Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Laura Batstra

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Laura Batstra
Laura Batstra

Laura Batstra (1973) werkte als psycholoog bij het UMCG aan verschillende projecten op het gebied van de indirecte patiëntenzorg. Eind 2004 promoveerde zij op het proefschrift ‘Difficult birth, difficult life?’ Daarna werkte ze als behandelend psycholoog in een instelling voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Sinds juni 2010 is Batstra onderzoeker en docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de RUG. Daar geeft zij het vak Psychopathologie Kind en Jeugdigen aan tweedejaars studenten Orthopedagogiek. In haar onderwijs aan studenten kan zij putten uit haar therapeutische ervaring en haar wetenschappelijke onderzoek. Batstra doet onder meer onderzoek naar methoden om psychiatrische overdiagnostiek te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren: ‘Wanneer je hulp en begeleiding biedt aan volwassenen in de omgeving van een (als) problematisch (ervaren) kind, kan het kind in veel gevallen de nadelen van een psychiatrische diagnose bespaard blijven.’ Wat is haar kijk op onderwijs en het docentschap aan de universiteit? ‘Mijn streven is een docent te zijn bij wie ik zelf college zou willen volgen. Onderwijs is niet iets wat je er even bij kan doen, studenten verdienen onze aandacht en inspanning. Wat ik verder belangrijk vind is dat we studenten niet slechts informatie over brengen, maar dat we hen uitdagen om kritisch na te denken en een eigen visie te ontwikkelen. Daarvoor komen “eager young minds” naar de universiteit.’

 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20