Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Symposium: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Wanneer:di 22-03-2016 12:30 - 15:00
Waar:Keuningzaal, Universitair Medisch Centrum Groningen

Symposium ter gelegenheid van de oratie van prof.dr. Sandra Brouwer

In de huidige maatschappij wordt gestreefd naar een arbeidsmarkt waaraan ook mensen met gezondheidsbeperkingen actief deelnemen. Voor bepaalde groepen binnen de beroepsbevolking blijkt duurzaam participeren in arbeid niet eenvoudig te realiseren; zij nemen een kwetsbare positie in. Deze kwetsbaarheid hangt onder andere samen met leeftijd, afstand tot de arbeidsmarkt, beperkte toegang tot arbodienstverlening en in alle gevallen de gevolgen van ziekte voor het functioneren. Tijdens het symposium zullen de volgende vier sprekers vanuit hun visie en expertise nader ingaan op dit onderwerp:

 • De heer A. (Fred) Paling, lid Raad van Bestuur UWV
 • De heer N.J.W.O. (Olaf) de Louwere, MD, lid Directie REAAL Schade (AOV); vice-voorzitter Sectorbestuur Inkomen, Verbond van Verzekeraars
 • Mevrouw dr. C.R.L. (Cécile) Boot, universitair hoofddocent Sociale Geneeskunde, VUmc, Amsterdam
 • De heer Prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, UMCG

Het symposium wordt geleid door de heer prof. dr. J.W. (Johan) Groothoff, emeritus hoogleraar Arbeid en Gezondheid.

Oratie: "Passend werk in uitvoering"

Aansluitend op het symposium zal prof. dr. Sandra Brouwer om 16.15 uur haar inaugurele rede houden in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

Meer informatie: Passend werk in uitvoering

Aanmelden en vragen

Voor het symposium dient u zich voor 15 maart aan te melden per e-mail (oratiesandrabrouwer gmail.com). Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met Lida op 't Ende, telefoon (050) 363 28 57.

Programma

 • 12.30 uur Inloop met koffie, thee en een broodje

Hal Keuning, ingang Antonius Deusinglaan 1

 • 13.00 uur Opening door dagvoorzitter

De heer Prof. dr. J.W. (Johan) Groothoff
Keuningzaal

 • 13.10 uur Waar kennis en het systeem elkaar ontmoeten

De heer A. (Fred) Paling

 • 13.35 uur De sociale rol van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

De heer N.J.W.O. (Olaf) de Louwere

 • 14.00 uur Uitdagingen voor oudere werknemers met een chronische aandoening

Mevrouw Dr. C.R.L. (Cécile) Boot

 • 14.25 uur Revalidatie door/naar participatie

De heer Prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman

 • 14.50 uur Afsluiting

Koffie/thee
Hal Keunin