Publication

Stephanus en zijn digestenonderwijs

de Jong, H. 2008 Boom Juridische uitgevers. 408 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

  • H. de Jong
Stephanus behoort tot de antecessoren, de hoogleraren die in het midden van de zesde eeuw na Christus in het Oostromeinse Rijk onderwijs hebben gegeven in de wetgeving van keizer Justinianus. Stephanus doceerde vermoedelijk aan de rechts¬school van Beiroet. Verspreid over de gehele Byzantijnse rechts¬literatuur zijn fragmenten te vinden die van Stephanus afkomstig zijn. Zij zijn te herkennen aan zijn karakteristieke stijl. De meeste Stephanusfragmenten zijn overgeleverd in de Basilica, een in 900 voltooide Griekse tekstenverzameling met de nog geldende regels van de wetgeving van Justinianus. De wetgeving van Justinianus was vrijwel geheel in het Latijn geschreven. De colleges werden echter in het Grieks gegeven, aangezien de studenten veelal Griekstalig waren. In het eerste college dicteerde Stephanus een vrije Griekse vertaling van de Latijnse tekst, de index. In het tweede college lichtte Stephanus de Latijnse tekst toe met paragrafai, opmerkingen hetzij van juridische hetzij van taalkundige aard. Deze paragrafai zijn belangrijk voor de reconstructie van Stephanus' Digestenonderwijs. In dit boek wordt de condictio in het Digestenonderwijs van Stephanus beschreven. Ook komt daarbij het begrip '[...]' aan bod. Stephanus heeft met zijn Digestenonderwijs waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het materiële recht. Hij mag dan wellicht geen verkondiger van geheel nieuwe eigen theorieen zijn geweest, maar zijn invloed als hoogleraar in zijn eigen tijd en de eeuwen daarna verleent hem een blijvende betekenis.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date4-Sep-2008
Publisher
Print ISBNs9789054548379
StatePublished - 2008

    Keywords

  • Stephanus Antecessor, Digesten, Commentaren, Rechtswetenschap Proefschriften (vorm, Vertalingen (vorm), Romeins recht, geschiedenis van de rechtswetenschap

View graph of relations

ID: 1808838