Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Symposium: ‘We nemen de ruimte’ - over kwalitatieve zorg

Wanneer:do 09-10-2014 09:30 - 17:00
Waar:Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

Op 9 oktober nemen we de tijd en de ruimte om van gedachten te wisselen over het scheppen van de juiste omgeving voor kwalitatieve zorg. We staan stil bij de maatschappelijke veranderingen en de ruimte die dit geeft voor innovatie in de zorg.

In de transitie naar een participatiesamenleving ligt de nadruk op meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en toename van ‘goed burgerschap’. Eerst zelf oplossen, met het sociale netwerk en andere (informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties. Zoveel mogelijk op eigen kracht en alleen waar echt nodig, met lichte en gerichte ondersteuning van een professional. Pas als deze vormen geen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op zwaardere ondersteuning. De veronderstelling is dat professionele zorg en ondersteuning op die manier effectiever en efficiënter ingezet zal worden. Steeds meer mensen zullen thuis blijven wonen.

Op welke wijze kunnen we ruimte geven voor eigen kracht en (particuliere) initiatieven? Tijdens dit seminar belichten een aantal aansprekende inleiders verschillende aspecten van dit vraagstuk. Soms in letterlijke zin: de fysieke ruimte. Maar ook in overdrachtelijke zin: de creatieve ontwikkelruimte.

Wat betreft de fysieke ruimte wordt ingegaan op de relatie tussen wonen en gezondheid/welzijn. De woon- en leefomgeving en de inrichting van de ruimte blijken van grote invloed op gezondheid en welbevinden van mensen. Deze trend stelt eisen aan de woonomgeving: de stad, de buurt of de wijk en leidt tot vragen als: Wat is de wisselwerking van gezondheid, gedrag en zorg met de ruimtelijke indeling? En in hoeverre houdt het gezondheidszorgbeleid daar rekening mee? Wat is de behoefte van burgers?

Architectuur en het inrichten van ruimte spelen bij de drie aspecten – gezondheid, gedrag en zorg – een belangrijke rol. Het gaat om de positieve invloed van die context op gezond blijven en gezond worden. Wat is een healthy of healing environment?

Wat betreft de creatieve ontwikkelruimte doen we kennis en ervaring op over hoe de transitie te maken naar een situatie waarin naast of zelfs los van bestaande structuren de samenleving verder verduurzaamt zou kunnen worden. Er is daarvoor nodig: zowel moed als vertrouwen, luisteren, kennis delen en samenwerken, maar ook: loslaten en bestaande paradigma’s verlaten. We nodigen u uit om samen met ons de tijd en ruimte te nemen om geïnspireerd te raken. Zie het programma voor een volledig beeld van het symposium.

Kosten en inschrijven

De deelnemerskosten bedragen € 125,= per persoon. Stakeholders van het Zorg Innovatie Forum kunnen gratis deelnemen.