Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekStratinghAbout the institute

Strategic Plan 2013-2016

The Stratingh Institute for Chemistry has the following strategic plans and objectives for the period 2013-2016 (Dutch version below):

 • Maintaining its position as the most prominent molecular chemistry institute of the Netherlands, attaining a similar position for the whole of Chemistry and retaining its excellent international reputation and top position in Europe.
 • Focusing research efforts on the structure, reactivity and function of (novel) chemical compounds and systems; fully mastering (bio-) molecular applications, developing new materials and sustainable synthetic processes.
 • From its own strong position in chemistry, continuing to collaborate across disciplinary boundaries; continuing to play a central role in the Dieptestrategy (Zernike Institute for Advanced Materials) in order to maintain the international position of the Zernike Institute for Advanced Materials; actively participating in the new Zwaartekrachtprogramma "Research Centre for Complex Molecular Systems" and also the Dieptestrategy top research school "NRSC-C Catalysis"; and actively pursuing similar initiatives in the areas of life sciences, catalysis and sustainability.
 • Increasing the intake of PhD students to 1.5 per staff member per year by 2016 (i.e., ~ 20 per year based on the 13 current staff members).
 • Increasing the total amount of funds from the “tweede en derde geldstroom”, with a focus on EU, Zwaartekrachtprogramma and Topsectoren.
 • Playing a central role in the RUG education in chemistry both at BSc and MSc level; Delivering a main contribution to the realization of the objectives of the Faculty of Science for the education in Chemistry in terms of quality and quantity, content, and organization.
 • Maintaining the current number of academic staff in the field of molecular chemistry, including filling positions that are currently open, maintaining flexibility with regard to natural turnover/mobility, special programs and/or special circumstances.
 • Improving and intensifying communication regarding its activities and the results of research towards industry, non-specialists, policymakers, prospective students, etc.
 • Increasing impact-oriented activities, including active participation in national activities, such as the Topsectoren.
 • Optimizing the internal organization in order to attain its plans and objectives.

--

Het Stratingh Institute for Chemistry heeft voor de periode 2013-2016 de volgende strategische plannen en doelstellingen:

 • Het meest vooraanstaande moleculaire chemie instituut in Nederland te blijven, dat voor de hele chemie te worden, en de toppositie in Europa te verwerven met een excellente internationale reputatie.
 • Het onderzoek te richten op structuur, reactiviteit en functie van (nieuwe) chemische verbindingen en systemen; het volledig beheersen en benutten er van in (bio-)moleculaire toepassingen, de ontwikkeling van nieuwe materialen en duurzame synthetische processen.
 • Het blijven uitbouwen van samenwerking over de grenzen van disciplines vanuit de eigen sterkte in de chemie. Een centrale rol in de Dieptestrategie (Zernike Institute for Advanced Materials)blijven spelen om de internationale toppositie van dit Dieptestrategie Instituut te behouden. Krachtig participeren in het nieuwe Zwaartekrachtprogramma “esearch Centre for Complex Molecular Systems”en vooralsnog de dieptestrategie toponderzoeksschool NRSC-C katalyse. Actief vergelijkbare initiatieven nastreven op gebieden van levenswetenschappen, katalyse en duurzaamheid.
 • Het opvoeren van de instroom van PhD studenten naar 1,5 per staflid in 2016 (d.w.z. ~20 per jaar op basis van huidige formatie van 13 stafleden).
 • Het verhogen van de totale hoeveelheid middelen uit tweede en derde geldstroom, met focus op EU, Zwaartekracht en Topsectoren.
 • Het spelen van de centrale rol in het RUG scheikunde-onderwijs op BSc en MSc niveau. Het leveren van de belangrijkste bijdrage aan de realisatie van de FSE doelstellingen op scheikundeonderwijsgebied in termen van kwaliteit en kwantitieit, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 • Het huidig aantal wetenschappelijke stafleden op het gebied van de moleculaire chemie te behouden, inclusief de invulling van de huidige vacatures, met flexibilteit m.b.t. tot natuurlijk verloop/mobiliteit, verhoging in kader van speciale programma’ en/of bijzondere omstandigheden.
 • Het verbeteren en intensiveren van de communicatie m.b.t. de activiteiten en de resultaten uit onderzoek richting industrie, niet-specialisten, beleidsmakers, aspirant-studenten, etc.
 • Het intensiveren van valorisatie-gerichte activiteiten, inclusief actieve participatie in landelijke activiteiten, zoals de topsectoren.
 • Optimaliseren van de interne organisatie van het instituut om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Laatst gewijzigd:01 februari 2017 15:37