Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News
Header image Jouke's Journal

'Back to Normalcy!'

Datum:14 april 2020
Jouke de Vries
Jouke de Vries

Eerlijk gezegd dacht ik meer vrije tijd te zullen krijgen, nadat de Rijksuniversiteit Groningen op 12 maart overging tot een beperkte openstelling met online onderwijs. Niets is minder waar. Door het digitaal vergaderen is het werk eerder toe dan afgenomen. De virtuele wereld van voorheen is de reële wereld geworden. Maar hoe lang blijft dit zo? Gaan wij over enige tijd terug naar de oude wereld? Een studie van het veelgeprezen MIT stelt: 'We are not going back to normal!' De onderzoekers van het MIT stellen dat het Covid-19 virus nog wel een tijdje onder ons zal zijn waardoor zij rekening houden met het op- en afschalen van de lock down, social distancing en de crisisorganisatie. (Gideon Lichfield, MIT Technology Review, 2020). De digitale revolutie heeft door de crisis een stimulans gekregen, waardoor de oude verhoudingen zich niet meer zullen herstellen. 

Back to normalcy? Is dat de oude wereld of de nieuwe wereld? Is er sprake van stabiliteit in de geschiedenis en kun je in de tijd terugkeren naar vroeger? Veel medewerkers van de RUG zullen zich deze vraag stellen. Terug naar normaal? Wat is het nieuwe normaal? Is dat de tijd van het fysieke onderwijs of dat van het digitale? De meesten van ons zetten in op de digitale revolutie. Na vier weken quarantaine stellen veel collega’s dat ze terug willen. Heimwee naar Zernike en terug naar het Bestuursgebouw of de Harmonie. Maar ze willen waarschijnlijk vooral terug naar stabiele verhoudingen en zekerheid. 

Terug naar het normale. Het deed mij denken aan de uitspraak 'Back to normalcy'. Ik ken de term nog uit de geschiedenisboeken. Het was de slogan van de Republikein Harding tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 1920. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse grieppandemie, ettelijke stakingen en vele terroristische bomaanslagen, snakten Amerikanen naar normalcy. 

Harding wilde terug naar het normaal. Niet in de zin van de oude orde, maar in de zin van een rustig, minder chaotisch leven. Dat zal ook voor veel medewerkers van de RUG gelden. Ze willen niet terug naar het verleden, maar naar een nieuwe stabiele periode in de toekomst. Die normaliteit komt tot stand door de confrontatie van het fysieke en het virtuele academisch onderwijs en onderzoek. We zijn er getuige van! 

Prof. dr. Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur