Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News
Header image Jouke's Journal

Corona als interdisciplinaire uitdaging

Datum:21 april 2020
Jouke de Vries
Jouke de Vries

Vanaf de zomer van 2019 werken Cisca Wijmenga, Hans Biemans en ik samen met de staf aan het nieuwe Strategisch Plan van de Rijksuniversiteit Groningen. We wilden het voor de komende zomervakantie klaar hebben. Plotseling was daar het coronavirus. Een pandemie, waardoor ook onze universiteit bijna tot stilstand kwam. De Britse politicus MacMillan kreeg weer eens gelijk met zijn legendarische uitspraak, toen hij naar de kern van zijn bestuurlijke activiteiten werd gevraagd: 'Events, my dear boy, events!'. Het zijn altijd de onverwachte gebeurtenissen die het lange termijnbeleid in de war schoppen en de energie van bestuurders opslurpen.

Inmiddels wordt er weer hard gewerkt aan het Strategisch Plan. Een van de strategieën die wij formuleren is het belang van interdisciplinair onderwijs en onderzoek. We hebben er zelfs een organisatorische oplossing voor: 'the school', geïnspireerd op de John F. Kennedy School of Government van Harvard University en onze eigen Aletta Jacobs School of Public Health.

Het coronavirus zou door medewerkers en studenten van faculteiten en diensten kunnen worden opgepakt als een interdisciplinair onderwerp bij uitstek. Een pandemie leent zich juist voor interdisciplinair onderzoek. Medici, virologen, epidemiologen, psychologen, statistici, politicologen, ecologen, juristen, economen en bestuurskundigen zouden een bijdrage kunnen leveren.

Ik zou heel graag de politicologische en bestuurskundige kant van de pandemie willen onderzoeken. Op drie belangrijke vragen zou ik een antwoord willen hebben. In de eerste plaats, hoe pakken landen met verschillende politieke en bestuurlijke instituties het bestrijden van het coronavirus aan en kunnen wij iets zeggen over de effectiviteit daarvan? Met veel interesse heb ik de curves van het aantal besmettingen en overleden patiënten wereldwijd gevolgd, waarbij je je de vraag kunt stellen welk land of politiek systeem het probleem het beste heeft aangepakt.

In de tweede plaats zien we vaak dat gebeurtenissen door verantwoordelijke politici en bestuurders in het begin worden onderschat of niet serieus genomen. Daardoor is de bestuurlijke reactie dikwijls te laat en te weinig. Hoe kan dat? Welke politieke en bestuurlijke mechanismen spelen daarbij?

In de derde plaats zijn er altijd een paar wetenschappers die al vroeg aan de bel trekken en een alternatief beleid voorstaan. Hoe komt het dat deze critici aanvankelijk worden gemarginaliseerd. Waarom mocht Alex Friedrich van het UMCG slechts een enkele keer langs komen bij het Outbreak Management Team (OMT). Werkt het buitensluiten van kritische virologen en microbiologen zoals Thomas Kuhn ooit in zijn ‘Structuur van wetenschappelijke revoluties’ beschreef?

Drie vragen die de opmaat kunnen vormen voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs aan de RUG.

Prof. dr. Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur
20 april 2020