Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Prof. mr. dr. Hans Vedder, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Hans Vedder
Hans Vedder

Hans Vedder (1974) is hoogleraar Recht der economische ordening. Hij geeft onderwijs op het terrein van het Europees recht. Daarnaast verzorgt hij postacademisch onderwijs voor diverse partijen, zoals het SSR (Studiecentrum Rechtspleging), advocatenkantoren en overheden. Vedder is tevens onder meer mededirecteur van het Groningen Centre of Energy Law en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Leeuwarden.

Vedder is een enthousiaste docent die zeer helder uitlegt en tegelijk zijn colleges aantrekkelijk houdt voor studenten. Hij geeft onder meer het vak Europees Recht, dat over het algemeen wordt gezien als een lastig en moeilijk vak. Dankzij zijn duidelijke uitleg, enthousiasme en levendige manier van doceren blijven de studenten geboeid. Ook vindt er tijdens het college veel interactie plaats. Dat geldt als een bijzondere prestatie, zeker als men in aanmerking neemt dat het college door ruim vijhonderd studenten wordt gevolgd. Vedder is een zeer toegankelijke docent: hij heeft altijd tijd voor vragen aan het einde van het college en is erg goed bereikbaar via de e-mail. Ook is hij betrokken bij de studieverenigingen van de faculteit. ‘Bij zijn tentamens wordt sterk getoetst op inzicht; met alleen de stof leren haal je het tentamen niet, je moet deze ook echt begrijpen.’ Studenten roemen ten slotte zijn passie voor het vakgebied; die ervaren zij als zeer aanstekelijk.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:23