Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Drs. Chris Coolsma, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Chris Coolsma
Chris Coolsma

Chris Coolsma (1946) is al 27 jaar werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. Deze ‘leraar in hart en nieren’ wordt door studenten gezien als een van de meest enthousiaste en betrokken docenten van zijn opleiding. Generaties van juridische bestuurswetenschapstudenten zijn dankzij hem volwassen bestuursjuristen geworden. Ook nu hij bijna met pensioen gaat, is zijn inzet er niet minder op geworden.

Collega’s noemen Coolsma een uitmuntende, uitdagende en uitstekend onderlegde docent die excelleert in het geven van werkcolleges. Wat studenten in het bijzonder in hem waarderen is de aandacht voor mensen en het enthousiasme dat naar voren komt in zijn colleges. Vanaf het begin van de opleiding Recht en Bestuur heeft hij zijn stempel op de opleiding gedrukt. Hoewel studenten de inhoud van de vakken beleidswetenschap 1 en 2 vaak ervaren als ingewikkelde stof, slaagt hij erin deze - schijnbaar moeiteloos - in precies de goede vorm te presenteren. Coolsma is in staat een verdieping aan te bieden, waardoor studenten de materie beter begrijpen en bestuderen. Als docent vraagt hij veel en hij houdt niet van de ‘zesjescultuur’. In zijn colleges weet Coolsma steeds de verbinding met de praktijk te leggen. Beleid is volgens hem ‘in-en-in politiek’. Met treffende voorbeelden illustreert hij wat de theorie betekent voor de praktijk. Tot slot slaagt hij erin heel goed het verband tussen het juridische en het bestuurlijke deel van de opleiding Recht en Bestuur weer te geven.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20