Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Jan Kornelis Dijkstra, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Jan Kornelis Dijkstra
Jan Kornelis Dijkstra

Jan Kornelis Dijkstra (1976) is docent aan de vakgroep Theoretische Sociologie, waar hij het vak Primaire Sociale Orde doceert en het vak Criminology and Safety: Theories (voor de research master). Verder begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterthese. Het publieksoordeel bij de studenten voor hem als facultair docent van 2010 was unaniem en ook de jury was zeer positief.

Wat studenten in Dijkstra waarderen is zijn humor, bevlogenheid en authenticiteit. Velen vinden hem inspirerend en motiverend, maar ook creatief, scherpzinnig en energiek. Zijn colleges zijn praktijkgericht en daardoor krijgt hij discussies in de zaal op gang, hetgeen alom waardering krijgt. ‘Zijn colleges zijn daarom interessant en erg leuk om te volgen.’ Over het minicollege dat Dijkstra voor de facultaire verkiezing tot docent van het jaar gaf, was de jury zeer te spreken. Het viel de juryleden op dat Dijkstra geen sheets gebruikte, maar uitsluitend het bord, wat ongewoon is voor een jonge docent. Hoewel het van de studenten vereist dat ze letterlijk ‘bij de les’ blijven, konden ze dat waarderen, al vergt het oefening om tegelijk te luisteren en mee te schrijven. Bordgebruik heeft als voordeel dat zichtbaar blijft wat ter sprake komt in het college en zo verbanden duidelijk worden, als een ‘mindmap’. Tijdens de colleges houdt Dijkstra goed contact met het publiek door zijn non-verbale communicatie en prettige intonatie. Al met al geldt hij als een docent die jeugdig enthousiasme combineert met een warsheid van moderne techniek en inspirerende colleges neerzet.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:22