Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News
Header image Jouke's Journal

Het heropenen van de deuren

Datum:19 mei 2020
Auteur:Jouke de Vries
Jouke de Vries
Jouke de Vries

Het sluiten van de deuren van een universiteit is eenvoudiger dan het heropenen! De problemen bij het heropenen zijn vooral te verwachten bij het openbaar vervoer, want binnen treinen en bussen geldt nu ook de anderhalvemeterregel. Een groot probleem, zeker voor een perifere universiteit als Groningen, waar veel medewerkers en studenten uit een grote regio van het openbaar vervoer gebruik maken.

De voorbereidingen van de heropening van onze gebouwen zijn in volle gang. Mijn inschatting is dat het kabinet op 20 mei de regels verder gaat versoepelen en dat dit na 15 juni waarschijnlijk ook voor de universiteiten en hogescholen geldt. Tenminste als het aantal coronabesmettingsgevallen laag blijft.

Bij het begin van de crisis zijn medewerkers en studenten er absoluut van overtuigd dat er iets moet gebeuren. We werden immers geconfronteerd met een virus dat onbekend was en dat razendsnel kon verspreiden. Jaap van Dissel van het RIVM kwam met adviezen en ook de regering kwam na een aarzelend begin tot besluiten. Ook de Universiteitsraad van de RUG stelde zich coöperatief op en vergaderde met het CvB in de Google Hangout. In het begin van de crisis is er sprake van een noodsituatie en dan worden directief leiderschap en heldere besluiten gewaardeerd. Maar nu gaat het om het heropenen van de deuren van de universiteit. De situatie is lastiger. Het is de crisis na de crisis. Na bijna 10 weken lockdown hebben zowel medewerkers als studenten het gehad. Wanneer gaan onze gebouwen weer open?

Het heropenen kan in tegenstelling tot de sluiting echter niet in één keer. Het kabinet heeft regelgeving die per sector verschilt. De sectorale maatregelen kennen een verschillend tempo en gaan niet op hetzelfde moment in. En er is overleg nodig tussen RUG en Hanzehogeschool. Heel veel studenten en medewerkers reizen dagelijks naar de Zernike Campus of de Healthy Ageing campus.

De RUG probeert zeer behoedzaam de fysieke activiteiten van faculteiten en diensten weer op te starten, ook al weten we nog niet precies per wanneer. Daarvoor moet heel veel geregeld worden. Het openen van een kleine afdeling betekent dat diverse mensen van andere afdelingen weer paraat dienen te zijn, zoals de schoonmaak, de portiers, BHV’ers en de cateraar, om maar een paar te noemen.

Studenten krijgen van NS en de regionale vervoerders waarschijnlijk bepaalde tijdstippen waarop zij mogen reizen. Voor studenten die in Groningen wonen, verwacht ik dat zij net als in de normale situatie zoveel mogelijk fietsen of lopen.

Het mag duidelijk zijn, het is een bijzonder lastig planningsproces.