Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Boekpresentatie: Kunstkritiek in Nederland 1885-2015

Wanneer:vr 04-04-2014
Waar:Stedelijk Museum Amsterdam

Al minstens een halve eeuw staan de functie en relevantie van de kunstkritiek en de taak van de criticus ter discussie. De nieuwe reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 plaatst dit steeds weer oplaaiende debat, dat door de opmars van digitale media actueel is geworden, in een historisch perspectief. In elf delen, die vanaf voorjaar 2014 verschijnen, biedt de reeks een uniek en representatief overzicht van de Nederlandse kunstkritiek. Op 4 april 2014 is de feestelijke presentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam, met medewerking van journalist en presentator Wim Brands. De eerste delen, De terugkeer van het schilderen en De schilderkunst in een kritiek stadium? worden dan gepresenteerd.

Elfdelige reeks

Deze elfdelige reeks vormt een uniek naslagwerk over de waardering van de moderne en hedendaagse beeldende kunst. Een zorgvuldige selectie van enkele honderden, integraal opgenomen, teksten van toonaangevende critici – kunstkritieken, journalistieke bijdragen, interviews en essays – biedt een breed publiek toegang tot belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Nederlandse kunstkritiek. In inleidende essays en biografieën van de gebloemleesde critici wordt uitvoerig stilgestaan bij de rol die kunstkritiek heeft gespeeld en speelt in de beeldvorming van moderne en hedendaagse kunst.

De reeks is het resultaat van een ambitieus samenwerkingsproject van een groep Nederlandse kunsthistorici, onder redactie van initiatiefnemer Peter de Ruiter (Arts in Society) en Jonneke Jobse. Publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 richt zich op een breed in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek en is een onmisbaar naslagwerk voor museummedewerkers, docenten en studenten van universiteiten, kunstacademies, scholen voor journalistiek en vanzelfsprekend voor kunstredacties van dag- en weekbladen en vaktijdschriften.