Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News
Header image Jouke's Journal

De RUG Extension School

Datum:13 mei 2020
Auteur:Jouke de Vries
Jouke de Vries
Jouke de Vries

Eén van de zaken die ik de komende jaren heel graag zou willen realiseren is de RUG Extension School. Een extension school is net als de extensions in je haar een verlengstuk, maar dan van je opleiding. De RUG Extension School past in de groeiende aandacht voor een leven lang leren / Lifelong Learning, dat tegenwoordig wordt aangeduid als een leven lang ontwikkelen.

Omdat de maatschappij in bijna alle sectoren met transformaties geconfronteerd wordt – de digitalisering is het meest duidelijk – hebben nieuwe en zittende medewerkers nieuwe vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren. Digitalisering betekent dat er meer kennis van Kunstmatige Intelligentie, het Internet of Things (IOT) en robotica nodig is.

Universiteiten hebben tot nu toe mondjesmaat deelgenomen aan de markt van het Leven Lang Ontwikkelen. Advocaten worden natuurlijk bijgeschoold door de Rechtenfaculteit omdat zij jaarlijks van de beroepsvereniging punten moeten halen. In Groningen is er de AOG School of Management onder leiding van Albert-Jan Postma, die postacademisch onderwijs aanbiedt. En per faculteit zijn er wel kleinschalige activiteiten. Naar mijn idee zou het op een grotere schaal kunnen gebeuren, in een Extension School waarbij online en modulair onderwijs met elkaar worden gekoppeld. In de post-corona periode willen we nieuwe doelgroepen bereiken.

Inspirerende voorbeelden zijn aanwezig bij Harvard University en Massachusetts Institute of Technology (MIT). De Extension Schools gaan uit van deelnemers die een bachelor diploma hebben behaald, maar daarna zijn gaan werken. Op een gegeven moment willen deze alumni zich weer bijscholen. Dat kunnen zij doen door micromasters te volgen die online worden aangeboden en uiteindelijk kwalificeren voor een masteropleiding die voor een groot deel online wordt gevolgd en een deel on-campus.

Per module krijg je dus punten en dat leidt uiteindelijk tot een certificaat. Het lijkt een beetje op de bruine glazen pot waarin Nederlanders de punten van Douwe Egberts verzamelen om uiteindelijk een mooi cadeau te krijgen: de master. Het mooiste zou zijn als je bij alle Nederlandse universiteiten modules zou kunnen volgen en toegang kan krijgen tot een master. Op deze wijze kunnen wij het Leven Lang Ontwikkelen als universiteit écht stimuleren.

Jouke de Vries
Voorzitter College van Bestuur
11 mei 2020