Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Minisymposium: Do’s en don’ts van decision support en telemonitoring in hartfalen

Wanneer:wo 04-09-2013 09:30 - 11:30

Op woensdag 4 september a.s. om 12.45 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen promoveert Arjen de Vries op zijn proefschrift: "The use of computer decision support systems and telemonitoring in heart failure.”

Het promotieonderzoek werd gefinancierd door het ministerie van VWS en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voorafgaand aan de verdediging vindt een minisymposium plaats met vier sprekers die de do’s en don’t s van het onderwerp zullen belichten vanuit de kant van de behandelaar, patiënt en “aanbieder”.

Programma

9.30 - 9.35 uur

Prof. dr. H.L. Hillege

Inleiding

9.35 - 9.55

Dhr. A.E. de Vries

Samenvatting proefschrift

9.55 - 10.15

Prof. dr. D.J. van Veldhuisen

Perspectief van de behandelaar

10.15 - 10.35

Mevr. M. Weerts, directeur Hart&Vaatgroep

Perspectief van de patiënt

10.35 - 10.50

Pauze

10.50 - 11.05

Drs. R. Mooij, hoofd sector Zorginnovatie van TNO

Perspectief van de “aanbieder”; implementatie/valorisatie

11.05 - 11.30

Panel discussie o.l.v. H. Hillege

A.E. de Vries, D.J. van Veldhuisen, M. Weerts, R. Mooij

Meer informatie

Het minisymposium vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. De bijeenkomst vindt plaats in lokaal 16 (Onderwijscentrum), Winkelstraat 1, 2e etage. In het UMCG kunt u de bewegwijzering volgen. U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de afdeling Cardiologie middels: Email: a.e.w.van.der.velden umcg.nl Telefoon: 050 361 2355. Aanmelding is mogelijk tot 27 augustus 2013.

U kunt betaald parkeren:

-         in parkeergarage Zuid, aan het Hanzeplein, onder de hoofdingang van het UMCG

-         in parkeergarage Noord, ingang Antonius Deusinglaan