Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Boekpresentatie ‘Het Srebrenicasyndroom’ van Eelco Runia

Wanneer:vr 01-05-2015 17:00 - 18:30
Waar:Academisch Cultureel Centrum Spui 25 in Amsterdam

Op 1 mei zal het nieuwe boek ‘Het Srebrenicasyndroom’ van RUG-historicus Eelco Runia worden gepresenteerd. Het boek zal worden gepresenteerd in een kort debat.

“Conclusies NIOD-rapport Srebrenica ongeldig”

In 2002 verscheen het NIOD-rapport over de rol die Nederland speelde bij de moord op zo’n 8000 Bosnische moslims in 1995. Runia laat in Het Srebrenicasyndroom zien dat de conclusies van de NIOD-historici fundamenteel ondeugdelijk zijn. De samenstellers van het rapport tuimelden in de valkuil van wat in de psychologie parallel processing wordt genoemd: in plaats van de traumatische aspecten van het Nederlandse Srebrenica-beleid onder ogen te zien, reageerden ze deze af op hun publiek.

Om slechts één voorbeeld te noemen: in plaats van te analyseren waarom Nederland er niet in slaagde de strategie van ‘afschrikken door aanwezigheid’ vorm te geven, begonnen de NIOD-historici zelf ‘af te schrikken door aanwezigheid.’ Het NIOD deed precies wat Dutchbat had nagelaten: het nam blocking positions in, weigerde ook maar een duimbreed toe te geven als het werd ‘aangevallen’, peinsde er niet over eenmaal ingenomen posities te verlaten en liet de tanden zien als iemand hen te na kwam.

Runia neemt de lezer op detectiveachtige wijze mee in een spannende zoektocht naar wat er precies rond het NIOD en Srebrenica is misgegaan. Het Srebrenicasyndroom maakt duidelijk dat historische gebeurtenissen zo traumatisch kunnen zijn dat we ze, zonder dat we daar erg in hebben, in het heden kunnen ‘naspelen’.

Eelco Runia (universitair docent) is historicus en psycholoog en doceert Theoretische en intellectuele geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.