baar, M. P. A., Kuiper, Y. B., & Renders, J. W. (2011). Inleiding. In M. de Baar, Y. Kuiper, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie: De religieuze factor in de biografie (pp. 7-17). Boom.
Kuiper, Y. B. (2011). “Je bent een fijne kerel”. De kunstbroeders Lebeau en Mankes. In R. de Jong (Ed.), Chris Lebeau. Kunstenaar en anarchist. Tentoonstellingscatalogus (pp. 39 - 46). Kelder Uitgeverij.
Kuiper, Y. B. (2011). “’t Cieraad van onze stad” – Anna Braam !738-1777). Bruilofsverzen en portretten als venster op de positie van vrouwen binnen geleerde doopsgezinde kringen in Harlingen rond 1750. Doopsgezinde Bijdragen, 37.

2010

Kuiper, Y. B. (2010). Adel, Nation und Staat in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In M. van Driel, M. Pohl, & B. Walter (Eds.), Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (pp. 229 - 250). Ferdinand Schöningh.
Kuiper, Y. B. (2010). Aristocracy, Roman Fleuve and Culture History. Louis Couperus' The Books of the Small Souls and Dutch High Sociey around 1900. Virtus, 17, 43 - 58.
Kuiper, Y. B. (2010). Charismatisch leiderschap: van Lou de Palingboer tot Barak Obama. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (pp. 101 - 109). Koninklijke Van Gorcum.
Kroesen, J., Dijkstra, J. H. F., & Kuiper, Y. B. (Eds.) (2010). Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer. (Numen Book Series; Vol. 127). Martinus Nijhoff/Brill.
Kuiper, Y. B. (2010). On Monte Verità: Myth and Modernity in the Lebensreform Movement. In J. H. F. Dijkstra, J. E. A. Kroesen, & Y. B. Kuiper (Eds.), Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer (pp. 629 - 650). (Numen Book Series: Studies in the History of Religions; No. 127). Martinus Nijhoff/Brill.
Kroesen, J. E. A., Kuiper, Y. B., & Nanninga, P. G. T. (Eds.) (2010). Religie en cultuur in hedendaags Nederland: Observaties en interpretaties. Koninklijke Van Gorcum.
Kuiper, Y. B. (2010). Steven Blaupot ten Cate (1807-1884). Doopsgezinde Bijdragen, 35/36, 158 - 160.
Kroesen, J. E. A., Kuiper, Y. B., & Nanninga, P. G. T. (2010). Ten geleide. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland: Observaties en interpretaties (Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid ed., pp. 7-13). Koninklijke Van Gorcum.
Kuiper, Y. B. (2010). Van patriot tot notabele. De reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792. Doopsgezinde Bijdragen, 35/36, 303 - 336.

2009

Kuiper, Y. (2009). Abe en Faas: Voetbalidolen van de jaren vijftig : De overgangsperiode van amateurisme naar professionalisme. In G. Jensma, & P. Breuker (Eds.), Friese sport: Tussen traditie en professie (pp. 151-187). (Estriken; Vol. 85). Bornmeer.
Kuiper, Y. B. (2009). Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het veld. Virtus, 16, 9 - 18.
Kuiper, Y. B. (2009). Between frugality and civility: Dutch Mennonites and their taste for the ‘world of art’ in the eighteenth century. Journal of Mennonite Studies, 27, 75 - 92.
Kuiper, Y. B. (2009). De predikante,de gevelsteen en de driemaster. De vermaning van Boven-Knijpe als plaats van herinnering. In M. P. A. de Baar, & M. van Dijk (Eds.), Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (pp. 67 - 81). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2009). Inleiding: de arbeidersbiografie nader bekeken. In Y. B. Kuiper (Ed.), Biografie en arbeidersbeweging. Themanummer it Beaken (pp. 1 - 12). Fryske Akademy-KNAW.
Kuiper, Y. B. (2009). The Frisian States. Trendsetter in the recognition of the United States. In K. Huisman, & P. de Haan (Eds.), Famous Frisians in America (pp. 19 t/m 29 - 309 t/m 311 (sources and literature)). Friese Pers Boekerij.
Kuiper, Y. B. (2009). Van charismatisch leider tot ethisch leidsman. Ferdinand Domela Niewenhuis en Friesland rond 1890. In Y. B. Kuiper (Ed.), Biografie en arbeidersbeweging. Themanummer it Beaken (pp. 45 - 72). Fryske Akademy-KNAW.

