Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Prof.dr. Herman de Jong, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Herman de Jong
Herman de Jong

Herman de Jong (1958) is hoogleraar economische geschiedenis bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als zodanig is hij in Nederland de enige ‘in zijn soort’ die aan een dergelijke faculteit werkzaam is. Zijn expertise betreft vooral de lange termijn van economische groei en ontwikkeling.

Juist nu is kennis van de economische geschiedenis van groot belang. De overeenkomsten tussen de huidige crisis en eerdere financiële crises leren dat economisch historisch besef zeer relevant is. Met zijn gedrevenheid en passie brengt De Jong de studenten het nut van een dergelijke historische kijk op economische verschijnselen bij. Daarbij gebruikt hij de meest recente inzichten op het gebied van kwantitatief economisch-historisch onderzoek en weet zo onderzoek en onderwijs prachtig te integreren. De studenten zijn erg te spreken over het eerlijke en nuttige commentaar dat hij op hun papers geeft. De Jong is heel toegankelijk en populair, ook vanwege zijn praktische grondhouding. Hij krijgt veel positieve feedback, zowel van collega's als leidinggevenden. Enkele citaten van studenten: ‘The lecturer was very motivating. The comments on essays were instructive and he gave a quick feedback of the essay.’ ‘In geen een ander mastervak wordt de academische discussie op zo’n manier gestimuleerd.‘ ‘The information given during the course is quite useful. Moreover, the positive, continuous and encouraging feedback given by the tutor is quite excellent. It simply motivates you to go deeper on your knowledge.’

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:23