Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Rob den Otter, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Rob den Otter
Rob den Otter

Rob den Otter (1967) is sinds 2004 universitair docent bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Faculteit Medische Wetenschappen. Hij onderwijst de onderdelen Experimenteel onderzoek en Statistiek. Daarnaast is hij actief in het specialisatietraject Rehabilitation and Functional Recovery en begeleidt hij bachelor- en masterstudenten bij hun afstudeerprojecten.

Den Otter begon in de artistieke richting: hij doorliep de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens te Kampen, waar hij de richting Vrije Grafiek en Schilderen deed. Daarna richtte hij zich op de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij afstudeerde in de psychologische functieleer. Zijn oriëntatie op het menselijk bewegen bloeide op tijdens zijn promotieonderzoek van het herstel van loopvaardigheid na een CVA, wat resulteerde in een proefschrift in 2005. Zijn affiniteit met onderwijs openbaarde zich al vroeg. Den Otter was als student-assistent intensief betrokken bij diverse practica en hij ontwierp en redigeerde onderwijsmateriaal op het gebied van de methodenleer. Verder begeleidde hij tijdens zijn eigen promotietraject studenten bij hun afstudeerprojecten. Den Otter is een uitstekende onderzoeker en hij zorgt ervoor dat zijn onderwijs zich afspeelt tegen het decor van de uitdaging en de actualiteit van het onderzoek. Zijn intensieve betrokkenheid bij individuele studenten, zijn informele benadering van studenten en zijn toegankelijkheid maken hem tot een zeer gewaardeerde docent.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:22