2008

Kuiper, Y. B. (2008). Aristocraten aan de top. Recent biografisch onderzoek en adelsgeschiedenis. Virtus, 15, 7 - 29.
Kuiper, Y. B. (2008). De Heren van Stad en hun Umwelt. Historisch Jaarboek Groningen, 2008, 118-121.
Kuiper, Y. B. (2008). De state verdwijnt uit het dorp. In D. Kooistra (Ed.), Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen (pp. 231 - 235). Bornmeer.
Kuiper, Y. B. (2008). Debatten en definities. Antropologen en sociologen over religie. In Y. B. Kuiper, M. Buitelaar, & M. ter Borg (Eds.), Handboek Religie in Nederland. Perspectief, overzicht en debat (pp. 26 - 48). Meinema.
Kuiper, Y. B. (2008). Dichtende wetenschapper en wetenschappelijke dichter. Een pleidooi voor een biografie van Theo van Baaren. Biografie Bulletin, 18(1), 10 - 16.
Kuiper, Y. B., Buitelaar, M. W., & ter Borg, M. (2008). Handboek Religie in Nederland. Perspectief, overzicht, debat. Meinema.
Kuiper, Y. B. (2008). Leven naar de seizoenen. Baron en "barones" van Sytzama in de jaren 1860 en 1870. In F. Bosker, & L. de Hoop (Eds.), Rinsma State. Van Sytzama tot Scheringa (pp. 54 - 67). Penn State University Press.

2007

Kuiper, Y. B. (2007). Boekbespreking: Cor Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850. In J. J. Bosma (Ed.), Doopsgezinde Bijdragen 33 (Doopsgezinde Historische Bijdragen, nieuwe reeks ed., pp. 215 - 221)
Kuiper, Y. B., & de Lange, J. (2007). De kunstenaar en de predikante. Een dubbelportret van Jan Mankes en Annie Zernike. In T. Mercuur, & F. Oosterhof (Eds.), Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (pp. 51 - 104). Museum Belvédère.
Kuiper, Y. B. (2007). De man achter “Drie eeuwen”. In memoriam prof.dr. J.A. Faber. Fryslân. Nieuwsblad van Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedens en Cultuur, 12-2007, 24 - 27.
Kuiper, Y. B. (2007). Domela waakt over de Deelen. Charisma, mythe en magie bij ‘ús ferlosser’ Ferdinand Domela. In T. Mercuur (Ed.), De Deelen (pp. 121 - 135). Museum Belvédère.
Kuiper, Y. B. (2007). Een dubbelportret: Aleida Houwink (1848-1929) en Robbert van Hasselt (1839-1908). In Y. B. Kuiper, & J. Frieswijk (Eds.), Sporen naar Empe. (pp. 7 - 34). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2007). Een wereld van notabelen. In C. J. Kuiken (Ed.), 'Als een blijvend monument' : honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007 (pp. 9 - 14). Prosopo.
Kuiper, Y. B. (2007). Marcel Proust en de adel: tussen snobisme en voyeurisme. Etnografische notities. In A. Gevers, & C. Gietman (Eds.), Mensen van adel (pp. 35 - 54). (Adelsgeschiedenis; No. 4). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2007). Mensen van adel. Beelden, manifestaties en representaties. Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2007). Oedipus op de Trobriand Eilanden. Vijf misverstanden over de verhouding tussen antropologie en psychoanalyse. Tijdschrift voor Psychoanalyse, XIII(1), 26 - 39.
Kuiper, Y. B., & Frieswijk, J. (2007). Sporen naar Empe. Herinneringen aan het familie- en buitenleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900. Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2007). Terugzien op een ruïne. Leven en werk van jhr.mr. Dirk Jan de Geer. Biografie Bulletin, 17(3), 66 - 70.
Kuiper, Y. B. (2007). Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antropologisch perspectief. s.n.
Kuiper, Y. B. (2007). Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antropologisch perspectief (oratie). Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
Kuiper, Y. B. (2007). Woudsterweg. In T. Mercuur, & F. Oosterhof (Eds.), Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (pp. 9 - 24). Museum Belvédère.

2006

Kuiper, Y. (2006). "De Rembrandt van Dekemastate is over ons opgegaan". Nieuwsbrief Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekemastate, (29), 1-2.
Kuiper, Y. B. (2006). De wereld van de bekeerde is een geheel andere dan die van de niet-bekeerde. In Religiositeit en literatuur: Over 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink (pp. 9-14). Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
Kuiper, Y. B. (2006). Dienstbaar moet je zijn. Monarchie, hofadel en journalistiek in Nederland en Duitsland. Virtus, 13, 146 - 159.
Kuiper, Y., & van Weperen, . (2006). Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar. Steenbergen Stichting.
Kuiper, Y. B. (2006). G. Valk, AZ is de naam! Geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121(3), 583 - 585. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6518
Kuiper, Y. B., Dronkers, J., & Huistra, A. (2006). Hoe 'adellijk' is de adel in het huidige Nederland? Virtus, 13, 44 - 61.
Kuiper, Y. B. (2006). Licht uit het oosten. Adelsgeschiedenis in Duitsland. Virtus, 13, 180 - 182.
Kuiper, Y. B. (2006). Menisten in 't geweer. Een schets van de doopsgezinde elite van Harlingen in de Patriottentijd. In M. Ebben, & P. Wagenaar (Eds.), De cirkel doorbroken. Opstellen over de Republiek (pp. 181 - 204). Leidse Historische Studiën.
de Baar, M. P. A., van Boven, E. M. A., van Kooten, G. H., Kuiper, Y. B., Vrieling, D., & Zock, T. H. (2006). Religiositeit en literatuur: Over 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink. Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
Kuiper, Y. B., & Alma, R. H. (2006). Virtus. (13 ed.) Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
Kuiper, Y. B., & Dronkers, J. (2006). Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel. Christen Democratische Verkenningen, Winter 06, 42 - 51.

