Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Seminar Kennis in Praktijk: Stages in het Academisch Onderwijs

Wanneer:di 29-10-2013 12:45 - 17:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het Stagebureau Letteren viert dit jaar haar 25-jarig jubileum! Sinds 1988 hebben meer dan 7000 stagiairs stage gelopen voor hun Letterenstudie. Ter ere van deze gelegenheid organiseert de Faculteit der Letteren op dinsdag 29 oktober 2013 het seminar Kennis in Praktijk.

Het thema van de dag is de aansluiting van academische opleidingen op het werkveld en de rol die de stage daarbij speelt. Graag nodigen wij stagegevers, docenten en (oud-)stagiairs uit elkaar te ontmoeten op deze feestelijke gelegenheid en mee te praten over het belang van stages. Deelname is gratis.

Aanmelden

Aanmelden door te mailen naar Elien Cusveller, e.cusveller rug.nl. Graag uw naam, functie en werkgever vermelden.

Programma


12.45-13.15 Welkom (Bruinszaal): Ontvangst met koffie en thee

13.15-13.30 Opening (Geertsemazaal): Prof. dr. G.C. Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren

13.30-14.15 Hoger opgeleiden op de regionale arbeidsmarkt

Prof. dr. J. van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen

14.15-14.45 Kennis & praktijk

Mr. L. Kroes, hoofd Studentzaken Rijksuniversiteit Groningen, demonstratie Career ConNext, het digitale carrièreplatform voor studenten, staf, werkgevers en alumni

14.45-15.30 Pauze

Koffie en thee met verjaardagstaart

15.30-16.00 Studentenpresentaties

Vier stagiairs Letteren presenteren hun stage-ervaringen

16:00-17:00 Paneldiscussie

Werkgevers en alumni discussiëren over opvallende trends op het terrein van stages in het academisch onderwijs

17.00-17.30 Borrel (Restaurant Academia)

Hapje en drankje

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Elien Cusveller via e.cusveller@rug.nl