Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

U-Meet: Het Huis van Morgen

Wanneer:vr 21-11-2014 14:00 - 18:00
Waar:Bibliotheek en Van Swinderen Huys

Op een creatieve manier op zoek naar het huis van morgen voor ouderen en mensen met een beperking. Welke slimme technologieën passen we toe? Wat mogen en kunnen we de komende tien jaar verwachten?

Maar ook, welke woonvormen passen bij de mens die steeds ouder wordt en langer zelfstandig en onafhankelijk wil blijven wonen? Wat is de behoefte? Wat zijn de technische mogelijkheden? Wat is realiseerbaar en, niet onbelangrijk, betaalbaar?

Hierover gaat het tijdens Let’s Gro in het ‘Huis van morgen’. Een activiteit waar vooral wetenschappers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en belangenorganisatie voor uitgenodigd worden. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Meer informatie

  • Soort: lezing, debat en tentoonstelling
  • Datum: vrijdag 21 november 2014
  • Tijd: 14:00 – 16:00 uur en 16:00 – 18:00 uur
  • Locatie: Bibliotheek en Van Swinderen Huys
  • Initiatiefnemers: Martin Althof, Guus Termeer, Nyckle Swierstra, Franck Smit en Klaas van den Berg. Rijksuniversiteit Groningen, Studium Generale
  • Zie voor het volledige programma: www.rug.nl/letsgro

U-meet

Tussen 24 september en 4 oktober, rond het Weekend van de Wetenschap, hebben dertien universiteiten door het hele land publieksevenementen georganiseerd rond het thema Robotica. De universiteiten zetten hun deuren open voor iedereen om mee te denken hoe robotica onze samenleving kan helpen. De Rijksuniversiteit Groningen volgt op 21 november.

Deze publieksevenementen, de zogenoemde U-Meets, worden jaarlijks georganiseerd rond een maatschappelijk actueel onderwerp. Een terugblik op de U-Meets vindt u in het online magazine U-Meets.