2005

Kuiper, Y. B., & van der Laarse, R. (2005). Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw. (3 ed.) Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2005). Eer, patronage en statusconsumptie. Over adelsonderzoek naar de vroeg-moderne tijd. Virtus, 12, 164 - 176.
Kuiper, Y. B. (2005). Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state. (3 ed.) Uitgeverij Matrijs.
Kuiper, Y. B. (2005). Inleiding. In Y. B. Kuiper, & R. van der Laarse (Eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw (pp. 9 - 24). (Reeks Adelsgeschiedenis; No. 3). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2005). M. Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdperk, 's-Hertogenbosch 1770-1820. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120(4), 597 - 599. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6273
Kuiper, Y. B. (2005). Onder notabelen. Buitenplaatscultuur in Friesland in de korte negentiende eeuw. In Y. B. Kuiper, & R. van der Laarse (Eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw (pp. 149 - 174). (Reeks Adelsgeschiedenis; No. 3). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (2005). Van familieregering naar notabelencultuur. Een schets van het regentengeslacht Van Iddekinge uit Groningen, 1748-1992. In Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state (pp. 37 - 63). (Kleine reeks van Nederlandse Kastelenstichting; No. 3). Uitgeverij Matrijs.

2004

Kuiper, Y. B. (2004). ‘Duitse adel en nationaal-socialisme’, Boekbespreking van Stephan Malinowski, Vom König zum Führer. Adel und Nationalsozialismus (Frankfurt am Main 2004). In Y. B. Kuiper (Ed.), Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (pp. 182 - 185). Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
Kuiper, Y. B. (2004). Naar een antropologie van adellijke identiteitsvorming. Een beschouwing over Ursula den Tex' Anna baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand. Virtus, 2003, 164 - 183.
Kuiper, Y. B. (2004). Tussen feit en mythe. Van Abe Lenstra tot Johan Cruijff: over de biografie van voetbalhelden. Een terreinverkenning. In W. Joustra, & P. Breuker (Eds.), Sporthistorie: Tussen feit en mythe (pp. 59 - 88). Uitgeverij Noordboek.
Kuiper, Y. B. (2004). Witchcraft, Fertility Cults, and Shamanism. Carlo Ginzburg's I benandanti in Retrospect. In B. Luchesi, & K. von Stuckrad (Eds.), Religion im kulturellen Diskurs (pp. 33 - 59). De Gruyter Mouton.

2003

Kuiper, Y. B., & Veenstra-Vis, F. (2003). Bronnen en egodocumenten: "Een kort verhaal van mijn reisen en verdere ontmoetingen van 22 september 1787 af" [Jan Ymes Tichelaar, 1729-1799]. De Vrije Fries, 229 - 266.
Kuiper, Y. B., & Veenstra-Vis, F. (2003). De ballingschap van een doopsgezinde koopman-patriot uit Makkum. Inleiding bij de reisverhalen van Jan Ymes Tichelaar (1729-1799) uit de periode september 1787 tot oktober 1789. De Vrije Fries, 211 - 228.
Kuiper, Y. B. (2003). De identiteit van het Fries Genootschap - toen en thans. De Vrije Fries, 117 - 130.
Kuiper, Y. B. (2003). "Friese" Nassaus en negentiende-eeuws nationalisme. In J. J. Huizinga, Y. B. Kuiper, & S. Groenveld (Eds.), Nassau - uit de schaduw van Oranje Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B., Groenveld, S., & Huizinga, J. J. (2003). Nassau - uit de schaduw van Oranje. Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B. (2003). Sporen van Domela in Friesland. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum.
Kuiper, Y. B. (2003). Van volksvermaak naar Fries sportfestijn. Beeldvorming en achtergrond van de Franeker Kaatspartij 1853-1888. In P. Breuker, B. Wytsma, J. P. Janzen, M. Dijkstra, & J. van der Meij (Eds.), De fiifde woansdei; 150 jier PC (1853-2003) (pp. 20 - 36). Uitgeverij Van Wijnen.

