Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Justin Kroesen, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Justin Kroesen (1975) is universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom. Daarnaast is hij coördinator van het Instituut voor Liturgiewetenschap (sinds 2009 Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed geheten). Verder is hij een groot deskundige op het gebied van het middeleeuwse dorpskerkinterieur.

Als docent kenmerkt Kroesen zich als een uitstekend verteller. Wat opvalt is de bevlogenheid van Kroesen over zijn vakgebied en zijn inzet om deze op studenten over te brengen. Zijn colleges zijn sterk opgezet en hebben een scherpe lijn en duidelijk doel. Theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van concreet audiovisueel materiaal. Bij het college heerst er een open sfeer en er is ruim voldoende gelegenheid vragen te stellen. Een student moet het gevoel hebben dat hij de docent mag onderbreken om een dialoog op gang te kunnen krijgen. Evaluaties van studenten vindt hij heel belangrijk. Sommigen zien ze als een aanval op hun werkwijze, maar hij weet er zijn voordeel mee te doen. Kroesen combineert zijn colleges dikwijls met excursies naar monumenten en musea in binnen- en buitenland. Standaardonderdelen zijn een bezoek aan de Martinikerk in Groningen en een tocht langs historische kerken in Groningen, Friesland of Ostfriesland. Bij de module Iconografie staat een bezichtiging van het Museum Catharijneconvent in Utrecht steevast op het programma. Ook leidde hij studie- en faculteitsreizen naar Duitsland (Münster/Osnabrück, Keulen, Xanten, Kevelaer), Spanje en Ethiopië.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:23