Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Werkcolleges P.F. Thomése: (On)leesbare boeken

Wanneer:di 20-09-2016 11:00 - 13:00
Waar:Harmoniegebouw

Gastschrijver P.F. Thomése verzorgt voor 16 RUG-studenten het werkcollege (On)leesbare boeken.

Aan de hand van de romans Adam Seconde van Jacob Groot en Op de rok van het universum van Tonnus Oosterhoff en de verhalenbundel Gij nu van Griet Op de Beeck worden leesbaarheid en onleesbaarheid (en de creativiteit van jou als lezer) getoetst. Ter afsluiting van de werkcolleges schrijven de studenten een leesverslag. De acht colleges zijn op dinsdagen van 11.00-13.00 uur, op 20 en 27 september en 4 en 11 oktober, en van 13.00-15.00 uur op 18 oktober en 15, 22 en 29 november. RUG-studenten kunnen zich voor maandag 5 september a.s. aanmelden (met korte motivatie en vermelding van hun studie) bij het roosterbureau Letteren, Harmoniecomplex, a.m.koning@rug.nl, tel. 363 8250. Bij overintekening wordt geloot. Voor de werkcolleges staan 5 ECTS (vrije ruimte).

Thomese
Thomese