Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Symposium 'Het Slim Bewegende Brein'

Wanneer:vr 02-12-2016 15:30 - 18:00
Waar:Heymanszaal Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Aansluitend op de opening van het WK dammen op vrijdag 2 december in het Academiegebouw verzorgt het Sport Science Instituut Groningen (een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, RUG, UMCG en de gemeente) een interdisciplinair symposium. Sportwetenschapper Marije Elferink-Gemser, socioloog René Veenstra, psycholoog en RUG docent van het jaar Niels Taatgen, neuroloog Jos Snoek, bewegingswetenschapper Chris Visscher, damexpert Johan Krajenbrink en organisatiekundige Hans Slender verkennen de route naar de absolute top, maar laten ook zien hoe dit laagdrempelige bordspel voor jong en oud kan bijdragen aan een actieve en gezonde leefstijl.

15:15 Ontvangst
15:30 Opening door dagvoorzitter Marije Elferink-Gemser
18:00 Afsluiting symposium
18:10 Borrel in het Van Swinderen Huys

flyer symposium