Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Jaap Wieringa, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Jaap Wieringa
Jaap Wieringa

Jaap Wieringa (1970) is universitair hoofddocent Marketing bij de vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij was facultair docent van het jaar in 2010 en ook in 2009. Zijn onderzoek richt zich op marktonderzoek en marketing van farmaceutische bedrijven, de vermarkting van nieuwe producten en switchgedrag van klanten. Verder heeft Wieringa een bijzondere hobby: optreden in musicals.

Wieringa verzorgt veel vakken die over kwantitatieve onderzoeksmethoden gaan en niet direct tot de verbeelding spreken. ‘Het is niet zo dat elke marketingstudent denkt:leuk, we gaan even lekker statistiek doen. Maar tijdens de werkcolleges zie ik studenten soms ineens denken: dus zó zit het! Dat geeft mij een kick.’ Belangrijk vindt hij de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. Met zijn ervaringen bij het Customer Insights Center laat hij zien hoe de theorie in het bedrijfsleven doorwerkt. Dat wordt door studenten gewaardeerd: ‘Leuke colleges! Ondanks veel econometrische en wiskundige formules heel boeiend en interessant. Daarnaast is dit vak ook heel praktisch.’ ‘Actually, because of this course I am considering doing a PhD, because it was really fun.’ In zijn vrije tijd zingt en acteert Wieringa. Zo was hij Mozes in de gelijknamige musical, Johnny Love in ‘Love comes to town’ koning Ahasveros in de musical ‘Esther’ en Willem Lodewijk in de nagespeelde slag om Zoutkamp. ‘Misschien versterken die optredens mijn werk als docent wel. Ik weet hoe je de aandacht van het publiek kunt vasthouden. En ik vind het niet eng om voor een groep te staan, ik geniet daar juist van.’


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20