Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Congres Across the North Sea: North Sea connections from AD 400 into the Viking Age (5-8 juni)

Wanneer:do 05-06-2014 19:00 - 21:00
Waar:Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS, Leeuwarden

Het Fries Museum organiseert het internationale wetenschappelijke congres Across the North Sea: North Sea Connections from AD 400 into the Viking Age. Wetenschappers presenteren daar onderzoek uit de runologie, archeologie, geschiedenis en rechtsgeschiedenis. Doel van het congres is om de laatste stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek bij elkaar te brengen en verder onderzoek te stimuleren. Across the North Sea vindt plaats van donderdag 5 juni tot en met zondag 8 juni 2014.

Openingslezing

Prof. John Hines van de Universiteit van Cardiff trapt op donderdag af met een bijzondere keynote. Prof. Hines is een van de belangrijkste specialisten op het gebied van de Noordzeecontacten in de vroege middeleeuwen. In zijn lezing gaat prof. Hines in op de relaties tussen de bewoners van Engeland en Friesland in de vroege middeleeuwen en de vele vragen die er rondom dit thema bestaan. De opvallende overeenkomsten tussen het Fries en het Engels, het groeiend aantal archeologische vondsten en nieuwe technieken als DNA-onderzoek maken dat er ook nieuwe vragen gesteld kunnen worden.

De lezing van prof. Hines is openbaar toegankelijk. De kosten voor deelname bedragen €5,00. Aanmelden is noodzakelijk en kan via: f.constandse friesmuseum.nl.

Discussie

Gedurende drie dagen presenteren experts uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Schotland en Denemarken hun nieuwste onderzoek en gaan met elkaar in discussie over de Noordzeecontacten in de middeleeuwse periode van 400 na Christus tot in de Vikingtijd. Deze periode wordt beschouwd als een van de meest vormgevende in de Europese geschiedenis.

Het congres wordt op zondag afgesloten met een excursie door het terpenlandschap, in samenwerking met het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijk Fries Genootschap (Hora Siccama van Harkstede fonds), Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Rijksuniversiteit Groningen, Cardiff University, The Society for the Study of Medieval Languages and Literature en Erasmus Mundus Programme