Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Lecturer of the Year

Dr. Joost Heutink, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Joost Heutink
Joost Heutink

Joost Heutink (1973) is universitair docent bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie. Daarnaast werkt hij als neuropsycholoog bij Visio Noord-Nederland te Haren. Hij richt zich daar op volwassen patiënten met een gestoorde visuele waarneming als gevolg van een neurologische aandoening.

Als docent is Heutink betrokken bij het practicum Neuropsychologische Diagnostiek. Verder coördineert hij het vak Cognitieve Psychologie en Neuropsychologie, dat wordt gevolgd door meer dan 600 studenten uit verschillende bacheloropleidingen. In zijn onderwijs zoekt hij een balans tussen traditionele vormen, zoals het introduceren van patiënten met neurologische aandoeningen tijdens college, en nieuwe technieken, waaronder interactie door middel van sms, twitter en internet gedurende hoorcolleges. Hij vindt geregeld nieuwe toepassingen van media in het onderwijs. Zijn videocolleges Cognitieve Psychologie en Neuropsychologie stelde hij bijvoorbeeld niet alleen ter beschikking van de studenten (om ze nog eens terug te kijken). Ze worden ook gebruikt door collega’s om elkaars onderwijs van feedback te voorzien. In zijn vrije tijd verdiept Heutink zich in Russische iconen. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Ikonenmuseum Kampen, waar hij als gastconservator exposities verzorgde en meewerkte aan publicaties. Tot slot is hij actief als musicus. Hij is kerkorganist en cantor en zingt bij het internationaal gerenommeerde vocaal ensemble The Gents, waarmee hij op nationale en internationale podia optreedt.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:23