Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenOnderzoek laten doen

Voorbeelden van samenwerkingen

Van babyvoeding tot injectienaalden of kinderen ‘met een rugzakje’: de Rijksuniversiteit Groningen is expert op een breed scala aan onderzoeksthema’s en kan daarom met de nieuwste wetenschappelijke inzichten bijdragen aan de oplossing van uw kennisvraagstuk.

Bent u benieuwd wat we voor u als bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Wij laten u graag een aantal voorbeelden zien van toepassingen of producten die wij met diverse samenwerkingspartners ontwikkeld hebben.

Hoe optimaliseer je de productiviteit van een totale productielijn?

Robot grijpt beker

Zelfs de meest efficiënte productielijn staat nog regelmatig stil. Binnen het Mantisproject wordt gewerkt aan slimme systemen die problemen in een productielijn opsporen en oplossen. Sensoren brengen informatie uit de hele productieketen samen in een zelflerend systeem. Met die informatie bedenkt het systeem zelf oplossingen.

Het Mantisproject maakt deel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, waarbij 47 partners uit wetenschap en industrie zijn betrokken. De afdeling Kunstmatige Intelligentie van Hoogleraar Lambert Schomaker ontwikkelt de lerende software.

Hoe zorg je dat een alarmgesprek efficiënt en helder verloopt?

Meldkamer 112

Als je de 112-alarmcentrale belt met een melding over bijvoorbeeld een ongeval, beroving of brand, wil je natuurlijk dat je snel en duidelijk geholpen wordt. De telefoongesprekken op de centrale moeten dus efficiënt en helder gevoerd worden.

Communicatiewetenschapper Prof. Tom Koole doet onderzoek naar zulke alarmgesprekken. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop 112-gesprekken worden begonnen (de vragen van de centralist, de verwachtingen van de beller)  en op de wijzen waarop centralisten omgaan met emotionele bellers. Mede op basis van het onderzoek van Koole heeft de alarmcentrale zijn gespreksvoering inmiddels geoptimaliseerd.

Hoe bescherm je mensen tegen bepaalde vormen van kanker?

prof. Jan Wilschut
Foto: Jeroen van Kooten

Bepaalde vormen van kanker zijn het gevolg van virussen. Het bekendste is baarmoederhalskanker, de tweede grootste doodsoorzaak van kanker bij vrouwen. Het biotechnologische bedrijf ViciniVax BV ontwikkelt therapeutische vaccins die bescherming bieden tegen deze gevaarlijke virussen.

ViciniVax is een spinoff van UMCG/Faculteit Medische Wetenschappen. Medeoprichter is Jan Wilschut, hoogleraar Moleculaire Virologie aan de RUG.

Hoe maak je van koemelk uitstekende babyvoeding?

Dijkhuizen
Foto: Stijntje de Olde

Melk voor baby’s zit veel complexer in elkaar dan koemelk. Niettemin probeert het CCC (Carbohydrate Competence Centre) melk van koeien geschikt te maken voor zuigelingen. Dat gebeurt door te sleutelen aan koolhydraatmoleculen. Op soortgelijke wijze wil het CCC andere bulkproducten, als aardappelzetmeel of bietsuiker, opwaarderen tot hoogwaardige producten. De sterke focus van CCC op innovatief onderzoek aan koolhydraten draagt bij aan de ontwikkeling van een high-tech agribusiness.

In het CCC werken 6 publieke en 20 private partijen samen op het gebied van koolhydratenonderzoek. Lubbert Dijkhuizen, hoogleraar microbiologie aan de RUG, is directeur van het CCC, samen met zijn collega Fons Voragen van Wageningen Universiteit.

Hoe beheer en behoud je begraafplaatsen als waardevol erfgoed?

Grafstenen

Vanwege de afname van het aantal begravingen en de stijgende kosten van onderhoud, raken begraafplaatsen steeds meer verwaarloosd. Dat is jammer, want begraafplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van onze sterf- en rouwcultuur en waardevolle bron voor de lokale en regionale geschiedenis.

Om die reden is een samenwerkingsproject opgericht met als titel Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland. Samen met professionals uit de erfgoedsector en de advies- en ingenieurswereld ontwikkelt hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Bart Ramakers digitale instrumenten om de waardering, beleving en benutting van begraafplaatsen in het noorden van Nederland te bevorderen.

Een database, waarin alle gegevens van begraafplaatsen zijn opgenomen, is een voorbeeld van zo’n instrument en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek naar, maar ook het beheer en behoud van begraafplaatsen als cultureel erfgoed .

Hoe krijg je lichtere flessen en voorkom je glasscherven in levensmiddelen?

Flessen
By Pierre-alain dorange (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Dagelijks worden miljarden glazen flessen en potten gebruikt door de voedings- en drankenindustrie. Het vroegtijdig opsporen van productiefouten is van groot economisch belang. Het Groningse bedrijf XPAR Vision ontwikkelt infraroodapparatuur die productieprocessen zeer zorgvuldig kan inspecteren en controleren: dat levert grote voordelen op het gebied van efficiency, consumentveiligheid en energiebesparing.

XPAR Vision is een spin-off van onderzoek aan de Faculty of Science and Engineering en heeft zich ontwikkeld tot een mondiaal opererende onderneming waarin miljoenen worden omgezet. Joop Dalstra is RUG-alumnus natuurkunde en voormalig directeur van het Centrum voor Technologische Informatica aan de RUG.

Hoe kun je pesten op scholen zoveel mogelijk terugdringen?

Pesten

Om pesten op scholen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om te beschikken over effectieve lesprogramma’s. KiVa is een succesvol lesprogramma waarmee het pesten kan worden teruggedrongen.

SocioQuest, een initiatief van de afdeling Sociologie om sociologische kennis te vertalen in concrete toepassingen, ondersteunt scholen met dit lesprogramma. Door ervaringen van leerkrachten te evalueren en te verwerken in het programma, ontstaat er een effectieve wisselwerking tussen wetenschap en beroepspraktijk.

Ook met het Sociaal Netwerkadvies, een website met online vragenlijst die inzicht geeft in de sociale structuur van een schoolklas, wordt wetenschappelijke kennis ingezet in het terugdringen van pestgedrag. De samenwerking tussen wetenschappers en schoolpersoneel ligt zo aan de basis van een succesvolle behandeling van pesten.

Meer voorbeelden

Lees meer voorbeelden van samenwerkingen.

Neem contact op

Bent u benieuwd geworden naar wat de universiteit voor u als bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 11:18
printOok beschikbaar in het: English