Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs
Onderwijs

De Wetenschapswinkel voor Onderwijs is gevestigd binnen de faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen.

De Wetenschapwinkel voor Onderwijs bemiddelt in (onderzoeks)vragen op het terrein van onderwijs en pedagogiek. Deze vragen kunnen afkomstig zijn van scholen/opleidingen, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, organisaties voor bestuur of advisering van het onderwijs of (non-profit) organisaties die iets met onderwijs en/of pedagogiek te maken hebben.

Laatst gewijzigd:27 mei 2016 15:35