2002

Kuiper, Y. B., & Papousek, D. A. (2002). A Small Institute in a Wicked World: Cultural Anthropology at the University of Groningen, 1951-1989. In H. Vermeulen, & J. Kommers (Eds.), Tales from Academia (pp. 515-546). Saarbrücker Druckerei und Verlag.
Kuiper, Y. B. (2002). Bij de dood van een jonker. Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793) en Wiardastate te Goutum. In G. H. Jelsma (Ed.), Tussen Potmarge en Jokse (pp. 115 - 124)
Kuiper, Y. B., & Nijboer, H. (2002). De priesters van de Harlinger rijkdom. Fryslân, 4, 28 - 30.
Frieswijk, J., Jansen, D., Jensma, G. T., Kuiper, Y., de Langen, G., & Spanninga, H. (2002). De Vrije Fries, tweeentachtigste deel. s.n.
Kuiper, Y. B. (2002). Een patriciërshuis bewoond door jonkers. De bewonersgeschiedenis van de Oude Boteringestraat 38 in de zeventiende en achttiende eeuw. In R. Steensma, & J. E. A. Kroesen (Eds.), De rechtbank in de Oude Boteringestraat (pp. 65 - 79). Omnia.
Kuiper, Y. B. (2002). Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, medeoprichter van het Fries Genootschap. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002 (pp. 120 - 131). Fryske Akademy.
Kuiper, Y. B. (2002). Geleerd en gerespecteerd. De Eysinga's, de adel en het Fries Genootschap. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002 (pp. 214 - 225)
Kuiper, Y. B. (2002). Geleerde heren. Ibidem, 13 - 16.
Kuiper, Y. B. (2002). Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002. (82 ed.) s.n.
Kuiper, Y. (2002). Hearen fan geleardens = Geleerde heren. Historisch Tijdschrift Fryslân, 8(4), 13-16.
Kuiper, Y. B. (2002). Nassau en Friesland. Virtus, 1/2, 1 - 10.

2001

Kuiper, Y. B., & Thomassen, K. (2001). Banden van vriendschap. Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B. (2001). De Heerenwal: een geschiedenis in grote lijnen (1550-1900). In Y. Jong, & J. Jong (Eds.), De Heerenwal. Bruggen en gekromde ruggen (pp. 9 - 25). Museum Willem van Haren.
Kuiper, Y. B. (2001). Het verhaal stelt zijn eigen wetten. Fryslân, 4, 25 - 29.
Kuiper, Y. B. (2001). Oud en geleerd, maar nog niet machtig. In Y. B. Kuiper, & K. Thomassen (Eds.), Banden van vriendschap (pp. 8 - 53). Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B., & Joustra, W. (2001). SC Heerenveen. Spelen met traditie. Uitgeverij Thomas Rap.
Kuiper, Y. B. (2001). Van Heerlijkheid naar Familiestichting. In H. M. Brokken (Ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000: Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (pp. 201 - 243). Stichting Hollandse Historische Reeks.

2000

Kuiper, Y. (2000). Abe Lenstra (1920-1985): Van Us Abe tot nationaal idool. Historisch Tijdschrift Fryslân, 6(2), 50-53.
Kuiper, Y. B. (2000). Adel in Nederland. In Y. B. Kuiper, & E. Ketelaar-de Vries Reilingh (Eds.), Edel voor Adel (pp. 77 - 96). Nederlandse Adelsvereniging.
Kuiper, Y. B. (2000). Bibliografie. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 175 - 179). Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. (2000). De heren en hun stad: Het Leeuwarden van mr Auke Bloembergen en ds. François Haverschmidt. Historisch Tijdschrift Fryslân, 6(1), 3-5.
Kuiper, Y. B., & Ketelaar-de Vries Reilingh, E. (2000). Edel voor Adel. Nederlandse Adelsvereniging.
Kuiper, Y. B. (2000). Een douairière op zoek naar de verloren tijd. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 105 - 112). Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. B. (2000). Het Super-ego van W.F. Hermans: Ludwig Wittgenstein. Filosofie, 1, 30 - 37.
Kuiper, Y. B. (2000). Historie. In R. Stenvert (Ed.), Monumenten in Nederland (pp. 14 - 23). Waanders.
Kuiper, Y. B. (2000). Jonge Friese adel op de Veluwe. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 155 - 162). Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. B. (2000). Nu draait alles om de familiegeschiedenis (uitleiding). In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 163 - 174). Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. B. (2000). Op de Klinze: passie voor het buitenleven. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 129 - 136). Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. B. (2000). Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000. Uitgeverij Van Mazijk.
Kuiper, Y. B. (2000). Van landadel naar historisch instituut. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 9 - 39). Uitgeverij Van Mazijk.
Bartels, J. J. A., Hermans, J. M. M., Kuiper, Y. B., Cossee, E. H., Verkerk, M. A., Krul, W. E., Kooij, P., & Hendrickx, F. (2000). Woord vooraf. In P. Kooij, & V. Sleebe (Eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (pp. 5 - 7). Uitgeverij Verloren.

