Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Is het kwartje gevallen? 4 docenten over digitaal toetsen, beoordelen en feedback

Wanneer:do 31-10-2013 15:30 - 16:30
Waar:Auditorium van Doorenveste, Zernikeplein 11, Groningen

Het Onderwijsinnovatie netwerk Groningen #ONING organiseert op 31 oktober een netwerkbijeenkomst voor docenten met interesse in onderwijsvernieuwing. Thema: Is het kwartje gevallen? 4 docenten over digitaal toetsen, beoordelen en feedback

Toetsen, beoordelen en het geven van feedback is een belangrijk, maar soms ook tijdrovend onderdeel van het verzorgen van goed onderwijs. Technologie kan helpen om de kwaliteit van toetsing te verhogen of tijd te besparen. Wilt u weten hoe? Vier docenten laten zien welke vernieuwingen zij in hun eigen onderwijs hebben toegepast, en wat voor hen de opbrengsten waren.

- Didactische afwegingen bij het toetsen met QMP (Isabelle Drewes, Hanze)
- Digitaal tentamineren en het nakijken van essays (Albertjan Tollenaar, RUG)
- Formatief toetsen met Socrative (Wilko Peper, Hanze)
- Vaardigheden toetsen met gebruik van de digitale pen (Roelof Kammenga, RUG)

Meer informatie

Datum: Donderdag 31 oktober 2013, 15.30 – 16.30 (daarna borrel)

Locatie: Willem Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17

Aanmelden

http://sis.uocg.rug.nl/sis/du/132/registration

Deelnemerslijst

http://sis.uocg.rug.nl/sis/du/132/participants