Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Debat studentenvereniging C.S.F.R. Groningen: ‘Moet de theologie haar claim op de waarheid opgeven?’

Wanneer:wo 23-04-2014 om 19:45
Waar:Geertsemazaal van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort schreef onlangs het boek ‘Spelen met heilig vuur’, waarin hij stelt dat mensen geen behoefte hebben aan godgeleerden die de waarheid in pacht hebben, maar aan makelaars in levenswijsheid. Volgens Ganzevoort gaat het erom dat mensen een religieus verhaal vinden dat hen wijzer maakt. Theologen zetten mensen creatief, open en verbindend aan om te spelen met het heilig vuur en daarvoor hebben ze de waarheid niet nodig: geloof, hoop en liefde zijn genoeg. We moeten de oude begrippen uit hun strikt religieuze tradities losmaken, ontdoen van waarheidsclaims en bevrijden uit het kerkelijke jargon. Dan kunnen ze opnieuw vruchtbaar worden, in een tijd waarin de theologie steeds meer in de marge van de samenleving verdwijnt.

Dit baanbrekende betoog heeft een felle discussie veroorzaakt. Filosoof en theoloog Rik Peels stelt in een schriftelijke reactie dat elke vorm van theologie zonder waarheidsaanspraak ten eerste gedoemd is tot inconsistentie, want een theologie zonder waarheidsclaims veronderstelt de onwaarheid van de meeste religieuze tradities. Ten tweede stelt Peels dat Ganzevoort een verborgen, intolerante aanname doet: onbedoeld sluit Ganzevoort het bestaan van een God uit die zich laat kennen. Peels noemt zijn collega daarom een agnost. Volgens Peels moet er ruimte zijn voor waarheidsclaims, zodat er in de publieke theologie nog mogelijkheid is tot kritische reflectie op schadelijke of immorele visies.

Het is hoog tijd om deze discussie op een hoger plan te tillen en de twee hoofdrolspelers de degens te laten kruisen. Het debat zal onder leiding staan van Taede Smedes.

Sprekers

Prof. dr. Ruard Ganzevoort (1965) is hoogleraar Praktische Theologie aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Hij publiceerde meerdere boeken over pastorale en maatschappelijke thema’s. Ganzevoort daagt de theologie uit zich buiten de kaders van de christelijke kerk te richten op wat hij ‘publieke theologie’ noemt.

Dr. Rik Peels(1983) is postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de grenzen van de wetenschap binnen het project Science beyond Scientism en is verbonden aan het Abraham Kuyper Center for Science and Religion. Peels is co-auteur van het pas uitgekomen boek ‘God bewijzen’. Hij is van mening dat je geen argumenten nodig hebt om in God te geloven, hoewel er wel degelijk zulke argumenten zijn.

Dr. Taede Smedes(1973) is godsdienstfilosoof en theoloog en was tot januari 2013 werkzaam als Senior Onderzoeker aan de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiestudies (FTR) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in discussies omtrent science and religion, de verhouding van theologie/geloof en natuurwetenschap, en publiceert daar regelmatig over. Daarnaast schrijft hij af en toe bijdragen voor kranten en tijdschriften.

Meer informatie

De organisatie van de debatavond is in handen van christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Groningen.