Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Antibiotics – Now! (2 en 3 mei)

When:Mo 02-05-2016 10:00 - 18:30
Where:Zernike campus, Bernoulliborg, Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen

Antibiotica en antibioticaresistentie: state of the art wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland

Voor het kabinet is de aanpak van antibioticaresistentie een prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is hierin een belangrijk element. Tijdens een tweedaagse bijeenkomst presenteren experts uit binnen- en buitenland de laatste wetenschappelijke inzichten in de hele keten: van probleemdefinitie tot het ontdekken, ontwerpen en synthetiseren van nieuwe antibiotica en het ontwikkelen van alternatieve benaderingen.

Meer informatie: http://www.rug.nl/research/gbb/antibiotics-now/