Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenFacilitaire dienstverleningEten en drinkenInteressantDuurzaamheid

Food & Drinks en duurzaamheid!

Voedselverspilling

Voedselverspilling vinden we zonde. Zonde van de voedingsstoffen die er in het voedsel zitten, van het geld en zonde van de moeite die de boer en de rest van de keten erin gestopt hebben. Food & Drinks zet zich in om verspilling van voedsel binnen de restaurants en andere restauratieve voorzieningen van de universiteit tot een minimum te beperken. Hierbij werken we samen met de Green Office.

Wij beperken voedselverspilling door…

 • Producten die overblijven waar dat kan te verwerken in nieuwe producten (overgebleven fruit en zuivel gebruiken in smoothies, dagoud brood gebruiken om croutons van te maken, enzovoorts).
 • Gebruik te maken van de mogelijkheid om drie keer per week te bestellen, waardoor er weinig voorraad en dus weinig bederf is tijdens opslag.
 • Afspraken te maken met leveranciers over kleinere besteleenheden (de mogelijkheid om bijvoorbeeld een liter van een product te bestellen in plaats van tien liter, als er maar een liter nodig is) en snelle levering, waardoor producten minder lang bij de leverancier staan en de houdbaarheidsdatum dus effectiever wordt benut.
 • Bij het warme lunchaanbod een aangepaste prijs en een aangepast gewicht te hanteren. We voorkomen hiermee onnodig weggooien.
 • Te werken met een menucyclus en gericht in te kopen op basis van afgemeten receptuur.
 • Het inzetten van actiestickers (30% korting) aan het eind van de dag.
 • Te werken met flexibele combi-deals (koffie en koek, broodje en zuivel) voor producten die minder snel verkocht lijken te worden.
 • Ons personeel ervan bewust te maken de bereiding zoveel mogelijk af te stemmen op de te verwachte bezoekersaantallen.
 • In een aantal gevallen te kiezen voor diepvriesproducten. Deze producten zijn lang houdbaar zonder veel voedingswaarde te verliezen en kunnen door de dag heen gedoseerd worden ontdooid, aangepast op de afname.
 • Bij een grote lunchreservering niet alles gelijktijdig neer te zetten maar (vooral bederfelijke) producten in fases neer te zetten.
 • Te werken met First In First Out (FIFO), waarbij producten zoveel mogelijk verkocht worden in volgorde van houdbaarheidsdatum.
 • Het bijhouden van het verlies door dit te registreren via de kassa en deze informatie vervolgens te gebruiken om de inkoop beter mee te sturen en bewustwording te creëren.
Voedselverspilling

Doelstellingen

Al deze maatregelen leiden tot minimale verspilling van voedsel. Hierin zijn we al ver gekomen! Zo was het verlies over 2014 slechts 1% van de omzet op jaarbasis. Dagelijks werken we aan een nog lager verlies en hier willen we u bij betrekken. Daarom stelden we de volgende doelstellingen op. Naast de bestaande maatregelen willen we…

 • De prestaties van de RUG vergelijken met andere universiteiten en leren van de universiteiten met een laag verlies.
 • Meer communiceren over wat we doen tegen voedselverspilling en klanten hier meer bij betrekken. Hoe meer bewustwording, hoe gemakkelijker het is om input over dit onderwerp te ontvangen.
 • Jaarlijks een monitoringsverslag uitbrengen, waarin de voortgang van de vermindering van het verlies zichtbaar wordt.

Help jij ook mee om onze diensten zo duurzaam mogelijk te maken? Stuur je suggestie naar deServicedesk! Dankjewel

Laatst gewijzigd:08 december 2015 10:03
printOok beschikbaar in het: English