Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Feikje Vellinga-Schootstra

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Feikje Vellinga-Schootstra
Feikje Vellinga-Schootstra

Feikje Vellinga-Schootstra (1953) is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht bij de vakgroep Strafrecht en criminologie van de RUG. In 1982 promoveerde zij op het proefschrift Huiszoeking en inbeslagneming. In 2002 werd zij raadsheer in de strafsector van het Leeuwarder gerechtshof, waaraan zij nu nog als raadsheer-plaatsvervanger is verbonden.

Als docent weet zij als geen ander moeilijke materie zowel goed uit te leggen als dicht bij de student te brengen. Ze brengt een groot enthousiasme voor haar vakken over en dat beperkt zich niet tot de collegezaal, maar komt ook buiten de colleges naar voren. Daarnaast boeit zij studenten met relevante verhalen uit de rechtbank en het gerechtshof, waarmee de verbinding wordt gelegd met de actualiteit en de praktijk. Vellinga-Schootstra spreekt als raadsheer-plaatsvervanger en hoogleraar met gezag en ervaring. Als zij iets zegt, dan wordt er geluisterd. Verder zijn haar colleges heel interactief, er is ruimte voor vragen, het oplossen van een casus of zelfs het stemmen per sms. Ze moedigt studenten aan zélf na te denken. Haar vakken maakt zij extra interessant door gezaghebbende gastdocenten uit de rechtspraktijk uit te nodigen, waardoor ook studenten die niet aan het vak deelnemen aanschuiven in de collegebanken. Zo verzorgde de President van de Hoge Raad in 2010 een gastcollege en is voor maart 2012 de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, uitgenodigd.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:22