Publication

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270 (Sluiting drugswoning)

Vols, M. 2009 No. BI1270, Mar 31, 2009.

Research output: ProfessionalCase note

Documents

Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.BI1270
Finished31/03/2009
StatePublished - 2009

Bibliographical note

Relation: http://www.rug.nl/
Rights: University of Groningen

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14457504