1999

Kuiper, Y. B. (1999). Burgerlijk zelfbeeld van het negentiende-eeuwse Leeuwarden. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 326 - 353). Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B. (1999). Deftigheid en de Nederlandse burgercultuur van rond 1900. Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 3/4, 22 - 24.
Kuiper, Y. B. (1999). Een Buma eet geen konijn. A.A.S. (Fiek) Hannema-Buma (1893-1984). In Y. B. Kuiper (Ed.), Freules, dames en vrouwen: Friese vrouwen en de burgercultuur, 1850-1950 (pp. 39 - 69). Friese Pers Boekerij.
Kuiper, Y. B. (1999). Een vriend van Domela uit 't Meer bij Heerenveen. Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 1, 6 - 8.
Kuiper, Y. B. (1999). Freules, dames en vrouwen. Friese Pers Boekerij.
Frieswijk, J., Huussen, A. H., Kuiper, Y., & Mol, J. A. (1999). Fryslân, staat en macht 1450-1650. Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B. (1999). Heren van Leeuwarden: macht, reputatie en vermogen. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 252 - 278). Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B., & Bergsma, W. (1999). Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747). s.n.
Kuiper, Y. B. (1999). Hofleven van de Friese Nassaus in de zeventiende en achttiende eeuw. Een verkenning van recent onderzoek. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 326 - 347.
Kuiper, Y. B. (1999). Inleiding: De nieuwste tijd 1795-1914. Naar de periferie. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 326 - 353). Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B., & Jensma, G. T. (1999). Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B. (1999). Profijt, eer en reputatie. Friese adel en politieke cultuur in het tweede kwart van de zeventiende eeuw. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Fryslân, staat en macht 1450-1650 (pp. 173 - 204). Uitgeverij Verloren.
Kuiper, Y. B., & Spanninga, H. (1999). Voor Vaderland en Oranje - een Fries edelman in een tijd van overgang. De Vrije Fries, 173 - 204.

1998

Kuiper, Y. B. (1998). Aristocraten contra burgers. Couperus' Boeken der kleine zielen en het beschavingsoffensief rond 1900. In R. A. M. Aerts, & H. te Velde (Eds.), De stijl van de burger (pp. 186 - 218). Kok/Agora.
Kuiper, Y. B. (1998). Doopsgezinden in Harlingen en het Pachtersoproer van 1748. Doopsgezinde Bijdragen, 185 - 204.
Kuiper, Y. B. (1998). 'Er is geen Hand die ons leidt, geen Vinger die wijst'. In B. Silkens (Ed.), Intellectuele helden (pp. 41 - 52). Rudolf Agricola Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
Kuiper, Y. B., Huizinga, J. J., & Jansma, L. (1998). Geschiedenis van Friesland 1750-1995. Boom.
Kuiper, Y. B. (1998). Kimswerd en het testament van Ibella Ida van Tiara. Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken, 57, 156 - 168.
Kuiper, Y., Kunst, R., & Schroor, M. (1998). Leeuwarder Historische reeks VI. (Leeuwarden Historische Reeks; Vol. VI). Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
Kuiper, Y. B. (1998). Politiek en bestuur, 1795-1848. In J. Frieswijk, L. Jansma, J. J. Huizinga, & Y. B. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (pp. 105 - 141). Boom.
Kuiper, Y. B. (1998). Prof.dr. Jan de Vries: van boeren, boedelbeschrijvingen en trekschuiten. Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 1, 41 - 44.
Kuiper, Y., & Kramer, E. (1998). Slauerhoff, Jorwerd en het noordelijk gevoel: Een interview met de schrijver Gerrit Jan Zwier. Historisch Tijdschrift Fryslân, 4(2), 21-23.
Kuiper, Y. B. (1998). Woord vooraf. In J. Vermoolen (Ed.), Genealogie en geschiedenis van het geslacht Mesdag Walburg Pers.

1997

Kuiper, Y. B. (1997). De god van Nederland is de beste. Kok/Agora.
Kuiper, Y. B., & Wagter, M. (1997). De uitgaande wereld van Leeuwarden, 1860-1900. In R. Kunst, & Y. B. Kuiper (Eds.), Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks (pp. 196 - 237). Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
Kuiper, Y. B. (1997). Er is geen Hand die leidt, geen Vinger die wijst. In G. T. Jensma, & Y. B. Kuiper (Eds.), De god van Nederland is de beste (pp. 169 - 188). Kok/Agora.
Kuiper, Y. B. (1997). Friese kunstkabinetten en Hollandse relaties. In P. H. Breuker, & A. Janse (Eds.), Negen eeuwen Friesland-Holland (pp. 213 - 226). Walburg Pers.
Kuiper, Y. B., & Boekhoven, J. (1997). Het vuur van de overtuiging. De As, 12 - 19.
Kuiper, Y. B. (1997). Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks. (VI ed.) Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
Kuiper, Y. B. (1997). Onder hovelingen. In J. J. Huizinga, & Y. B. Kuiper (Eds.), Van Leeuwarden naar Den Haag (pp. 37 - 58). Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B. (1997). Recensie: P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.), Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 1, 44 - 45.
Kuiper, Y. B. (1997). Turfmarkt 11. In L. van der Laan, & K. Zandberg (Eds.), Seeckere voortreflijcke huijsinghen (pp. 53 - 55). Open Monumentendag 1997.
Kuiper, Y. B., & Huizinga, J. J. (1997). Van Leeuwarden naar Den Haag. Uitgeverij Van Wijnen.
Kuiper, Y. B., & Mulder-Radetzky, R. (1997). Voornaam wonen in en rond Leeuwarden. Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân.
Kuiper, Y. B. (1997). `Wordt Rembrandts Saskia nu een jonge vrouw door Govert Flinck?'. Fryslân. Kwartaalblad van het Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 4, 6 - 8.

