Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. ir. Terry van Dijk, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Terry van Dijk
Terry van Dijk

Dr. ir. Terry van Dijk (1975) is sinds 2008 universitair docent aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, met ontwerpen in regionale transities als specialisatie. Tijdens zijn studie ‘landuse-planning’ aan de Universiteit Wageningen (1993-1997) was hij al betrokken bij onderwijsverbetering. Tegenwoordig werkt hij ook mee aan een initiatief om casusonderzoek van studenten van RUG en Hanzehogeschool te synchroniseren met de onderzoekbehoefte van de regio Groningen/Assen.

Van Dijk toont zijn studenten met veel enthousiasme wat de verleidende kracht kan zijn van ruimtelijke visies en vergezichten. Met het stift in de hand laat hij zien hoe complexe vraagstukken kunnen worden vlotgetrokken en bezweert hij dat je pas leert kijken naar het landschap door te tekenen. Hij weet bevlogen en met heldere taal, de kracht van herhaling en een breed scala aan voorbeelden aan te sluiten bij het kennisniveau en de leefwereld van de student. Studenten roemen zijn toewijding en vinden de vernieuwing die hij brengt zeer positief. Daarnaast integreert Van Dijk veel verschillende onderwijsvormen, zoals excursies, ateliers, discussies,  tweeminuutsopdrachten en logboeken. Dat sluit aan bij de verschillende leerstijlen van studenten en creëert naast het hoorcollege ruimte voor ‘learning by doing’. Van Dijk denkt zijn vakken didactisch goed door. Achter elk vak ligt een vakformat met leerdoelen, uitleg over de opdrachten en verantwoording over de becijfering. Deze transparantie maakt dat studenten weten wat van ze verwacht wordt. Tot slot is Van Dijk een docent die aanstekelijke kalmte en rust uitstraalt, zodat een leeromgeving ontstaat waarin plek is voor ieders verhaal, waar betrokkenheid voorop staat en waar docent en student samen zoeken.


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:20