Publications

 1. 1935
 2. 1934
 3. Strating, J. (1934). Cyclische sulfonen en selenonen, derivaten van butadieenen Groningen: De Waal
 4. Braat, J. P. (1934). De experimenteele psychologie en Kretschmers's constitutietypen Groningen: Academische Uitgeverij
 5. Jansen, E. M. J. (1934). De gegeneraliseerde, exfoliatieve erythrodermieën Groningen: De Waal
 6. Beintema, J. (1934). De kristalstructuur der alkaliperrhenaten en -perjodaten. Groningen: De Waal
 7. Guibal, C. J. (1934). Democratie en oligarchie in Friesland - tijdens de republiek Groningen: Koninklijke Van Gorcum
 8. Keuning, K. J. (1934). Dithiaspiroheptaan Groningen: De Waal
 9. Hupperts, F. D. (1934). Edouard Ourliac 1813-1848 Groningen: s.n.
 10. Bolt, C. C. (1934). Eenvoudige aliphatische mono- en diaronzuren Groningen: De Waal
 11. Stienstra, F. J. (1934). Esters van tetrathioorthokiezelzuur en tetrathioorthogermaniumzuur Groningen: De Waal
 12. Kramer, J. (1934). Esters van tetrathioorthotinzuur Groningen: De Waal
 13. Voet, M. V. D. (1934). Friedrich Naumann: een hoofdstuk uit de sociale ethiek Groningen: Groen
 14. Wal, L. G. V. D. (1934). Het Objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek Groningen: De Waal
 15. Boulan, H. R. (1934). Les mots d'origine étrangère en Francais (1650-1700) Groningen: s.n.
 16. Smits, N. (1934). Mosaicarum et Romanarum legum collatio Groningen: W.E.J. Tjeenk Willink
 17. Leonardus, K. (1934). Nadere onderzoeken over de valsnelheid der erythrocyten [S.l.]: [S.n.]
 18. Pannekoek, F. J. M. (1934). Onderzoek over het hooren in lawaai [S.l.]: [S.n.]
 19. Scheltema, H. J. (1934). Proeve eener theorie der actiones arbitrariae Groningen: s.n.
 20. Hal, I. V. D. (1934). Prostaathypertrophie en nierfunctie Groningen: Koninklijke Van Gorcum
 21. Heege, F. H. T. (1934). Röntgenonderzoek van het rotsbeen [S.l.]: [S.n.]
 22. Snitselaar, L. (1934). Sidelights on Robert Browning's "The ring and the book" Groningen: Pronto
 23. Raimond, J. J. (1934). The coefficient of differential galactic absorption Groningen: s.n.
 24. Bloembergen, S. (1934). The genus Alangium in the Netherlands Indies Groningen: s.n.
 25. Keijser, S. (1934). Tumorvorming door 1: 2 Groningen: s.n.
 26. Veldkamp, J. (1934). Über die Feinstruktur der Rontgenabsoprtionskanten von Kristallen Groningen: Veldkamp, Jan
 27. Lups, S. (1934). Vaccin-therapie bij colitis ulcerosa Groningen: Noordhoff Uitgevers
 28. Albering, L. A. H. (1934). Vergelijkend syntactische studie van den Renout en het volksboek der heemskinderen Groningen: Noordhoff Uitgevers
 29. Stuiveling, G. (1934). Versbouw en rhythme in den tijd van '80 Groningen: Noordhoff Uitgevers
 30. 1933
 31. Posthumus, R. G. (1933). Beschouwingen over retinitis septica Groningen: Koninklijke Van Gorcum
 32. Romkes, A. W. (1933). De rol van het goud in theorie en praktijk van het geldwezen Groningen: Noordhoff Uitgevers