1996

Kuiper, Y. B. (1996). De Klinze. Het leven op een buitenplaats in Oudkerk, 1681-1966. Landgoed `De Klinze' i.s.m. St. Kultuer en Toerism.
Kuiper, Y. B. (1996). `Gut, Hikke is ook al fien!' Kerk en geloof in de jeugd- en familieherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer (1858- 1926). In S. Zijlstra, G. N. M. Vis, & D. J. M. Zeinstra (Eds.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (pp. 171 - 184)
Kuiper, Y. B., Broos, B., de Clercq, C., & Vermeeren, C. (1996). Het gezicht op Delft en het Stinstra-mysterie. Oud Holland, 1, 35 - 46.
Kuiper, Y. B. (1996). Le beau monde de Leewarde. Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 1, 5 - 8.
Kuiper, Y. B. (1996). Mata Hari tussen Proust en Céline. Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 4, 3 - 5.
Kuiper, Y. B. (1996). Onverenigbaarheid van karakters of van culturen? Historisch Nieuwsblad, 1, 32 - 33.
Kuiper, Y. B. (1996). Recensie: P. Brood, Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen (Groningen 1994). De zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 294 - 295.
Kuiper, Y. B. (1996). Trammelant, echec en mysterie: Over de verhaalkunst in Jan van Baals autobiografie Ontglipt verleden. In A. F. Droogers (Ed.), Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J. van Baal (pp. 19 - 44). Uitgeverij Ten Have.
Kuiper, Y. B. (1996). Woord vooraf. In C. E. G. ten Houten de Lange (Ed.), Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange
Kuiper, Y., & ten Houten de Lange, C. E. G. (1996). Woord vooraf: Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange. In Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange (pp. 3-6). Barjesteh, Meeuwes & Co Historische Uitgeverij.

1995

Kuiper, Y. B. (1995). Een echte Rembrandt in Harlingen? Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 1, 13 - 16.
Kuiper, Y. B. (1995). Een Friese jonker in ballingschap, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, 182 - 193.
Kuiper, Y. B. (1995). Genealogie, familiebesef en afstamming. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, 73 - 84.
Kuiper, Y. B. (1995). Noble widows between fortune and family, In L. P. van den Bosch, & J. N. Bremmer (Eds.), Between Poverty and the Pyre. (pp. 152 - 170). Routledge.
Kuiper, Y. B. (1995). `Paadwizer' met problemen. Recensie W. Bergsma, Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Tijdschrift voor Geschiedenis, 278 - 279.

1994

Kuiper, Y. (1994). E.P. Where are you? Appel. Faculteitsblad, 2(4), 16-17.
Kuiper, Y. B. (1994). Friese families in Nederland's Patriciaat: Inleiding, Nederland's Patriciaat, 77, 5 - 38.
Kuiper, Y. B. (1994). Frisian Nobility, Research Notes from the Netherlands, 29 - 29.
Kuiper, Y. B. (1994). Lokale geschiedenis is wereldgeschiedenis, Historisch Nieuwsblad, 3, 6 - 8.
Kuiper, Y. B. (1994). Recensie: M.G.J. Duijvendak - J.J. de Jong, Elite-onderzoek. Rijkdom, macht en status in het verleden, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 109, 702 - 703.

1993

Kuiper, Y. B. (1993). Adel in Friesland 1780 - 1880. s.n.
Kuiper, Y. (1993). Recensie van H.J.M. Claessen (red.), Beschermers en bedreigers: Militairen in de Vroege Staat (Leiden: ICA 1990). Antropologische Verkenningen, 12, 66-67.

1992

Kuiper, Y. (1992). Recensie van H.J.M. Claessen, Verdwenen koninkrijken en verloren beschavingen: Opkomst en ondergang van de vroege staat (Assen: Van Gorcum 1991). Mens en Maatschappij, 67, 177-178.

1991

Kuiper, Y. (1991). Person, Culture, and Religion: Clifford Geertz's Revitalization of Traditional Anthropology. In A. W. Geertz, & J. S. Jensen (Eds.), Religion, Tradition, and Renewal (pp. 37-50). Aarhus University Press.
Kuiper, Y. (1991). The Primitive and the Past: Van der Leeuw and Huizinga as Critics of Culture. In H. G. Kippenberg, & B. Luchesi (Eds.), Religionswissenschaft und Kulturkritik (pp. 113-125). Diagonal-Verlag.

1990

Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Sanders, A. (Eds.) (1990). Concepts of Person in Religion and Thought. (Religion and Reason; Vol. 37). Mouton de Gruyter.
Kuiper, Y., & Spanninga, H. (1990). La noblesse frisonne entre la culture populaire et la culture de l'élite. In A. Meijer, J. Bosmans, & Y. Kuiper (Eds.), Trésors de la Frise (pp. 8-24). Institut Néerlandais.
Kuiper, Y. (1990). Recensie H. Feenstra, Adel in de Ommelanden: Hoofdelingen, jonkers, eigenerfden van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw (Wolters-Noordhoff/Forsten 1989). Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 16, 410-413.
Kuiper, Y. (1990). The Concept of Person in American Anthroplogy: The Cultural Perspective of Clifford Geertz. In H. G. Kippenberg, Y. B. Kuiper, & A. F. Sanders (Eds.), Concepts of Person in Religion and Thought (pp. 35-49). (Religion and Reason ; Vol. 37). Mouton de Gruyter.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1990). "Wij zitten altijd aan de kant waar de slagen vallen.": Theo van Baaren en de culturele antropologie. Bzzlletin, 20, 60-64.

