Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. ing. S.W. (Sander) de Boer

dr. ing. S.W. (Sander) de Boer

Beleidsmedewerker onderwijs & onderzoek

Vakgebied

Expertise

Geschiedenis van de wijsgerige psychologie; Middeleeuwse wijsbegeerte; Paleografie

Onderwijs- en onderzoeksaccreditaties

Overige functies

Ambtelijk secretaris Ethische Commissie Pedok
Laatst gewijzigd:03 augustus 2017 07:37

Contactgegevens

Pedagogiek en Onderwijskunde

Kamer:
0006
Werktijden:
maandag t.m. vrijdag