Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News
Header image Jouke's Journal

Online onderwijs veronderstelt een relatie

Datum:03 juni 2020
Auteur:Jouke de Vries
Jouke de Vries
Jouke de Vries

We zitten als College van Bestuur midden in de bestuurlijke overleggen met de faculteiten. Het gaat via Google Hangouts. Wij informeren bij de besturen naar de effecten van de coronacrisis op hun faculteit. In het gesprek met de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen deelde vice-decaan Klaas van Veen een interessante observatie met ons, die mij blijft bezighouden.

'Wil online onderwijs succesvol zijn, dan moet er al sprake zijn van een relatie met de studenten. Docenten en studenten moeten elkaar al kennen wil de online cursus effectief zijn. Als er geen enkele binding tussen docent en studenten is, dan werkt online onderwijs niet.'

Dit is in het kort de stelling van Klaas van Veen. Deze stelling – een sociale relatie tussen docent en student is een noodzakelijke voorwaarde voor succesvol online onderwijs – kan wel eens veelzeggend worden bij het doorvoeren van het 'hybride' onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de ene kant juichen wij de digitale revolutie toe en is er technologisch heel veel mogelijk. Aan de andere kant worden enkele sociale nadelen van de nieuwe ontwikkeling zo langzamerhand ook zichtbaar.

Veel van onze docenten missen hun studenten, ook de wetenschappers die veelal onderzoek doen. En we horen dat veel studenten hun docenten blijken te missen, ook al 'zien' ze haar of hem wel op een scherm. Dat mag je opvatten als een compliment voor onze hardwerkende docenten.

De problemen die wij allen ervaren met social distancing (de anderhalvemetermaatschappij) staan haaks op het feit dat wij als mensen sociale wezens zijn. We houden meer van studeren en socializen in de UB, dan van eenzaam op afstand verpieteren op de eigen kamer.

De stelling van Klaas van Veen scherpt het beleid van het CvB in deze coronacrisis. We kiezen voor een combinatie van online en fysiek academisch onderwijs: het hybride model. Daarbij moeten we veel aandacht schenken aan onze studenten, vooral aan de eerstejaars. Zij hebben nog geen enkele band met de universiteit, hun medestudenten en de docenten, waardoor het online onderwijs niet effectief kan zijn. Dat moeten we zeker zien te voorkomen.

Jouke de Vries

Voorzitter CvB
3 juni 2020

Reacties

Reacties laden...