1989

Kuiper, Y. (1989). Antropologie en geschiedenis. In P. H. H. Vries (Ed.), Geschiedenis buiten de perken: De waarde van de geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en beleid en cultuur (pp. 49-61). Stichting Leidschrift.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1989). Over veldwerk en antropologie als wetenschap: Nawoord. In G. J. Zwier (Ed.), Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (third ed., pp. 161-178). Bornmeer.

1988

Kuiper, Y. (1988). Avondrood van de Friese landadel: Over absenteïsme, paternalisme en socialisme in het laat-19de-eeuwse Friesland. De Vrije Fries, 68, 7-24.
Kuiper, Y. (1988). 'Gij moet uw eigen verlosser zijn!': Aantekeningen bij een rede van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In J. Frieswijk, J. J. Kalma, & Y. Kuiper (Eds.), Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders (pp. 150-170). Friese Pers Boekerij.
Kuiper, Y. (1988). Uittocht van de uitbuiters? Schets van de Friese landadel in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Focaal. Tijdschrift voor antropologie, (8), 13-33.
Kuiper, Y. (1988). Wat is streekcultuur? Geografie van een begrip. Publicatiereeks SBN, (8), 21-27.

1987

Kuiper, Y. (1987). Adel in Friesland tussen getal en mentaliteit: Een demografische en gezinshistorische beschouwing over een gewestelijke elite in de periode 1700-ca. 1875. In J. Frieswijk, L. G. Jansma, & Y. B. Kuiper (Eds.), Frieslands verleden verkend: Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750 (pp. 96-119). (Fryske histoaryske rige ; No. 1). Fryske Akademy.
Kuiper, Y., Bakker, J. W., & Miedema, J. (Eds.) (1987). Antropologie tussen wetenschap en kunst: Essays over Clifford Geertz. (Antropologische Studies VU; Vol. 9). VU Boekhandel Uitgeverij.
Kuiper, Y. (1987). Friese edelen op patriotse wegen. In W. Bergsma, C. Boschma, M. G. Buist, & H. Spanninga (Eds.), For uwz lân, wyv en bern : De patriottentijd in Friesland (pp. 43-58). Fryske Akademy.
Kuiper, Y. (1987). Van familieregering naar isolement: Frieslands politieke elite in het tijdvak 1748-1888. In Y. Kuiper, R. Mulder-Radetzky, M. C. Van der Sman, H. Spanninga, & B. De Vries (Eds.), Mensen van macht en aanzien: Frieslands elite in de 18de en 19de eeuw (pp. 65-78). (Taconis-reeks; No. 6). Museum Willem van Haren.

1986

Kuiper, Y., Koster, A., & Verrips, J. (Eds.) (1986). Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays. (Antropologische Studies VU). VU Boekhandel Uitgeverij.
Kuiper, Y., & Kleistra, J. (1986). Geloof en ritueel nabij de poolcirkel: Een antropologisch onderzoek naar een religieuze minderheid in Zweeds Lapland. In Y. Kuiper, A. Koster, & J. Verrips (Eds.), Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays (Vol. 3, pp. 255-292). (Antropologische studies VU; Vol. 3). VU Boekhandel Uitgeverij.
Kuiper, Y., & Hofstee, W. (1986). Hoe nationaal besef te vinden? Focaal: European Journal of Anthropology, (2-3), 54-71.
Kuiper, Y., Abma, G., & Rypkema, J. (1986). Inleiding. In Y. Kuiper, G. Abma, & J. Rypkema (Eds.), Tussen goed en fout: Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (pp. 9-18). Wever.
Kuiper, Y. (1986). Religion, symbols and the human condition: An analysis of the basic ideas of Jan van Baal. In H. G. Hubbeling, & H. G. Kippenberg (Eds.), On Symbolic Representation of Religion: Groningen Contributions to Theories of Symbols (pp. 57-69). Walter de Gruyter GmbH.
Kuiper, Y. (1986). Uitsterven of uithuwelijken? een analyse van het demografisch gedrag van de adel in Friesland in de 18de en 19de eeuw. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 12(3), 269-299.
Kuiper, Y. (1986). Wetenschapsfilosofie als geruststellingsrite: Besprekingsartikel van Peter Kloos, Antropologie als wetenschap (Muiderberg 1984). Kennis en Methode, 10(4), 368-374.

1984

Kuiper, Y. (1984). Catharism, Catholicism, and Magic: Rethinking Le Roy Ladurie's 'Montaillou'. In H. G. Kippenberg, Y. Kuiper, & H. J. W. Drijvers (Eds.), Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions (pp. 143-176). (Religion and Reason; Vol. 31). Mouton Publishers.
Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Drijvers, H. J. W. (Eds.) (1984). Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions. (Religion and Reason; Vol. 31). Mouton Publishers.

