Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Wander Lowie, Faculteit der Letteren

Wander Lowie
Wander Lowie

Wander Lowie (1959) is universitair docent bij de opleidingen Toegepaste Taalwetenschap en Engelse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren. Zijn onderwijs bij de opleiding Engels richt zich vooral op de fonologie en fonetiek en op de ontwikkeling van Engels als tweede taal. Verder geeft hij colleges English Proficiency op verschillende niveaus. Bij de opleiding Toegepaste Taalwetenschap geeft hij colleges over statistiek en de theorie van de tweede-taalontwikkeling.

Lowie heeft een uitgesproken visie op onderwijs: ‘Learning is the result of the context-embedded process of self-organisation. The only thing teaching can do is to create an optimal context for learning to take place. In other words, optimal teaching is the context-embedded interaction with individual human agents. Lecturing is not that.’ Bij de facultaire verkiezing bij Letteren wist Lowie het publiek te overtuigen met een minicollege over ‘compound words’ (samengestelde woorden). Hierbij daagde hij de zaal meermalen uit deel te nemen. Lowies voordracht, maar ook zijn wijze van lesgeven, oogstten veel waardering. ‘Zijn open en betrokken manier van doceren spreekt veel studenten aan; ze voelen zich daardoor vrij om zich te ontwikkelen tijdens zijn lessen. Ook toont hij interesse in de voortgang en ervaringen van zijn studenten.’ Lowie wordt door vrijwel alle studenten geroemd als een goede, geïnteresseerde en vaardige docent.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20