Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Prof.dr. Kocku von Stuckrad, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Kocku von Stuckrad
Kocku von Stuckrad

Kocku von Stuckrad (1966) is hoogleraar Religiewetenschap. Hij is een specialist op het gebied van de Europese religiegeschiedenis, de geschiedenis van de astrologie, en de samenhang tussen natuurfilosofie, natuurwetenschap, esoterie en religie. Ook houdt hij zich bezig met theorie en methode van de bestudering van religie. In 2009 was hij de eerste hoogleraar aan de RUG die werd aangesteld in het kader van het ‘Endowed Chairs’-programma.

De colleges van Von Stuckrad verschillen van die van andere docenten. In plaats van in te gaan op de grote lijnen pikt hij telkens een focuspunt of thema uit de lesstof, dat hij vervolgens uitgebreid uitwerkt. Studenten kunnen de bredere context uit de literatuur halen, waarvan hij overigens weinig opgeeft om te bestuderen. Hij legt minder nadruk op tentamens dan de meeste van zijn collega’s, maar geeft veel tussentijdse taken, zoals analytische schrijfopdrachten en presentaties. In het onderwijs biedt Von Stuckrad de studenten een duidelijke structuur aan. Hij staat ook altijd open voor feedback; in colleges is daar aandacht voor. Zijn colleges zetten aan tot nadenken, vooral omdat hij de studenten betrekt bij zijn eigen onderzoek en de vragen waarmee hij zelf wordt geconfronteerd. Dat maakt vooral zijn mastercolleges uitdagend. Tot slot doceert Von Stuckrad op een enthousiaste manier, waarbij hij goed de stof weet over te brengen en interessant kan vertellen. ‘Aan het eind van de collegereeks heb je echt het idee dat je iets hebt geleerd’, aldus een student.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20