1983

Kuiper, Y. (1983). Adel in Friesland: Opkomst en ondergang van de Friese Ridderschap. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 45(3/4), 157-195.
Kuiper, Y., Zorgdrager, N., Hastrup , K., & Ovesen, J. (Eds.) (1983). Basisboek culturele antropologie. Wolters-Noordhoff.
Kuiper, Y., & Spanninga, H. (1983). Geschiedenis is meer dan alleen een verhaal vertellen: Interview met de economisch historicus Jan de Vries. Groniek. Historisch Tijdschrift, (84), 20-23.
Kuiper, Y., Borghuis, M., Spanninga, H., & de Vries, B. (1983). Inleiding. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 45(3/4), 107-115.
Kuiper, Y., & Frieswijk, J. (Ed.) (1983). Inleiding: Friesland en het interbellum. In Y. Kuiper, J. Frieswijk, & J. Rijpkema (Eds.), Friesland en het interbellum (pp. 1-5). De Tille Leeuwarden.
Kuiper, Y., & de Vries, B. (1983). Jhr.mr. Montanus de Haan Hettema: Een vrije Fries die baron wilde worden. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 45(3/4), 196-222.

1982

Kuiper, Y. (1982). De gemeente der eerstgeborenen: Tussen traditie en toekomst. In M. G. M. Borghuis, Y. B. Kuiper, & D. A. Papousek (Eds.), Laestadianisme vroeger en nu (pp. 77-117). Instituut voor Culturele Antropologie.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1982). De sjamaan: klusjesman van de goden. Intermediair, 18(11), 31-33.
Kuiper, Y. (1982). Denkend aan de dood: Besprekingsartikel. Antropologische Verkenningen, 1(1), 138-143.
Kuiper, Y. (1982). Hamlet in de antropologie? Mens en Maatschappij, 57(3), 305-312.
Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1982). Het volksgeloof der kameraden. Vladimir Basilov over sjamanisme in de Sovjet-Unie. Intermediair, 18(11), 39-41.
Kuiper, Y. (1982). Inleiding. In Y. Kuiper, & J. Rypkema (Eds.), Religie en socialisme: Friesland in de negentiende eeuw (pp. 2-12). (Ubbo Emmiusreeks; Vol. 13)..
Kuiper, Y. (1982). Is de slaap der rede een aspect van het menselijk tekort? In Y. Kuiper, & A. de Ruijter (Eds.), De menselijke conditie: Speurtocht naar partnerschap (pp. 41-55). Afdeling Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse Volken van de NSAV .
Kuiper, Y. (1982). Regionale en lokale geschiedschrijving: Platform voor discussie tussen historici en sociale wetenschapsbeoefenaren. Groniek. Historisch Tijdschrift, (76), 5-7, 13.
Kuiper, Y. (1982). Sir Edward E. Evans-Pritchard (1902-1973): Hekserij, politiek systeem en historie. In G. A. Banck, & B. van Heijningen (Eds.), Beroep antropoloog: Vreemde volken, visies en vooroordelen (pp. 43-62). VNU Business Publ..

1981

Kuiper, Y., & Flap, H. (1981). Figurationssoziologie als Forschungsprogramm. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 33(2), 273-301.
Kuiper, Y. (1981). Over de waarde van vooronderstellingen: Kanttekeningen bij Sahlins' Culture and Practical Reason. In Beginselen in botsing: Opstellen over de keuze tussen naturalisme en symbolisme (pp. 43-62). Afdeling Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse Volken van de NSAV .

1980

Kuiper, Y. (1980). Over geschiedenis en antropologie: Een inleiding. In M. G. M. Borghuis, Y. B. Kuiper, & D. A. Papousek (Eds.), Antropologie en Geschiedenis: Seminarpapers 1977-1978 (pp. 1-31). Instituut voor Culturele Antropologie.
Kuiper, Y. (1980). Recensie: Judicial Violence in the Dutch Republic. Corporal punishment, executions and torture in Amsterdam 1650-1750 - Pieter Spierenburg. Mens en Maatschappij, 55(4), 453-455.

1979

Kuiper, Y., & Flap, H. (1979). Figuratiesociologie als onderzoeksprogramma. Mens en Maatschappij, 54(3), 323-369.
Kuiper, Y., & Papousek, D. (1979). Recensie: Op eigen houtje: Aanpassingsprocessen onder de peasantpotters van enkele dorpen in het Mazahua-gebied in Midden Mexico - D.A. Papousek. Mens en Maatschappij, 54(1), 108-110.

1978

Kuiper, Y. (1978). Geschiedenis en antropologie. Groniek. Historisch Tijdschrift, (58), 17-22, 27.
Kuiper, Y. (1978). Historiserende antropologie: Nieuw wetenschapsprogramma in de culturele antropologie . Groniek. Historisch Tijdschrift, (59), 12-19.
Last modified:09 July 2020 4.11 p.m.
printView this page in: Nederlands