Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Vijftien jaar huisdichter RUG

Wanneer:vr 30-01-2015 om 17:00
Waar:Kappenburgsoos in het Academiegebouw
Vijftien jaar geleden werden de studenten Daniel Dee en Petra Else Jekel huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze waren de eerste studenten in Nederland, die in opdracht van een universiteit gedichten maakten.

Dit jaar is Jephta de Visser druk bezig met het schrijven van gedichten. Tussen Dee, Jekel en De Visser ging een bont en gevarieerd gezelschap aan de slag als huisdichter, ieder jaar opnieuw. Later volgden ook andere universiteiten.

Opstap naar een professionele carrière

De huisdichters maken hun debuut altijd tijdens de opening van het academisch jaar en publiceren iedere maand een gedicht in de UK, de universiteitskrant. Daarnaast treden ze overal op, binnen en buiten de universiteit. Aan het eind van hun jaar verschijnt hun dichtbundel, een prachtige uitgave. Dat alles werkt zo aanstekelijk dat de huisdichters vaak ook professioneel dichter of schrijver worden.


Feest

Dat en die vijftien jaar vieren we met een feestje in de Kappenburgsoos, de biljartkelder van het Academiegebouw, op vrijdag 30 januari, om 17.00 u. Verschillende huisdichters treden op: Ruth Koops van ’t Jagt, Sacha Landkroon, Joost Oomen, Lilian Zielstra en Jephta de Visser. We heffen het glas en er is muziek.

Meer informatie

Persbericht: http://www.rug.nl/news/2015/01/vijftien-jaar-huisdichter-rug