Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Leadership Panel: ‘Leiderschap in Hybride Organisaties: Dealen met Dilemma’s’

Wanneer:di 18-02-2014 14:45 - 18:00
Waar:Aletta Jacobshal, Zernike complex, Rijksuniversiteit Groningen

Op dinsdag 18 februari organiseren studenten van het Honours Master Programme en de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging een ‘Leadership Panel’ over leiderschap in hybride organisaties (publieke instellingen die ook actief zijn op de markt). Tijdens dit Leadership Panel zal er een korte introductie over hybride organisaties verzorgd worden door dr. Philip Marcel Karré. Vervolgens zal Felix Rottenberg (o.a. bekend als politiek commentator bij DWDD) leiding nemen over de discussie waarin een aantal dilemma’s zullen worden voorgelegd aan de deelnemende leiders uit verschillende hybride organisaties:

  • Educatie :                   Marjan Oudeman - Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Studeerde rechten aan de RUG, maakte carrière binnen de Tata Steel Group en AkzoNobel, verkozen tot op twee na machtigste vrouw van Nederland 2013 door Management Scope en werd door de Wall Street Journal bekroont als ‘A European Woman to Watch’.

  • Infrastructuur :         Bert Klerk - Oud President-Directeur ProRail

Studeerde staatkundige Economie en Bestuurskunde aan de EUR, werkte binnen het Ministerie van Economische Zaken, de gemeente Den Haag en werd vervolgens directeur van Railinfrabeheer, later Prorail. Tegenwoordig is hij voorzitter van stichting Het Nieuwe Rijden/Elektrisch Vervoerscentrum.

  • Woningbouw :           Willy de Mooij - Bestuurder Woningcorporatie Vestia

Studeerde bedrijfseconomie aan de RUG, heeft haar sporen verdiend bij de algemene rekenkamer en de gemeente Rotterdam en fuseerde later woningcorporaties PWS Rotterdam en Com•wonen.

  • Gezondheidszorg :     Jos Aartsen - Bestuursvoorzitter Universitair Medisch Centrum Groningen

Studeerde rechten, maakte carrière binnen de Ziekenfondsraad (huidig College van Zorgverzekeraars), was bij het UMCG verantwoordelijk voor fusie met Beatrixoord en de overname van de Ambulancezorg.

Over het Leadership Panel

Het Leadership Panel is een terugkerend evenement waarbij studenten bekende sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek uitnodigen om een lezing te geven over leiderschap en hun carrière. Dit keer zal in het Leadership Panel een inhoudelijke discussie plaatsvinden onder prominente leiders van uit vier verschillende hybride organisaties.

Leiderschap speelt een essentiële rol bij het omgaan met problemen en dilemma’s die voorkomen binnen hybride organisaties. Middels een inhoudelijke discussie zal gepoogd worden bloot te leggen hoe ‘leiderschap in hybride organisaties verschilt van leiderschap in andere organisaties’ en, wanneer dit het geval is: ‘wat hybride leiders anders maakt’.

Het Leadership Panel is bedoeld om zowel studenten als professionals te prikkelen om over hun eigen carrière en visie op leiderschap na te denken. Aansluitend op de discussie zal er ruimte zijn voor vragen vanuit het aanwezige publiek. De voertaal tijdens dit Leadership Panel is Nederlands.

Vertrouwelijk

Dit Leadership Panel zal gevoerd worden onder de Chatham House rule: De deelnemers zijn vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie met de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.

Meer informatie

LSP 'Hybrid Organizations - Dealing with Dilemma's'