Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Rob Withagen

Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG
Rob Withagen
Rob Withagen

Rob Withagen (1975) studeerde psychologie aan de Universiteit van Leiden. Al tijdens de propedeuse raakte hij geïnteresseerd in de geschiedenis en filosofie van de psychologie, en besloot zich in die richting te specialiseren. Na zijn afstuderen ging hij een paar maanden als postbode door het leven. In 2000 begon als assistent in opleiding aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit waar hij promoveerde op een onderzoek naar het leren waarnemen en bewegen. Sinds 2004 werkt hij als universitair docent aan het Centrum voor Bewegingswetenschappen waar hij de filosofievakken verzorgt en bachelor- en masterstudenten begeleidt bij hun afstuderen.

“De meeste studenten kiezen voor de studie bewegingswetenschappen uit een interesse in de meer praktische toepassingen van het vakgebied, zoals de sport of de revalidatie. Toch is het elk jaar weer boeiend om hen te onderwijzen in de filosofie. Ik probeer aan studenten over te brengen hoe spannend en belangwekkend de intellectuele geschiedenis is, hoe dat ons moderne denken heeft bepaald, en hoe je dat terugziet in de bewegingswetenschappen.” In zijn colleges wisselt Rob Withagen grondige analyses van argumenten af met luchtige verhalen over de vaak boeiende levens van de grote denkers. Zo brengt hij de filosofen en wetenschappers wat tot leven zodat de stof beter blijft hangen. “Ik vind het altijd mooi om te zien hoe studenten gedurende het vak geïnteresseerd raken in de filosofische en conceptuele aspecten van de studie naar bewegen. In wezen is het mij daar allemaal om te doen, de intellectuele ontwikkeling van studenten.”

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20